Translate

2021. gada 7. jūnijs

Gatavojamies ANO Augsta līmeņa politiskajam forumam 2021 (HLPF 2021)

Kas ir HLPF?

ANO augsta līmeņa politiskais forums ir galvenā ANO institūcija, kas veltīta ilgtspējīgai attīstībai. Tā pamatuzdevums ir sekot līdzi 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, kas noteikti Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam ietvaros. Augsta līmeņa politiskais forums notiek astoņas dienas reizi gadā ANO Ekonomisko un sociālo lietu padomes pārraudzībā.

2018. gadā Latvija gatavoja un prezentēja savu brīvprātīgo nacionālo pārskatu par IAM īstenošanu (Voluntary National Report, VNR). LAPAS kopā ar citām NVO gatavoja papildziņojumu. Nākamreiz Latvija to darīs 2023. gadā.

Kā iesaistīties HLPF 2021?

Augsta līmeņa politiskais forums par ilgtspējīgu attīstību 2021. gadā notiks no 2021. gada 6. jūlija līdz 15. jūlijam virtuālā formātā. Šī gada tēma būs “Ilgtspējīga un noturīga atveseļošanās pēc COVID-19 pandēmijas, kas veicina ilgtspējīgas attīstības ekonomisko, sociālo un vides dimensiju: iekļaujoša un efektīva ceļa izveidošana programmas 2030 sasniegšanai darbības desmitgades kontekstā ilgtspējīgai attīstībai".

Aicinām pieteikties un piedalīties SDG Watch Europe un Action4SD rīkotajā vebinārā – darbnīcā nacionāla līmeņa koalīcijām un tīkliem, kas strādā ar ilgtspējīgas attīstības mērķu jautājumiem 14.06.2021. no plkst. 14.00 līdz 16.00 (CET).

Pasākumā tiks spriests par to, kā šī gada Eiropas VNR valstis gatavojas ziņošanai ANO, kā tiek iesaistīta pilsoniskā sabiedrība un kas ir nepieciešams, lai mudinātu valdības padarīt VNR pēc iespējas politiski godīgākas un ietekmīgākas. Plānots izrunāt arī par pašreizējām plānotajām pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm saistībā ar šī gada HLPF tēmu, kā arī organizatori dalīsies ar dažādām pilsoniskās sabiedrības iespējām iesaistīties HLPF.

 REĢISTRĒŠANĀS LĪDZ 10.06.2021

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru