Translate

2021. gada 26. februāris

Turpmāko trīs gadu Memoranda padomes prioritātes būs sociālās uzticēšanās un sabiedrības līdzdalības stiprināšana

2021. gada 24.februārī, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (Memoranda padome) apstiprināja prioritāros mērķus 2021.–2023. gadam.

Saskaņā ar apstiprināto trīsgades plānu Memoranda padomes prioritārie mērķi 2021.–2023. gadam būs:

1) Attīstīt NVO un pilsoniskās sabiedrības darbības vidi un nodrošināt finanšu ilgtspēju un neatkarību;

2) Visos lēmumu pieņemšanas posmos un līmeņos ieviest efektīvus, ilgtspējīgus un jēgpilnus sabiedrības līdzdalības un lēmumu pieņemšanas procesus, nodrošinot pilsonisko dialogu par visām sabiedrībai svarīgām tēmām;

3) Stiprināt NVO lomu transformācijas procesos un paradumu izmaiņu nostiprināšanā savstarpējās sociālās uzticēšanās mērķu sasniegšanā.

Andris Gobiņš, Eiropas Kustības Latvijā prezidents un Memoranda padomes vietnieks norāda: “Prieks, ka Memoranda padome vienojās veidot darbības programmu trim gadiem. Tas ļāva iekļaut tādus svarīgus mērķus, kurus vienā gada griezumā grūti sasniegt. Īpašs prieks ir par spēcīgu pilsoniskā dialoga bloku programmā – šobrīd, šķiet, ir nobriedusi vide, lai veidotos īsts, stabils dialogs starp NVO un lēmumu pieņēmējiem/veidotājiem. Lai mums kopīgi izdodas īstenot apjomīgo programmu!”

Plānā iekļauti kopumā 34 uzdevumi, ar kuriem strādās Memoranda padome. To vidū ir sabiedrības iesaistes veicināšana publiskā finansējuma plānošanas un uzraudzības procesos, brīvprātīgā darba attīstība, pilsoniskā dialoga lomas stiprināšana un sabiedrības līdzdalības uzlabošana pašvaldību līmenī, un radošu risinājumu izstrāde kritisko neuzticēšanās cēloņu mazināšanai un seku likvidēšanai. Detalizēti ar Memoranda padomes darba plānu 2021.-2023. gadam var iepazīties šeit.

Avots

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru