Translate

2020. gada 30. novembris

Sociālās uzņēmējdarbības meistarklases un forums tiešsaistē

Labklājības ministrija (LM) no 30. novembra līdz 6. decembrim organizē Sociālās uzņēmējdarbības nedēļu ar moto “Radām pievienoto vērtību!”. Lai veicinātu izpratni par sociālo uzņēmējdarbību Latvijā, tiks rīkotas tiešsaistes meistarklases un forums, kuros sniegs praktiskus padomus sociālās uzņēmējdarbības sākšanai un veiksmīgākai darbībai šajā nozarē.

Sociālā uzņēmējdarbība nozīmē ražot preces vai sniegt pakalpojumus, lai risinātu kādu sociālo problēmu vai radītu nozīmīgu sociālo labumu sabiedrībai. Lai iepazīstinātu plašāku sabiedrības daļu ar sociālo uzņēmējdarbību kā īpašu saimnieciskās darbības veidu, izglītotu un informētu par to, kā ar sociālo uzņēmējdarbību var sniegt sociālu labumu sabiedrībai, LM arī šogad aicina piedalīties Sociālās uzņēmējdarbības nedēļas pasākumos.

Tiešsaistes meistarklasēs un forumā piedalīsies Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas, ALTUM, Labklājības ministrijas, sociālo uzņēmumu pārstāvji un vieslektori.

Programma

30. novembrī plkst. 11.00‒12.30

Tiešsaistes meistarklase “Pieci soļi, kā uzsākt sociālo uzņēmējdarbību savā pilsētā”

1. decembrī plkst. 11.00‒12.30

Tiešsaistes meistarklase “Praktiski padomi, kā atrast savu klientu”

2. decembrī plkst. 11.00‒12.30

Tiešsaistes meistarklase “Laužot biznesa kanonus: sociālā uzņēmējdarbība kā tautsaimniecības un sabiedrības ilgtspējas instruments”

3. decembrī plkst. 11.00‒12.30

Tiešsaistes forums “Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā: iespējas un ieguvumi”

Meistarklases un forumu būs iespējams vērot tiešsaistē Labklājības ministrijas tīmekļvietnes www.lm.gov.lv sadaļā “Jaunumi” vai Facebook kontā.

Divu gadu laikā, kopš Latvijā ir spēkā Sociālā uzņēmuma likums, ir reģistrēti 128 sociālie uzņēmumi. Vairums (71 %) darbojas Rīgā un Pierīgā, savukārt Kurzemē – 13 %, Vidzemē – 6 %, Zemgalē – 5 % un Latgalē – 5 % sociālo uzņēmumu.

Visvairāk ir darba integrācijas sociālo uzņēmumu (25 %), kas izveido darbvietas sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Sociālie uzņēmumi darbojas arī izglītības (21 %), sporta un veselības (15 %) nozarēs, vides aizsardzības jomā (4 %), veido iekļaujošu pilsonisko sabiedrību un nodrošina kultūras daudzveidību (12 %), sniedz sociālos pakalpojumus (6 %).

2020. gada 26. novembris

Digitalizācijas instrumenti izglītībā: izaicinājumi un risinājumi Erasmus+ projektos

Temats: Digitalizācijas instrumenti izglītībā: izaicinājumi un risinājumi Erasmus+ projektos

Kad: 26.11.2020

Kur: tematisks monitoringa tiešsaistes seminārs

Seminārā piedalījās Erasmus+ stratēģisko partnerību un mobilitātes projektu īstenotāji, kuriem bija aktuāli dažādi ar virtuālo sadarbību un virtuāliem risinājumiem saistīti jautājumi gan projektu īstenošanas, gan projektu tematikas kontekstā. 

Seminārā piedalījās projektu īstenotāji no skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoriem un apsprieda izglītības digitalizācijas aktualitātes Latvijā, pandēmijas veicinātus risinājumus un ar tiem saistītus izaicinājumus projektu īstenošanā. Ar savu pieredzi četru sektoru darba grupās dalījās gan decentralizēto (stratēģiskās partnerības, mobilitātes) projektu īstenotāji, gan arī centralizētā projekta (Eiropas Universitātes) īstenotājs. Semināra dalībniekiem pasākuma laikā bija iespēja piedalīties diskusijās un uzdot sev interesējošus jautājumus.

Semināra ieraksts un prezentācijas pēc pasākuma būs pieejamas VIAA mājaslapā.

Vebinārs elektroniskie dokumenti. 1.daļa

Vebinārs elektroniskie dokumenti.  1.daļa
25. novembrī Facebook tiešraidē bija iespēja plašāk uzzināt par elektroniskajiem dokumentiem, to tiesisko un darbības vidi, dokumentu radīšanu, apriti u.c. jautājumus. Semināru vadīja dokumentu un arhīva pārvaldības eksperte Mg. sc. Ilga Robežniece. 
Semināra prezentācija

2020. gada 21. novembris

Vebināru cikls Elektroniskie dokumenti

2020. gada 25. novembrī un 2.decembrī no plkst. 14.00 līdz 17.00.
Lai veiksmīgi attīstītu darbību, ikvienam uzņēmumam, arī nevalstiskajām organizācijām, ir jāseko līdzi jaunumiem dokumentu pārvaldības noteikumos. Mūsdienās arvien biežāk tiek izmantoti elektroniskie dokumenti, un ir svarīgi zināt, kā pareizi tos izstrādāt, kā organizēt elektronisko dokumentu plūsmu un visbeidzot – tos arhivēt.
Semināru vadīs dokumentu un arhīva pārvaldības eksperte Mg. sc. Ilga Robežniece. Lektorei ir vairāk nekā 20 gadu praktiskā darba pieredze darbā ar nevalstiskajām organizācijām un to dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumiem.
Semināru programma
25.novembrī:
• Elektronisko dokumentu tiesiskā vide;
• Elektronisko dokumentu darbības vide;
• Elektronisko dokumentu radīšana;
• Elektroniskais paraksts (digitālais paraksts, uz vienošanās pamata veidotais);
• Prasības elektronisko dokumentu apritei, saglabāšanai u.c.;
• Elektronisko dokumentu pieejamība un elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmas;
• Riski un to novēršana;
2. decembrī:
• Elektronisko dokumentu saglabāšanas, arhivēšanas normatīvais regulējums un tā prasības;
• Informācijas nesēji un prasības to izvēlē;
• Elektroniskie dokumenti dažādos nesējos un to sagatavošana ilgstošai vai pastāvīgai saglabāšanai (arhivēšana).
 

2020. gada 15. novembris

Trauksmes celšana Latvijā: redzam un dzirdam, bet bieži klusējam (Trauksmes celšanas konferences video)

Ar daudzveidīgām diskusijām, faktu un datu izklāstu, kā arī emocionāliem pieredžu stāstiem 2020. gada 5. un 6. novembrī norisinājās starptautiskā konference par trauksmes celšanu – “Trauksmes celšana: nākamais līmenis”, kurā piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieku.
*Pirmajā dienā – dažādi trauksmes celšanas sistēmas modeļi
*Otrajā dienā – trauksmes cēlēju pieredze un iekšējās sistēmas

Konferences video ieraksti ir pieejami Delnas mājaslapā.

2020. gada 12. novembris

Vebinārs eParaksta lietošana un priekšrocības

Vebinārs eParaksta lietošana un priekšrocības

11. novembrī norisinājās vebinārs, kurā NVO pārstāvjiem bija iespēja plašāk uzzināt par eParakstu, tā rīkiem, kā tos iegūt un lietot, kā elektroniski parakstīt un pārbaudīt dokumentus. Semināru vadīja VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra pārstāves Linda Guķe un Madara Hella Šabaka.
Semināra prezentācija