Translate

2021. gada 31. jūlijs

Scratch Around the World 2021 - An Online Conference for Educators

Health Institute has completed hours (to a maximum of 6 hours) of professional development by participating in the Scratch Conference hosted by the MIT Media Lab on July 22, 2021.
 

2021. gada 23. jūlijs

Memoranda padomes darba grafiks

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēžu grafiks:  

 • 25. augustā plkst. 11.00-13.00 ikmēneša Memoranda padomes sēde (informācija par sēdē izskatāmajiem jautājumiem sekos drīzumā); 
 • 26. augustā plkst. 11.00-12.00 Memoranda padomes ārkārtas sēde, kurā piedalīsies Ministru prezidents A.K.Kariņš (saistībā ar šo sēdi, plānota arī jaunu organizāciju pievienošanās Memorandam, informāciju skatīt zemāk); 
 • Provizoriski 15.09.2021. plānota Memoranda padomes ārkārtas sēde par līdzdalību pašvaldībās (potenciālie ziņotāji - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts kontrole, biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, Valsts kanceleja); 
 • 29.09.2021. ikmēneša Memoranda padomes sēde.

26. augusta ārkārtas sēdes ietvaros plānota jaunu nevalstisko organizāciju pievienošanās Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam.

Memoranda parakstīšana nevalstiskajai organizācijai dos iespēju:

 • piedalīties Memoranda padomes darbā – paust viedokli, iesaistoties dažādu nevalstiskajām organizācijām aktuālu jautājumu risināšanā;
 • sekmēt sadarbību ar valsts pārvaldes iestādēm;
 • izvirzīt kandidatūru balsojumā par Memoranda padomes nevalstisko organizāciju puses pārstāvjiem nākamajā darbības periodā no 2021.gada 1.novembra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Memoranda padomes sekretariāts aicina līdz 2021. gada 18. augustam pieteikties Memoranda parakstīšanai, aizpildot reģistrēšanās anketu.

Memoranda parakstīšana tiks organizēta divos veidos, izvēle jānorāda reģistrējoties un to nebūs iespējams mainīt:

 • Vēlamāka un ērtāka visām pusēm noteikti būtu parakstīšana ar e-parakstu - tiks dots vairāku dienu periods, kura laikā organizācijas secīgi viena pēc otras parakstīs Memorandu, laika ietvars 23.08.-25.03.2021., lai, vēlākais 26.08.2021., būtu iespējams nevalstisko organizāciju parakstīto dokumentu nodot parakstīšanai Ministru prezidentam.
 • Ja pārstāvim, kurš parakstīs Memorandu organizācijas vārdā, nav pieejams e-paraksts, tiks nodrošināta iespēja parakstīt papīra eksemplāru - būs jāierodas klātienē Ministru kabinetā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā Valsts kancelejas noteiktā laikā, visdrīzāk 20.08.2021. vai 23.08.2021. plkst. 8.30-13.00 (datums un laiks vēl tiks precizēts, tomēr aicinu ņemt vērā šobrīd plānotās iespējas).

Parakstam no organizācijas pārstāvja obligāti jābūt, lai varētu uzskatīt, ka organizācija ir pievienojusies Memorandam. Ja kāda iemesla dēļ organizācija nevarēs nodrošināt parakstīšanu Memoranda padomes sekretariāta norādītajos laikos un veidos, šajā reizē netiks nodrošināta iespēja Memorandu parakstīt vēlāk.

2021. gada 16. jūlijs

COVID + dezinformācija = Dezinfodēmiju

Līdztekus COVID-19 pandēmijai izplatās arī dezinformācija, kas vairo pandēmijas draudus. UNESCO uzsver, ka dezinformācija par COVID-19 ir dzīvībai bīstama, jo tā izraisa neskaidrību par cilvēku drošībai svarīgām personīgajām un politiskajām izvēlēm, kas ietekmē gandrīz ikvienu cilvēku un globālo ekonomiku. UNESCO piedāvā dezinfodēmijas tipoloģiju un arī atbildes reakcijas uz to.
UNESCO dezinformācijas apzīmēšanai ir radījis terminu “dezinfodēmija” (angļu val. disinfodemic), kurā savienoti vārdi “dezinformācija” un “pandēmija”, parādot nepatiesas informācijas ietekmi uz koronavīrusa pandēmiju.

Demokrātijas festivāla kopiena

Lasi šeit
Pievienojies šeit

Sociālā kapacitāte sabiedrībā - piedalies kampaņā

Izglītības iniciatīvu centrs aicina iesaistīties kampaņā "LABAS LIETAS LAI NOTIEK!". Kampaņas mērķis ir veidot savstarpēju uzticēšanos un sociālo integrāciju, palīdzot viens otram: kopā - romi un ne - romi. Aicinām ikvienu pievienoties kampaņai un izstāstīt savus pozitīvos pieredzes stāstus video vai foto formātā, lai par tiem arī uzzina citi. Stāstus jāsūta iicbirojs@gmail.com līdz 30.septembrim. Vairāk informācijas var iegūt, zvanot uz tālruņa numuru 65235635. 

Kampaņa norit iniciatīvas TRUST (UZTICĒŠANĀS) ietvaros. Iniciatīvas mērķis ir izstrādāt novatorisku brīvprātīgā darba programmu pieaugušajiem – romiem un ne-romiem, pamatojoties uz starpkultūru kompetencēm un mācīšanās prasmēm, veidojot savstarpēju uzticēšanos un sociālo integrāciju. Vairāk par programmu var uzzināt šajā video.

Sociālās ietekmes pārvaldes pārskats Baltijas valstīs

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija kopā ar četrām partnerorganizācijām no Baltijas valstīm - Latvijas Jaunatnes padomi (LV), Eesti Noorteühenduste Liit (EST), Stories For Impact (EST), Geri norai (LT) kopš 2021. gada sākuma īsteno Erasmus+ projektu BALTIC: YOUTH: IMPACT. 

Projektā tika apkopoti dati no vairāk kā 50 jaunatnes organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs, kas strādā ar jauniešiem, piemēram, jaunatnes organizācijas un padomes, studentu asociācijas un universitāšu klubi, kā arī sociālie uzņēmumi, kas strādā jaunatnes jomā. Rezultātā tika sagatavots sociālās ietekmes pārvaldes pārskats, kurā sniegts apkopojums par iepriekšējiem pētījumiem, kas veikti par sociālo ietekmi, apskatīti Baltijas valstu organizāciju labie piemēri ietekmes pārvaldībā un piedāvāti praktiski ieteikumi, kā organizācijām sākt mērīt savu sociālo ietekmi. Plašāk par projektu šeit. Pārskats pieejams šeit.

2021. gada 14. jūlijs

EPALE vēstnieks

Par EPALE vēstnieku var kļūt ikviens pieaugušo izglītības jomas profesionālis, kas ir gatavs dalīties ar savām zināšanām, iegūt jaunas prasmes un būt aktīvs EPALE platformā.
Vēstniekiem būs priekšroka turpmākajos EPALE rīkotajos pasākumos (semināros, nodarbībās, meistarklasēs, konferencēs utt.), viņi pirmie uzzinās par EPALE aktualitātēm, varēs piekļūt slēgto grupu saturam un aktivitātēm, kā arī ciešāk sadarboties ar EPALE Latvija, iesakot savas idejas un piedaloties kā vieslektori. EPALE Latvija var informatīvi un finansiāli atbalstīt EPALE vēstnieku pieaugušo izglītības tēmām veltītus pasākumus. 

Vairāk lasiet un piesakieties EPALE platformā. Pēdējā diena anketas aizpildīšanai ir 11. augusts.

2021. gada 12. jūlijs

32 bezmaksas programmēšanas video nodarbības sākumskolas vecuma posma bērniem

Mājaslapā www.atbalstsizcilibai.lv  publicētas 32 bezmaksas programmēšanas video nodarbības sākumskolas vecuma posma bērniem. Nodarbību autors ir Pirmās programmēšanas skolas dibinātājs un skolotājs Raivis Ieviņš. Tās veidotas kā mācību līdzeklis interešu izglītības nodarbībām programmēšanā un līdz ar video nodarbībām izstrādāti arī metodiskie materiāli pedagogiem.

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai"

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai
Politikas plānošanas dokumentu datubāze, URL: http://polsis.mk.gov.lv/documents/7122

2021. gada 9. jūlijs

Dalība EPALE seminārā "Pieaugušo mācīšana un mācīšanās: problēmas un risinājumi"

29. jūnijā notika EPALE Latvija organizēts seminārs “Pieaugušo mācīšana un mācīšanās: problēmas un risinājumi".
EPALE aicina noskatīties semināra video ierakstu un piekļūt tajā izmantotajiem materiāliem.
Semināra mērķis ir sniegt praktiskas zināšanas pieaugušo izglītotāju darbā, definēt problēmas un rast risinājumus, cita starpā iepazīstoties ar jēdzieniem andragoģija, pieaugušo izglītība, pedagoģija, definējot mācīšanās rezultātus un pieaugušo mācīšanās specifiku, apskatot motivācijas nozīmi un apgūstot dažādas formas un metodes labāku mācīšanās rezultātu sasniegšanai.
Lai noskatītos video, nepieciešams kļūt par reģistrēto EPALE platformas biedru (reģistrēties iespējams šeit) un pieteikties grupā "Pieaugušo mācīšana un mācīšanās: problēmas un risinājumi"

Dalība NVO pārstāvju sarunā par finansētāju prasībām projektos pēc jaunā nodokļu režīma ieviešanas

Latvijas Pilsoniskā alianse 29. jūlijā plkst.15.00 rīko sarunu par finansētāju, valsts iestāžu un aktivitāšu īstenotāju prasībām un savstarpējo sadarbību esošo finanšu līgumu ietvaros, kas varētu mainīties pēc nodokļu režīma izmaiņām ar š.g 1. jūliju. Saruna notiks attālināti Zoom platformā.

Sarunā aicināti piedalīties pārstāvji no Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Kultūras ministrijas, Valsts kontroles, Sabiedrības integrācijas fonda un Valsts kultūrkapitāla fonda.

Sarunas fokusā būs jautājums par to, kā finansētājiem, uzraugiem un aktivitāšu īstenotājiem veiksmīgāk sadarboties esošo finansējuma līguma ietvaros, kas tiek atbalstīti no valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, lai sasniegtu projektos noteiktos mērķus tai pat laikā nepārkāpjot normatīvo aktu regulējumu. Sarunas mērķis ir rast vienotu izpratni par pārejas periodu, lai ieviestais nodokļu regulējums, kas stājas spēkā š.g. 1. jūliju neietekmētu noslēgto līgumu budžeta tāmes, kā arī plānotos sasniedzamos rezultatīvos rādītāju, ko uzraugi var vērtēt kā neatbilstoši prasībām īstenotas aktivitātes un aprēķināt neattiecināmās izmaksas, ar ko biedrības un nodibinājumi saskārās arī vīrusa Covid-19 radītās pandēmijas laikā, lūdzot finansētāju pretīmnākšanu esošajos finansējuma līgumos.

NVO pārstāvjus aicinām pieteikties sarunai līdz 23. jūlija plkst. 16:00, sūtot e-pastu uz alianse@nvo.lv.

Šis informatīvais materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības Integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.

Dalība Scratch Conference 2021

Scratch Around the World 2021 - Online Conference for Educators

About this event

Español | Italiano | Português

We hope you can join us on July 22, 2021 for Scratch Around the World, an online conference for educators. The conference will start at 10am EDT and end at 4pm EDT. You can join any time or watch the recordings later.

Imagine, create, and share with educators from around the world! Watch livestream sessions, explore project ideas, and share stories with others.

The event will be recorded, so you can watch the presentations after the conference.

In the days leading up to the conference, you will have opportunities to share videos and projects online, highlighting how you and your learners have been using Scratch to create, connect, and learn.

The conference is available free of charge. When you register, you can choose ONE of the following ticket types:

1) The Conference Ticket allows you to attend all conference sessions, or

2) The Conference Ticket and Social Platform allows you to attend all conference sessions, and also signs you up to meet, chat, and interact with other educators on the Conference Social Platform.

You can view the schedule below. We will email a link to access the event the week before the conference

If you have any questions, please email us at conference@scratch.mit.edu

Thank you to EPAM, Best Buy, and MIT Open Learning for sponsoring this year’s Scratch Conference.

Dalība starptautiskajā eTwinning projektu partneru tirdziņā tiešsaistē

Laiks: 2021.gada 26. augusta plkst. 16:00 – 17:30
Vieta:  tiešsaistē (Zoom platforma)
Mērķauditorija: dažādu priekšemtu skolotāji
Pieteikšanās: līdz 16. augusta plkst 9:00, aizpildot anketu
Maksimālais dalībnieku skaits: 30 skolotāji no Latvijas, Polijas, Somijas un Igaunijas. No Latvijas – 10 skolotāji.

Lai piedalītos, līdz 15.februāra plkst.9:00 sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa, kurā jānorāda savs mācību priekšmets un skolēnu vecums. Pēc tam katram personīgi nosūtīsim Zoom konferences saiti. Aicinām piedalīties visu priekšmetu skolotājus, neatkarīgi no skolēnu vecumposma.

Šajā tirdziņā jums būs iespēja strukturētā veidā:

 • Gūt iedvesmu projekta uzsākšanai;
 • Atrast savu ideju starpvalstu eTwinning projektam, kuru īstenot angļu valodā;
 • Atrast līdzīgi domājušu sadarbības partneri projekta īstenošanai;
 • Rast laiku un vietu, lai iesāktu plānot projektu.

Plašāka informācija

2021. gada 7. jūlijs

Eiropas Parlaments pieņem pagaidu noteikumus cīņai pret bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē

Eiropas Parlaments pieņēmis pagaidu regulējumu, kas ļaus interneta pakalpojumu sniedzējiem turpināt brīvprātīgi apkarot pret bērniem vērstas seksuālas vardarbības atspoguļošanu tiešsaistē.

Reaģējot uz satraucošo faktu, ka pandēmijas laikā internetā parādās arvien vairāk tādu materiālu, kuros atspoguļota vardarbība pret bērniem, Parlaments, 537 deputātiem balsojot “par”, 133 — “pret” un 24 deputātiem atturoties, pieņēma regulu, kuras mērķis ir efektīvāk aizsargāt bērnus pret seksuālu vardarbību tīmekļa e-pasta, tiešsaistes tērzētavu un ziņapmaiņas vidē.

Aprīlī panāktā vienošanās paredz ieviest pagaidu atkāpes no Direktīvas 2002/58/EK 5. panta 1. punkta un 6. panta 1. punkta, kas aizsargā saziņas un informācijas plūsmas datu konfidencialitāti. Jaunās regulas darbības termiņš ir ierobežots — tā būs spēkā ne ilgāk kā trīs gadus. Ja šajā laikā tiks izstrādāts un pieņemts pastāvīgs tiesiskais regulējums cīņai pret bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē, šīs regulas darbību varēs izbeigt arī ātrāk.

Pakalpojumu sniedzēju brīvprātīga iesaistīšanās

Jaunie noteikumi, gan nenosakot to par obligātu pienākumu, paredz, ka tīmekļa e‑pasta, tiešsaistes tērzētavu un ziņapmaiņas pakalpojumu sniedzēji varēs brīvprātīgi turpināt apzināt un izņemt saturu, kurā atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, un ziņot par šiem konstatējumiem. Pakalpojumu sniedzēji varēs vērsties arī pret pāridarītāja centieniem tiešsaistes vidē izveidot emocionālu saikni ar bērnu (tā dēvēto iedraudzināšanu) un ziņot par aizdomīgiem gadījumiem tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm vai organizācijām, kas sabiedrības interesēs cīnās pret bērnu seksuālu izmantošanu.

Pakalpojumu sniedzējiem būs jāizmanto tādas tehnoloģijas, kas vismazāk pārkāpj privātumu.

Materiāli, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem

Tiešsaistē ievietotu materiālu, kas atspoguļo seksuālu vardarbību pret bērniem, var atklāt, izmantojot speciālas tehnoloģijas, kas skenē saturu, piemēram, attēlus un tekstu vai informācijas plūsmas datus. Analizēt attēlus un videomateriālus palīdz jaucējalgoritmi, savukārt teksta vai informācijas plūsmas datu analizēšanai, kas tiek veikta, lai atklātu iedraudzināšanu tiešsaistē, tiek izmantoti klasifikatori un mākslīgais intelekts.

Jaunie noteikumi neattieksies uz audiosaziņas skenēšanu.

Spēcīgāka privātuma aizsardzība

Eiropas Parlamenta deputāti uzstāja uz to, ka ir jāizveido pienācīgas procedūras un pārsūdzības mehānismi, lai tie, kuri uzskata, ka minētajos procesos ir pārkāptas viņu tiesības, varētu iesniegt sūdzības. Pakalpojumu sniedzējiem būs arī obligāti jāveic iepriekšēja ietekmes novērtēšana un konsultēšanās par izmantotajām skenēšanas tehnoloģijām ar dalībvalstu datu aizsardzības iestādēm.

Citāts 

Ziņotāja Birgita ZIPELE (S&D, Vācija) pēc balsojuma teica:

“Seksuāla vardarbība pret bērniem ir šaušalīgs noziegums un cilvēktiesību pārkāpums. Mums ir efektīvāk pret to jācīnās, jāvērš kriminālvajāšana pret lielāku skaitu pārkāpēju un jānodrošina labāka aizsardzība vardarbības upuriem. Šodien atbalstītie noteikumi ir kompromiss starp vajadzību atklāt bērnu seksuālo izmantošanu un lietotāju privātuma aizsardzību. Iespējams, tas nav ideāls risinājums, taču to varēsim reāli izmantot turpmākos trīs gadus. Tagad Komisijai ir steidzami jānāk klajā ar priekšlikumu pastāvīgākam risinājumam. Tā pamatā vajadzētu būt šajos pagaidu noteikumos iestrādātajām datu aizsardzības garantijām, tās papildinot ar mērķtiecīgāku privātas saziņas skenēšanu.”

Turpmākie soļi

Tagad šī regula vēl ir oficiāli jāpieņem Padomei, un tad to publicēs “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”. Regula stāsies spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas.

Vispārēja informācija

Minētās izmaiņas tiesiskajā regulējumā bija nepieciešamas, lai pēc ES Elektronisko sakaru kodeksa pilnīgas spēkā stāšanās 2020. gada decembrī interneta pakalpojumu sniedzēji varētu turpināt brīvprātīgi apkarot saturu, kurā atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem.

Komisija plāno vēl šogad nākt klajā ar priekšlikumu ilgstošākam šīs problēmas risinājumam.

 
 
 

Informatīvais seminārs par grantu shēmas konkursu “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”

2021. gada 14. jūlijā no plkst. 10:00 līdz 12:00, attālināti, izmantojot ZOOM platformu, notiks informatīvais seminārs, kurā Latgales plānošanas reģions iepazīstinās ar EEZ grantu programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbībā” neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” nosacījumiem.

Interesenti aicināti pieteikties dalībai seminārā līdz 2021. gada 12. jūlijam šeit: https://forms.gle/FoPa2BPvn5Z4mv417

Reģistrētajiem dalībniekiem pirms semināra uz e-pastu tiks izsūtīta piekļuves informācija.

Grantu shēmas konkursa mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kuros īsteno jaunu biznesa ideju un rada vismaz vienu jaunu darba vietu Latgales reģionā. Konkursa ietvaros tiks atbalstītas gandrīz visas uzņēmējdarbības jomas un atbalstam var pieteikties jebkura fiziska un juridiska persona (mazais vai mikro uzņēmums), kas savu saimniecisko darbību veic Latgales reģionā. Projektu iesniedzēji, īstenojot jaunu biznesa ideju, varēs saņemt atbalstu jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, esošu produktu uzlabošanai, ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu būtiskai maiņai, kā arī esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai. Atbalsta intensitāte ir līdz 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, atbalsts vienam projektam: 5000 – 10000 EUR. Projekta iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 21. septembris.

SEMINĀRA PROGRAMMA

9:55      Ierašanās “ZOOM” platformā

10:00    Semināra atklāšana

Iruma Kravale, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta direktore

Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas (KS) pārstāvis – TBC

10:20    Projektu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” atbalsta saņemšanas nosacījumi un pieteikšanās

Andra Minkeviča, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra grantu shēmas koordinatore

11:00    Aktuālais atbalsts lauku teritorijas uzņēmējdarbības idejām

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.

Inga Krekele, Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”

11:20    Citas atbalsta programmas uzņēmējdarbībai

Andris Kucins, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs

11:40    Jautājumi un atbildes

Par grantu shēmas konkursu vairāk vari uzzināt šeit.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai.

2021. gada 2. jūlijs

Logos: tehnoloģijas labākai izglītībai

2021. gada 16. un 17. augustā tiešsaistē aicinām uz Skola2030  ikgadējo konferenci, kura šoreiz notiks kā ideju, pieredzes apmaiņas un diskusiju forums par tehnoloģiju lomu izglītībā šobrīd un nākotnē. Pieteikšanās līdz 10. augustam. Dalībnieku skaits darbnīcās ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties  laikus.  

Konferencē izvērtēsim aizvadītā mācību gada pieredzi ierobežojumu un mainīgas situācijas apstākļos, tostarp mācīšanos attālināti, iedvesmosimies no inovatīvu skolu, skolotāju un skolu vadītāju (kā Latvijas, tā ārvalstu) pieredzes, darbnīcās vērosim skolu pieredzes demonstrējumus. Konference domāta visu vecumposmu un mācību priekšmetu izglītības praktiķiem pirmsskolu, vispārizglītojošo un profesionālās izglītības skolu skolotājiem, vadītājiem un metodiķiem, kā arī rīcībpolitikas veidotājiem.

Programmā piedāvājam 6 diskusijas, 5 priekšlasījumus un 70 darbnīcas, no kurām katrs varēs izvēlēties un izveidot savu programmu, atbilstoši interesēm un vajadzībām.

Kā orientēties piedāvājumā?

Piesakoties konferencei, lūdzu, izvēlieties:

 • 1. dienā (16. augustā) vienu  no trim paralēlajām diskusijām katrā no laika posmiem;
 • 2. dienā (17. augustā) vienu no teju 20 paralēlajām sesijām katrā no laika posmiem.

Satura virzieni un #mirkļbirkas

Lai palīdzētu orientēties programmā katrai satura vienībai atradīsiet apzīmējumus, kas noradīs, kam saturs primāri varētu būt noderīgs. Uz to norādīs #mirkļbirkas, kā arī četri tematiskie virzieni; jomas (kā tehnoloģijas izmantot, apgūstot saturu un caurviju prasmes), pieeja (kā īstenot mācību procesu, izmantojot tehnoloģijas), piekļuve (kā izglītības tehnoloģijas var palīdzēt iekļaut katru bērnu), organizācija (kā ar tehnoloģijām efektīvāk pārvaldīt izglītības iestādi).

Visām prezentācijām angļu valodā būs nodrošināti subtitri vai sinhronais tulkojums latviešu valodā. 

Galveno runātāju priekšlasījumus un diskusijas ikviens varēs vērot arī tiešraidē (Skola2030 FB, www.skola2030.lv, straume.lmt.lv)

 
 
Vairāk šeit