Translate

2021. gada 22. janvāris

2021. gada pirmā Memoranda padomes sēde

27. janvārī plkst. 11.00 Health Institute attālināti piedalīsies 2021.gada pirmajā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (Memoranda padomes) sēde, kurā:
 • I. Memoranda padomes vadītājs un vadītāja vietnieks ziņos par Memoranda padomes darba plāns 2021.-2023.gadam,kā arī tiks balso lemts par izstrādātā plāna projekta apstiprināšanu. Šīs būs pirmais Memoranda padomes plāns, kas izstrādāts uz trim gadiem, iepriekšējā 1 gada vietā. Un plāna projekts ietver 23 uzdevumus, lai sasniegtu trīs prioritāros mērķus:
  • 1)Attīstīt NVO un pilsoniskās sabiedrības darbības vidi un nodrošināt finanšu ilgtspēju un neatkarību;
  • 2)Visos lēmumu pieņemšanas posmos un līmeņos ieviest efektīvus, ilgtspējīgus un jēgpilnus sabiedrības līdzdalības un lēmumu pieņemšanas procesus, nodrošinot pilsonisko dialogu par visām sabiedrībai svarīgām tēmām;
  • 3)Stiprināt NVO lomu transformācijas procesos un paradumu izmaiņu nostiprināšanā savstarpējās sociālās uzticēšanās mērķu sasniegšanā.
 • II. Finanšu ministrija informēs par Domnīcas par sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanas progresu, sēdē ziņojot par vienu no būtiskākajiem jautājumiem, kas tiek risināts domnīcas ietvaros –saimniecisko darbību.
 • IV. Sabiedrības integrācijas fonds prezentēsZiņojumu par NVO fonda rezultātu ietekmi uz pilsoniskās sabiedrības attīstību.
  V. Memoranda padomes deleģētās personas Andris Šuvajevs, “Sabiedriskās politikas centrs ”PROVIDUS””, un Anete Būmeistere, biedrība “Latvijas Jauno zinātnieku apvienība” ziņos par paveikto Nacionālās trīspusējās sadarbības padomē un ES Struktūrfondu komitejā.
  VI. Memoranda padomes vadītājs informēs par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPL) padomes locekļa kandidātu atlases procesu. Jaunizveidotā SEPLP sastāvā būs trīs locekļi: vienu no tiem izvirzīs Valsts prezidents, vienu –Saeima, bet vēl vienu –Memoranda padome. Vienlaikus likumā noteiktas vairākas prasības, kurām jāatbilst personai, lai ieņemtu attiecīgo amatu, piemēram, personai jābūt augstākai izglītībai, vismaz piecus gadus ilga profesionālā vai akadēmiskā pieredze masu informācijas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes vai cilvēktiesību jomā, kā arī nevainojama reputācija. Ņemot vērā uzticēto pienākumu Memoranda padomei izvirzīt 1 pārstāvi, Memoranda padomei būs jāizstrādā kārtība, kādā tiks izvēlēti un apstiprināti kandidāti.
 
 1. Sēde tiks organizēta attālināti.
 2. Interesenti varēs sekot līdzi audio formātā Ministru kabineta mājaslapā.
 3. Pēc Memoranda padomes sēdes tiks organizēts aptuveni 1,5h garš informatīvs seminārs par Tiesību aktu portālu, kura mērķis ir Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesa modernizēšana, nodrošinot sabiedrībai pieejamāku līdzdalību un valsts pārvaldeiefektīvāku un ātrāku TAP izstrādes un saskaņošanas procesu, kā arī sēžu vadības procesu pilnveidošana.
 
Informatīvais materiāls sagatavots ar Sabiedrības Integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai".

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru