Translate

2021. gada 15. februāris

Glābiet bites un lauksaimniekus!

 

Eiropas pilsoņu iniciatīva “Glābiet bites un lauksaimniekus!”

Par bitēm draudzīgu lauksaimniecību un veselīgu vidi

Parakstieties tūlīt!

Mēs, visu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, aicinām nodrošināt bitēm draudzīgu lauksaimniecību, kas nāktu par labu gan pašiem lauksaimniekiem, gan veselībai, gan arī videi! Ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu mēs aicinām Eiropas Komisiju atbalstīt tādu lauksaimniecības modeli, kas nodrošina harmonisku lauksaimniecības un bioloģiskās daudzveidības līdzāspastāvēšanu.

Priekšlikuma būtība jeb priekšmets:

Lai aizsargātu bites un cilvēku veselību, mēs aicinām Komisiju ierosināt tiesību aktus nolūkā līdz 2035. gadam pakāpeniski pārtraukt sintētisko pesticīdu lietošanu, atjaunot bioloģisko daudzveidību un atbalstīt lauksaimniekus pārejas posmā.

Galvenie mērķi:

Līdz 2030. gadam pakāpeniski pārtraukt sintētisko pesticīdu lietošanu ES lauksaimniecībā par 80 %, sākot ar visbīstamākajām vielām, un līdz 2035. gadam pilnībā atbrīvoties no sintētiskajiem pesticīdiem; atjaunot dabiskās ekosistēmas lauksaimniecības platībās, lai lauksaimniecība kļūtu par bioloģiskās daudzveidības atjaunošanās vektoru; veikt lauksaimniecības reformu, par prioritāti izvirzot maza apjoma, daudzveidīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecību, atbalstot strauju agroekoloģiskās un bioloģiskās lauksaimniecības prakses pieaugumu un nodrošinot neatkarīgu, uz lauksaimniekiem balstītu apmācību un pētniecību pesticīdu un ĢMO nesaturošas lauksaimniecības jomā.

Sistēma ir strupceļā

Eiropas lauksaimniecība tuvojas strupceļam. Lauksaimniecības politika, kas bija vienpusēji vērsta uz ražas palielināšanu, palielinot toksisko agroķīmisko vielu izmantošanu, ir novedusi ekosistēmu līdz sabrukuma robežai. Ik dienu samazinās bioloģiskā daudzveidība, kas ir mūsu pārtikas sistēmu pamatā, tādējādi nopietni apdraudot mūsu pārtikas, iztikas līdzekļu, veselības un vides nākotni. Sekas ir postošas dabai: bites, tauriņi un citi kukaiņi izzūd no mūsu ainavas, un iepriekš plaši izplatītie putni ir pārstājuši dziedāt mūsu laukos. Mūsu strauti un upes tiek piesārņotas, un mēs ik dienas esam pakļauti sintētisko pesticīdu kokteilim, ko apēdam kopā ar pārtiku.

Vairāk šeit

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru