Translate

2021. gada 8. janvāris

Ieskats alnet.lv, Health Institute, Baltic Alliance for Innovation, Baltic Foundation for Innovation 2021. gada plānā

2020.gads bijis izaicinājumu pilns gads, un lai gan mums vēl priekšā cīņa ar Covid-19 izplatības un krīzes negatīvo seku mazināšanu, mūsu pašu ziņā ir tas, kādi būsim pēc krīzes – vai būsim kļuvuši stiprāki, saliedētāki un atbildīgāki. Novēlam, lai stipra veselība, nerimstošs darba spēks un optimisms!

Jaunais gads ir aizsācies. 2021. gada janvārī attālināti kopā sanāca alnet.lv nevalstiskās organizācijas (NVO), kuras ir legāli nodibināta fizisko un juridisko personu organizācijas, kas darbojas neatkarīgi no valsts valdības. Šobrīd alnet.lv  ietilpst:

Katra no organizācijām dalījās ar 2020.gadā paveiktā atskatu un iezīmēja par jau šobrīd zināmajiem būtiskākajiem notikumiem 2021.gadā un aicināja domubiedrus iesaistīties aktivitātēs. 

Šobrīd zināmie būtiskākie notikumi 2021.gadā:

 1. 27. februārī svinēsim 12. Vispasaules NVO dienu, kurā tiek īpaši izcelta NVO misija vietējā, nacionālā un starptautiskajā līmenī. Iedvesmosim citus, stāstīsim par savas organizācijas veiksmēm, paveiktajiem darbiem un radīsim jaunas iniciatīvas! Aicinām dalīties ar informāciju par plānotajiem pasākumiem, notikumiem un iniciatīvām, kas tiks veiktas NVO dienā. Iesūti info@alnet.lv un mēs padalīsimies!
 2. 2020.gadā bija atlikts "Saeimas un NVO forums" un "Latvijas Ministru kabineta un NVO Memoranda padomes konference", tomēr bija uzsāktas sarunas par diviem forumiem/konferencēm 2021. gadā – gada sākumā un gada otrajā pusē. alnet.lv, tāpat kā līdz šim, piedalīsies pasākumu līdzorganizēšanā, mēģinot rast idejas, kā padarīt tos diskusijām draudzīgākus, lai NVO spētu daudz veiksmīgāk aktualizētu sev svarīgos jautājumus sektorā;
 3. 2021. gadā turpināsim strādāt pie interešu pārstāvības veselības jomā, sadarbības veicināšanu starp Latvijas un Igaunijas NVO, finanšu ilgtspējas ieviešanas alnet.lv. Ņemot vērā, ka 2021.gadā Covid-19 radītā krīze turpinās, arī alnet.lv biroja viena no prioritātēm būs krīzes negatīvo seku mazināšana. Aicinām aktīvi iesaistīties sektora kopīgu nostāju veidošanā, kā arī sniegt ieguldījumu krīzes pārvarēšanā, palīdzot dažādām mērķa grupām šajā sarežģītajā laikā. 
 4. 2021. gadā saistībā ar interešu pārstāvniecību: 1)alnet.lv plāno turpināt iepriekšējā gadā iesākto – organizēt regulārās ikmēneša tikšanās veselības jomā, kurās pārrunāt aktualitātes veselības sektorā un vienoties par kopēju rīcību lobēšanā, kas pierādījās , kā ļoti veiksmīgs modelis; 2) šāda sadarbība, resursu koordinācija un regulārās apspriedes šogad būs īpaši svarīga, jo publiskā pārvalde ir ieplānojusi daudzu pārmaiņu veikšanu, kas ietekmēs arī sektoru. Aicinām būt aktīviem un līdzdarboties alnet.lv darba grupās un atsaukties uz alnet.lv aicinājumiem viedokļu sniegšanā. Tikai kopīgi varam sasniegt labvēlīgu rezultātu. 
 5. 2021. gadā alnet.lv  turpinās arī darbu pie alnet.lv pašregulācijas jautājumiem un alnet.lv iekšējo procedūru unalnet.lv dokumentāciju pilnveidošanas.
 6. 2021.gadā alnet.lv izstrādās "Biedru politiku" ar virkni pavadošo dokumentu:
  1. alnet.lv ētikas kodekss,
  2. alnet.lv interešu konfliktu novēršanas vadlīnijas,
  3. alnet.lv biedru darba un interešu grupu nolikums,
  4. alnet.lv deleģēto pārstāvju izvirzīšanas un pārstāvniecības kārtība.
  5. Tāpat tika izstrādātas alnet.lv ētiskā finansējuma vadlīnijas.
  6. Visi apstiprinātie dokumenti būs pieejami vienkopus sadaļā "Darbības pārskats" alnet.lv mājas lapā. 
  7. Aicinām alnet.lv biedrus ievērot savā darbībā un/vai pēc nepieciešamības tos pielāgot saviem iekšējiem procesiem.
  8. 2021. gadā nozīmīgākais dokuments būs alnet.lv Pašregulācijas politika - leģitimitātes, caurskatāmības un atbildības globālā standarta ieviešanai. 
 7. 2021. gadā, ņemot vērā "krīzes mācības", alnet.lv birojs plāno kā vienu no prioritārajām aktivitātēm izvirzīt drošumspējas jautājumus, kā arī veicināt, ka nevalstiskais sektors tiek atzīts par pilnvērtīgu sadarbības un sarunu partneri politikas plānošanas un ieviešanas jautājumos, kā arī krīžu pārvarēšana. 
Par ikvienu no notikumiem ziņosim plašāk, kā arī regulāri informēsim par biroja aktivitātēm un aicināsim iesaistīties.

Priecāsimies par Jūsu atsaucību un sadarbību! 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru