Translate

2021. gada 26. februāris

5.martā notiks Saeimas un NVO forums

Nevalstisko organizāciju pārstāvji aicināti pieteikties dalībai ikgadējā Saeimas un nevalstisko organizāciju (NVO) forumā, kas notiks tiešsaistē 5.martā no pulksten 10.00 līdz 13.10. Tā norisei varēs sekot līdzi tiešsaistē www.saeima.lv un parlamenta Facebook kontā. 

Forumā plānots diskutēt par valsts un sabiedrības izturētspēju Covid-19 pandēmijas laikā. 

Forumu atklās Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Tā dalībniekus uzrunās arī Latvijas skauti un gaidas organizācijas vadītāja Agnija Jansone un Saeimas sekretāra biedre Marija Golubeva. Savukārt ievadrunu teiks biedrības Lapas LV direktore Inese Vaivare. 

Forumā dalībnieki varēs piedalīties divās paralēlās tematiskajās diskusijās. Vienā no tām Saeimas deputātiem un NVO pārstāvjiem būs iespēja spriest par sabiedrības drošības un demokrātijas jautājumiem pandēmijas apstākļos. Savukārt otrā iecerēts diskutēt par Covid-19 nestajiem izaicinājumiem sociālajā jomā.

Foruma darba kārtība:

10.00 – 10.15 Foruma atklāšana
10.15 – 10.30 Ievadruna: sabiedrības izturētspēja Covid-19 pandēmijas kontekstā
10.25 – 12.15 Paralēlās tematiskās diskusijas
# Sabiedrības drošība un demokrātija pandēmijas apstākļos
# Sociālā slodze un sabiedrības izturētspēja krīzes laikā: ko varam darīt labāk?
12.15 – 12.30 Pārtraukums
12.30 – 13.00 Diskusiju kopsavilkums
13.00 – 13.10 Foruma noslēgums

Health Institute brīdina, ka Jūsu sniegtā informācija tiks apstrādāta un izmantota tikai foruma organizēšanas vajadzībām, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Jūsu iesniegto personas datu pārzinis ir Latvijas Pilsoniskā alianse, reģ.Nr.40008087708, adrese: Alberta iela 13, 6.stāvs, Rīga, LV - 1010, tālrunis: +371 24245580, e-pasts: alianse@nvo.lv.
Ar Latvijas Pilsoniskās alianses privātuma politiku var iepazīties šeit - https://ej.uz/o92o

Pieteikties forumam līdz 3.marta pulksten 14.00 var elektroniski šeit.

Avots

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru