Translate

2021. gada 20. marts

Jauns algoritms normatīvo aktu projektu izstrādei Latvijā

Š.g. 17. martā Valsts kanceleja un TietoEVRY iepazīstināja biedrību un nodibinājumu pārstāvjus ar jauno Tiesību aktu portālu (TAP portāls), kas no šī gada maija beigām būs vieta, kurā tiks gatavoti faktiski visi normatīvo aktu projekti. TAP portāls izveides mērķis ir Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesa modernizēšana, nodrošinot sabiedrībai pieejamāku līdzdalību un valsts pārvaldei efektīvāku un ātrāku TAP izstrādes un saskaņošanas procesu, kā arī sēžu vadības procesu pilnveidošana (darba kārtību projektu izstrāde un apstiprināšana, protokolu izstrāde un parakstīšana, rezolūciju gatavošana, Ministru kabineta sēdē pieņemto dokumentu pārvaldība), tai skaitā Ministru kabineta un Ministru kabineta komitejas sēžu, Valsts sekretāru sanāksmju organizēšanas un norises informācijas sistēmas (e-portfelis) funkcionalitātes pilnveidošana. TAP portālā būs pieejama vispārpieejama un ierobežotas pieejamības informācija.

Tikšanās laikā klātesošie tika iepazīstināti ar šādām TAP portāla funkcionalitātēm:

  • Darbs ar TAP portālu (darba vieta un iestatījumi);
  • Atzinuma sniedzēja noteikšana;
  • Atzinumu sniegšana, saskaņošana, iesniegšana;
  • VSS, MK sēdes, darba kārtība;
  • Protokoli;
  • Pieteikšanās uz jaunumiem;
  • Pieteikšanās uz sēdi;
  • Sabiedrības līdzdalība;
  • Jautājumi un atbildes.

TAP portāla izmantošana būs iespējama izvēloties divus risinājumus, proti, viens veids ir izveidojot organizācijas kontu, otrs veids – neveidojot kontu, bet izmantojot TAP portāla tīmekļa vietni. Pēdējā variantā, lai sniegtu atzinumu par normatīvā akta projektu, būs jāizmanto portāla Latvija.lv, veicot autentifikāciju ar valstī noteiktajiem drošajiem risinājumiem: eParaksts mobile, eParaksts eID vai eParaksts karte. Kā minēja Valsts kancelejas pārstāvis, šādi autorizācijas risinājumi ir noteikti atbilstoši VARAM un Aizsardzības ministrijas prasībām. Savukārt, konta izveidošana ļaus deleģēt atzinuma veidošanu vairākiem darbiniekiem, veikt komentārus kolēģu vajadzībām.

Jāmin, ka ar TAP portāla darbības uzsākšanu būtiski mainīsies atzinumu sniegšanas princips, jo atzinums tekstuālā veidā nebūs jāgatavo, bet gan jāraksta viedoklis un piedāvātais risinājums pie katra normatīvā akta panta vai punkta. Iesniegtie iebildumi vai priekšlikumi veidos pamatu izziņai. Kā vēl viens būtisks aspekts jāmin, ka ikviens normatīvais akts būs redzams publiski pēc tā sagatavošanas, uz to būs iespējams pieteikties atzinuma sniegšanai. Tā pat arī ministrija, pēc savas iniciatīvas, varēs nodot projektu atzinuma sniegšanai tās izvēlētai biedrībai vai nodibinājumam, kas nekādi neietekmēs citu interesi pieteikties atzinuma sniegšanai.

Aicinām laicīgi iepazīties ar TAP portālu, jo ar maija beigām (vai brīdi, kad TAP portāla darbība tiks uzsākta) priekšlikumi vai iebildumi būs jāsniedz šajā portālā. Informāciju par TAP portālu un video ieraksts no 17. marta pasākuma ir pieejams šeit. Jautājumu, tehnisku problēmu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties ar TAP portāla projekta vadītāju Vitāliju Jakovelu, sūtot e-pastu uz adresi Vitalijs.Jakovels@tietoevry.com.

Konta izveides lūgums jānosūta Valsts kancelejai uz e-pastu tap.atbalsts@mk.gov.lv ar informāciju par biedrības vai nodibinājuma nosaukumu, biedrības vai nodibinājuma nosaukuma saīsinājumu, reģistrācijas numurs, administratora vārds, uzvārds, amats un e-pasts.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru