Translate

2021. gada 28. janvāris

Par aktuālo pēc Memoranda padomes 27.01.2021. sēdes

Atskatoties uz Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (turpmāk - Memoranda padome) paveikto 2020.gadā, notika 11 sēdes. Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, kopš aprīļa sēdes notiek attālināti, nodrošinot audio tiešraidi un arī ieraksta publisku pieejamību. Sēdēs tika izskatīti 16 unikālie saturiskie jautājumi, neskaitot  ar padomes darba organizēšanu saistītos. Ziņotāji bijuši Valsts kanceleja (11 reizes), Kultūras ministrija (2), Finanšu ministrija (7), Tieslietu ministrija (1), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (2), Sabiedrības integrācijas fonds (1), NVO sektors (5). Jautājumus izskatīšanai iniciējuši: Valsts kanceleja (4 reizes), Kultūras ministrija (2), Tieslietu ministrija (1), Finanšu ministrija (1), Sabiedrības integrācijas fonds (1), NVO (13). Memoranda padomes sēdēs vairākkārt diskutēts par padomes darba organizēšanu un finansēšanu, kas nolēdzās ar valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavošanu un iesniegšanu 2020.gada jūlijā, kurš vērtēšanas procesā tomēr atbalstu neguva.

2020. gada aprīlī padomes sastāvā darbu uzsāka vēlēšanās ievēlētie nevalstisko organizāciju puses pārstāvji (pilnvaru termiņš no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 31. oktobrim).  Šogad atkal gaidāmas Memoranda padomes nevalstisko organizāciju puses pārstāvju vēlēšanas.

Memoranda padome 2020.gada februārī apstiprināja pārstāvi dalībai Nacionālās trīspusējas sadarbības padomes sēdēs (pilnvaru termiņš - 2021.gada 31.augusts), pārstāvis dalībai VSS sēdēs tika apstiprināts 2020.gada septembrī (pilnvaru termiņš - 2022.gada 31.marts). Ņemot vērā, ka no 2019.gada 15.aprīļa netiek sasauktas Ministru kabineta komitejas sēdes, pieteikšanās iespējas šajā formātā nevalstisko organizāciju pārstāviem netika organizētas.  

Papildus 2020.gadā Memoranda padome deleģēja:

  • pārstāvi darbam attīstības sadarbības granta projektu izvērtēšanas komisijas (Ārlietu ministrija),
  • pārstāvjus darbam Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu atlases komisijās,
  • pārstāvi Ministru prezidenta K. Kariņa uzdevumā izveidotajā vadības grupā uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam finanšu ministra Jāņa Reira vadībā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 radīto ekonomisko seku operatīvai novēršanai (Finanšu ministrija),
  • pārstāvi Ministru prezidenta K. Kariņa uzdevumā izveidotajā attīstības grupā tautsaimniecības stimulēšanai ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga vadībā (Ekonomikas ministrija),
  • pārstāvi Kultūras ministrijas izveidotajā darba grupā saliedētas sabiedrības politikas plānošanas dokumentu projektu nākamajam plānošanas periodam izstrādei (Kultūras ministrija),
  • pārstāvi valsts budžeta programmas "NVO fonds" projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā (Sabiedrības integrācijas fonds).

 Kā arī Memoranda padomes NVO puses pārstāvji nodrošināja trīs Latvijas pārstāvju atlasi Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas grupā "Daudzveidība Eiropā".

 2021.gada 27.janvāra sēdē:

Uzsākot 2021.gadu Memoranda padome 27.janvāra sēdē diskutēja par darba plāna 2021.-2023.gadam ietvaru, mērķiem un uzdevumiem, konceptuāli vienojoties apstiprināt plāna uzdevumus, kuri jau ir saskaņoti starp iesaistītajiem un līdz nākamajai sēdei vēl precizēt atsevišķus uzdevumus 1.sadaļā.

Kopumā Memoranda padomes izvirzītie prioritārie mērķi 2021.–2023. gadam ir:

  • Attīstīt NVO un pilsoniskās sabiedrības darbības vidi un nodrošināt finanšu ilgtspēju un neatkarību
  • Visos lēmumu pieņemšanas posmos un līmeņos ieviest efektīvus, ilgtspējīgus un jēgpilnus sabiedrības līdzdalības un lēmumu pieņemšanas procesus, nodrošinot pilsonisko dialogu par visām sabiedrībai svarīgām tēmām
  • Stiprināt NVO lomu transformācijas procesos un paradumu izmaiņu nostiprināšanā savstarpējās sociālās uzticēšanās mērķu sasniegšanā.

Sēdē tika uzklausīts Labklājības ministrijas redzējums par Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam. Labklājības ministrija aicina izmantot iespējas paust viedokli par dokumentu, neskatoties uz to, ka sākotnējās sabiedrības iesaistes iespējas noslēdzās 2020.gada nogalē.

Par aktuālo situāciju saistībā ar valsts budžeta programmas „NVO fonds” 2021.gada projektu konkursa rezultātiem informēja Sabiedrības integrācijas fonda direktore Z. Pūce.  Ar pētījuma rezultātiem par valsts budžeta programmas „NVO fonds” rezultātu ietekmi uz pilsoniskās sabiedrības attīstību iepazīstināja piesaistīto pētnieku pārstāve, Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore A. Laķe. Memoranda padome pauda stingru atbalstu valsts budžeta programmai „NVO fonds” kā būtiskam nevalstisko organizāciju atbalstam mehānismam pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšanai. Plašāka informācija un veiktais pētījums pieejami Sabiedrības integrācijas fonda tīmekļvietnē.

Valsts kanceleja informēja, ka Memoranda padomei 2021.gada pirmajā pusgadā plānots nozīmīgs uzdevums – atlasītSabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa kandidātu. Padomes locekļi uzsvēra, ka vienoties par iesaistošu un atklātu procesu ir būtiski no dažādiem aspektiem.

Tika uzklausīts Memoranda padomes deleģētā pārstāvja A. Šuvajeva (biedrība  "Sabiedriskās politikas centrs "PROVIDUS"") Nacionālajā Trīspusējās sadarbības padomē vērtējums par iespējām pārstāvēt nevalstiskās organizācijas iepriekšminētajā formātā. Ņemot vērā, ka Anete Būmeistere (biedrība "Latvijas Jauno zinātnieku apvienība") nebija atsaukusies  Memoranda padomes sekretariāta lūgumam informēt par darbu Eiropas Savienības  Struktūrfondu Uzraudzības komitejā, Memoranda padome lēma izsludināt jaunu pieteikšanos šī pienākuma veikšanā (jautājums tiks precizēts sadarbībā ar Finanšu ministriju).

Tāpat Memoranda padome tika aicināta deleģēt pārstāvi Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības granta projektu konkursa “Attīstības sadarbības projekti Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības atbalstam” projektu vērtēšanas komisijā (sekos papildus informācija par pieteikšanos).

Nākamā Memoranda padomes sēde plānota 2021.gada 24.februārī plkst. 11.00. (pievienoju pielikumā 2021.gada sēžu grafiku).

Sēdes ieraksts pieejams šeit

Sēdes materiāli pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē

Apkopojumu sagatavoja Memoranda padomes sekretariāts

Vairāk informācijas:

Zane Legzdiņa-Joja
Valsts kanceleja
Valsts pārvaldes politikas departaments
Konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos
67082949

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru