Translate

2021. gada 25. maijs

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola

Par EP Vēstnieku skolām
EP Vēstnieku skolas ir ES mēroga programma, ko īsteno visās 27 dalībvalstīs. Latvijā, kur aizvadīts piektais mācību gads, programmā patlaban aktīvi iesaistījušās vairāk nekā 75 skolas, simtiem skolotāju un tūkstošiem skolēnu, kuri brīvprātīgi izglīto un iesaista vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem ES jautājumiem, tā stiprinot eiropeisko identitāti.
Katru gadu programmā iesaistās jaunas skolas. Noslēdzoties 2020./21. mācību gadam, par EP Vēstnieku skolām kļuvušas jaunas skolas Dagdā, Ikšķilē, Ilūkstē, Jēkabpilī, Kārsavā, Krāslavā, Morē, Liepājā, Limbažos, Ludzā, Rīgā, Salā, Saulkrastos, Talsos, Valmierā un Ventspilī.
Viesojoties skolās, programmā aktīvi iesaistās arī no Latvijas ievēlētie EP deputāti. Interneta vidē Atklātās stundas turpinājās arī tad, kad klātienes pasākumi Covid-19 dēļ vairs nebija iespējami.
 

Projektā iesaistītajām skolām pieejams šāds atbalsts:

- skolotāju semināri Latvijā un Briselē, saņemot metodisku atbalstu darbā par ES tematiku;

- dažādos mācību priekšmetos integrējami mācību materiāli par ES;

- izglītojoši pasākumi skolēniem, t. sk. dalība Eiropas Jaunatnes dienās un EUROSCOLA (skolēnu diskusijas un parlamentārā darba simulācijas) EP Strasbūrā, Francijā;

- aktivitātes skolās, t. sk., atbalsts praktisku iesaistes mehānismu īstenošanai skolās ES tēmas ietvaros (Eiropas dienas organizēšana u. c.). 

Papildu informācija

EP Vēstnieku skolu paveiktais un mācību materiāli

Noderīga EP informācija jauniešiem

Par jauniešu iesaisti EP darbā

Jaunatne: ES faktu lapas

Kontakti plašākai informācijai:

Jānis Krastiņš

Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā

janis.krastins@europarl.europa.eu

Tel. 26542369

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru