Translate

2020. gada 3. decembris

Health Institute piedalās likumprojekta “Pašvaldību likums” saskaņošanas sanāksmēs

Health Institute iesaistījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) likumprojekta “Pašvaldību likums” izskatīšanā un komentēšanā. 30.novembrī un 2. decembrī LPA piedalījās VARAM organizētajās attālinātajās starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmēs, kurās tiks izskatīti par likumprojektu “Pašvaldību likums” (VSS-912) izteiktie iebildumi un priekšlikumi.

Saskaņošanas sanāksmē diskusijas par likumprojekta redakciju ir konstruktīvas, taču ne visas iesaistītās puses izprot sabiedrības līdzdalības nozīmi pašvaldības darbības caurredzamībai un pārskatāmībai. Kā piemēru varam minēt, ka noraidoša attieksme bija par pašvaldības pienākumu savā darbībā sekmēt un atbalstīt tās administratīvajā teritorijā darbojošās pilsoniskās sabiedrības organizācijas, par pašvaldību pienākumu publicēt informāciju par finanšu līdzekļu piešķiršanu brīvprātīgajām iniciatīvām, izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem. Kā arī tika noraidīti priekšlikumi, kas attiecas minimālo prasību noteikšanu izpilddirektoriem to iepriekšējai pieredzei un labu reputāciju deputātiem, kas kandidē ne tikai uz domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka amatiem, bet arī uz pašvaldību komiteju, komisiju un citu vēlētu struktūrvienību vadītāju amatiem.

Pēdējo gadu laikā ir mainījusies sabiedrības izpratne par daudziem jautājumiem, kas jārisina vai jāievēro pašvaldības darbā. Tāpēc ir būtiski jau likumprojektā iestrādāt principus kas nodrošina sabiedrības līdzdalību, NVO atbalstu no pašvaldības puses, iedzīvotāju interešu pārstāvniecību un daudz citus jautājumus, kas iepriekšējā likumā netika vai tika regulēti minimālā apmērā. Saskaņošanas sanāksmes vēl turpināsies. 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru