20.maijā no pl 10 – 14 notiks tiešsaistes seminārs “INVESTĪCIJAS vs. IZDEVUMI. Kā radīt ilgtermiņa pozitīvas pārmaiņas bērniem, jauniešiem un ģimenēm?”
Seminārs tiek organizēts projekta “Kopienas kā resurss ģimenēm” ietvaros un to organizē biedrība Latvijas Bērnu labklājības tīkls kopīgi ar projekta partneriem un sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību. Semināra mērķis ir kopīgi meklēt mūsdienīgus, uz kopienas vajadzībām vērstus risinājumus, kas palīdz radīt sociāli labvēlīgu vidi ģimenēm un tajās augošo bērnu un jauniešu potenciāla attīstībai, vienlaikus ļaujot pašvaldībām maksimāli efektīvi izmantot tām pieejamos resursus, tai skaitā arī cilvēkresursus. Seminārā tiks integrētas gan pašmāju, gan ārvalstu pieredzē balstītas atziņas un labās prakses piemēri, sniedzot atbildi uz jautājumiem, KĀPĒC pašvaldībām ir svarīgi ieguldīt ģimenēs un bērnos un KĀ to darīt visefektīvākajā veidā, demonstrējot piemērus no Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas pašvaldībām, privātā un nevalstiskā sektora.
Kā arī semināra dalībnieki iegūs pārskatu par projekta “Kopienas kā resurss ģimenēm” laikā veikto vajadzību un resursu kartēšanas pieeju, kas tika pilotēta Tukuma novadā.

Semināra mērķauditorija
Seminārs primāri orientēts uz pašvaldību vadību, tostarp jomu vadītājiem, kas atbildīgi par atsevišķo jomu un kopējās attīstības plānošanu pašvaldībā, jo īpaši izglītības, sociālās aizsardzības, veselības aprūpes un nodarbinātības jomās kā arī uz ekspertiem, nevaldības organizācijām, sociālajiem uzņēmumiem un jomu ekspertiem, kas rada pakalpojumus ģimenēm, bērniem un jauniešiem.

Ar semināra programmu (latviešu valodā) var iepazīties šeit:
Semināra programma angļu valodā pieejama šeit:

Reģistrācija dalībai seminārā: EJ.UZ/INVESTE