Translate

2021. gada 26. maijs

Atskatoties uz 2021.gada 26.maija Memoranda padomes sēdes norisi

Atskatoties uz šodienas 2021.gada 26.maija Memoranda padomes sēdes norisi:

  1. Biedrības "Sabiedriskās politikas centrs "Providus"" pārstāve A. Frīdenberga iepazīstināja ar izstrādātajiem principiem Memoranda padomes un tās deleģēto pārstāvju sadarbības un atgriezeniskās saites nodrošināšanā, Memoranda padome lēma apstiprināt izstrādāto kārtību;
  2. Latvijas Bankas pārstāvis E.Kušners iepazīstināja ar redzējumu ilgtspējas sasniegšanai bankas darbā, aicinot ieinteresētas puses, jo īpaši tās, kuru rīcībā ir dažādi dati, sadarboties, sazinoties ar viņu personīgi (e-pasts:Edvards.Kusners@bank.lv);
  3. Biedrības "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai" prezidents Āris Ādlers aktualizēja jautājumu par NVO iesaisti par iespējām iesaistīties programmas projekta "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programma" saskaņošanas procesā, Finanšu ministrijas pārstāvis E.Šadris skaidroja dažādus aspektus saistībā ar turpmākajām rīcībām ES fondu plānošanā. Iespēja sniegt atzinumus ieinteresētajām pusēm ir līdz 2021.gada 4.jūnijam, atzinumi jāsniedz Finanšu ministrijai;
  4. Nākamā Memoranda padomes sēde plānota 2021. gada 30. jūnijā plkst. 11.00, plānoti ziņojumi par Aktīvo iedzīvotāju fonda aktualitātēm, Latvijas pārstāvju Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā darbu, kā arī progresa ziņojums saistībā ar Memoranda padomes kopējo atbildību attiecībā uz brīvprātīgā darba veicināšanu, arī citi jautājumi, kas tiks precizēti līdz nākamajai sēdei.

Visi sēdes materiāli pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē - https://www.mk.gov.lv/lv/2021-gada-26-maija-sedes-darba-kartiba, savukārt sēdes ieraksts - https://www.youtube.com/watch?v=D0vUFm01yis.  

Informāciju sagatavoja

Zane Legzdiņa-Joja
Valsts kanceleja
Valsts pārvaldes politikas departaments
Konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos
67082949

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru