Translate

2020. gada 14. decembris

Diskusijas par Atveseļošanas un noturības mehānismu

Trīs dienas –  10., 11. un 14. decembrī, attālināti notika Finanšu ministrijas (FM) rīkotas tematiskās diskusijas, lai ar sociālajiem un sadarbības partneriem pārrunātu Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) ietvaros plānotās reformas klimata, veselības, digitalizācijas, ekonomikas un produktivitātes, nevienlīdzības mazināšanas un likuma varas jomās. 

Piedalījās Health Institute.

Lai novērstu COVID-19 pandēmijas radīto kaitējumu ekonomikai un sociālajai jomai, stimulētu Eiropas atgūšanos, kā arī aizsargātu un radītu darbavietas, Eiropas Komisija (EK) šī gada pavasarī ierosināja ieviest vērienīgu Eiropas atveseļošanas plānu. Būtiska daļa no Eiropas atveseļošanas finansējuma tiks novirzīti Atveseļošanas un noturības mehānismam. 

ANM finansējums sniedz ievērojamu papildu finansiālu atbalstu reformu īstenošanai. Lai šo finansējumu pilnvērtīgi ieguldītu, rūpīgi jāizsver nepieciešamās strukturālās reformas un investīciju projekti, iekļaujot tos nacionālajā ANM plānā. Garantēti pieejamais finansējums Latvijai ir 1,65 miljardi eiro, un līdz ar to ANM plāns šobrīd tiek gatavots par šo summu. Latvijai pieejamā summa vēlāk varētu pieaugt līdz maksimālajam plāna finanšu apjomam 2.02 miljardi (neskaitot potenciālo aizdevumu daļu), atkarībā no reālajiem ekonomikas izaugsmes dinamikas datiem 2020. un 2021. gadā.

Šāda mēroga ES atbalsta instrumenta radīšana salīdzinoši tik īsā laika posmā ir nebijis precedents. Tā kā joprojām notiek intensīvs saskaņošanas process ar dalībvalstīm un ES institūcijās, pašlaik vēl nav apstiprināts ES regulējums. Finanšu ministrijas vadītā darba grupa turpina strādāt pie apkopota Latvijas priekšlikuma izstrādes. Šobrīd darbs tiek organizēts 6 reformu virzienos – klimata pārmaiņas un ilgtspēja, digitālā transformācija, ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma, veselība, nevienlīdzības mazināšana un likuma vara. 20% no ANM līdzekļiem pēc EK ieteikumiem plānots ieguldīt digitalizācijā, bet 37% - klimata mērķu sasniegšanā.

  1. 10. decembrī notika diskusija par klimata pārmaiņām un ilgtspēju.
  2. 11. decembrī notika diskusijas par trīs tematiskajām komponentēm - veselību, digitālo transformāciju, ekonomikas transformāciju un produktivitātes reformu.
  3. 14. decembrī notika tikšanās par nevienlīdzības mazināšanu un likuma varu

 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru