Translate

2021. gada 5. marts

Aktualitātes energoefektivitātē

 1. No 5. marta grants apgrozāmajiem līdzekļiem būs pieejams būtiski plašākam komersantu lokam https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/no-5-marta-grants-apgrozamajiem-lidzekliem-bus-pieejams-butiski-plasakam-komersantu-lokam 

 2. PTAC informē: līdz ar Brexit mainījušies importētāju pienākumi un atbildība, ievedot preces no Apvienotās Karalistes https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/ptac-informe-lidz-ar-brexit-mainijusies-importetaju-pienakumi-un-atbildiba-ievedot-preces-no-apvienotas-karalistes 

 3. Mērījumi apliecina labu gaisa kvalitāti tirdzniecības vietās https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/merijumi-apliecina-labu-gaisa-kvalitati-tirdzniecibas-vietas 

 4. Sabiedrībā trūkst izpratne par būvniecības atkritumu atbilstošu apsaimniekošanu, pieaug pārkāpumu skaits   https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/sabiedriba-trukst-izpratne-par-buvniecibas-atkritumu-atbilstosu-apsaimniekosanu-pieaug-parkapumu-skaits 

 5. Sagatavots skaidrojums par ugunsdrošības prasību pielietošanu https://www.bvkb.gov.lv/lv/jaunums/sagatavots-skaidrojums-par-ugunsdrosibas-prasibu-pielietosanu 

 6. Aizpildi anketu par BIS sākumlapas saturu! https://www.bvkb.gov.lv/lv/jaunums/aizpildi-anketu-par-bis-sakumlapas-saturu 

 7. No 2021. gada 1. marta lietošanā jauns ES energomarķējums https://www.ptac.gov.lv/lv/jaunums/no-2021-gada-1-marta-lietosana-jauns-es-energomarkejums

 8. Izveidots finanšu pratības zīmols "Naudasprasme" https://www.ptac.gov.lv/lv/jaunums/izveidots-finansu-pratibas-zimols-naudasprasme 

 9. Aicina piedalīties diskusijās par ES fondu un Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros plānotajiem ieguldījumiem https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/aicina-piedalities-diskusijas-par-es-fondu-un-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-ietvaros-planotajiem-ieguldijumiem 

 10. Turpinās sarunas par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā paredzētajām reformām  https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/turpinas-sarunas-par-latvijas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-paredzetajam-reformam 

 11. 2021.gadā pārceltās darba dienas https://www.vdi.gov.lv/lv/jaunums/2021gada-parceltas-darba-dienas     

 12. PTAC aicina komersantus korekti norādīt jauno energomarķējumu, kas tiks ieviests no 01.03.2021. https://www.ptac.gov.lv/lv/jaunums/ptac-aicina-komersantus-korekti-noradit-jauno-energomarkejumu-kas-tiks-ieviests-no-01032021 

 13. Plāno ieviest jaunus tiesiskos mehānismus kopīpašnieku starpā radušos strīdu risināšanai https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29480-plano-ieviest-jaunus-tiesiskos-mehanismus-kopipasnieku-starpa-radusos-stridu-risinasana
 14. Saeima atbalsta atvieglotu parādu atgūšanas kārtību par mājas pārvaldīšanas izdevumiem https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29472-saeima-atbalsta-atvieglotu-paradu-atgusanas-kartibu-par-majas-parvaldisanas-izdevumiem  

 15. Valsts darba inspekcija aicina tīrīt jumtus droši https://www.vdi.gov.lv/lv/jaunums/vdi-aicina-tirit-jumtus-drosi
 16. Izziņota labas prakses balvas konkursa “Zelta ķivere” 2021.gada tēma – ergonomikahttp://stradavesels.lv/jaunumi/izzinota-labas-prakses-balvas-konkursa-zelta-kivere-2020-gada-tema-ergonomika/ 
 17. OiRA rīks, lai pārliecinātos par uzņēmuma gatavību COVID-19 otrajam vilnim šeit 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru