Translate

2021. gada 28. aprīlis

Vērienīga pētniecības programma “Apvārsnis Eiropa”

Jaunais "Apvārsnis Eiropa" palīdzēs ES dekarbonizēt rūpniecību, ieviest inovācijas un atbalstīs pētniecību ©AdobeStock/Boggy  
  • Kopējais budžets — 95,5 miljardi eiro, tostarp 5,4 miljardi eiro no ES atveseļošanas plāna 
  • Uzmanības centrā — veselība, digitalizācija, atbalsts inovatīviem uzņēmumiem 
  • Programmu provizoriski piemēro jau kopš 2021. gada 1. janvāra 

Programma darbosies no 2021. līdz 2027. gadam, palīdzot ES dekarbonizēt rūpniecību, ieviest inovācijas un sagatavoties turpmākām pandēmijām, nostiprinot veselības aprūpes sistēmas.

Programma garantē īstermiņa un ilgtermiņa finansējumu pētniecībai un inovācijai, pievēršoties globālu jautājumu risināšanai, tostarp cīņai pret klimata pārmaiņām, digitalizācijai un Covid-19 pandēmijas pārvarēšanai.

Programmā “Apvārsnis Eiropa” līdz šim vēl nepieredzēti liels ES budžeta līdzekļu piešķīrums atvēlēts digitalizācijai un ar to saistītiem pētījumiem. Paredzēts arī atbalsts inovatīviem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un Eiropas pētniecības infrastruktūrai, kā arī papildu finansējums viena miljarda eiro apmērā fundamentālajiem pētījumiem. Šos līdzekļus novirzīs ar Eiropas Pētniecības padomes starpniecību.


“Apvārsnis Eiropa” provizoriski darbojas jau kopš 2021. gada 1. janvāra. Eiropas Parlaments otrdien pauda galīgo apstiprinājumu programmai, 677 deputātiem balsojot par, 5 — pret un 17 deputātiem atturoties (“Apvārsnis Eiropa” izveides regula), kā arī 661 deputātiem balsojot par, 5 — pret un 33 atturoties (lēmums par “Apvārsnis Eiropa” īstenošanas programmas izveidi).


Citāti

"Apvārsnis Eiropa sagatavos ES nākotnei, atbalstot veselības aprūpes sistēmas, palīdzot rūpniecībai samazināt oglekļa dioksīda emisijas un ļaujot uzņēmējiem inovēt. Tā atbalstīs arī Eiropas pētniekus! Vērienīgie ieguldījumi pētniecībā un inovācijās ļaus mums tikt galā ar nākotnes izaicinājumiem,” norādīja Eiropas Parlamenta deputāts Dans Nika (S&D, Rumānija), kurš izstrādājis ziņojumu par “Apvārsnis Eiropa” izveides regulu.

“Esam panākuši to, ka mums būs vērienīgs un līdzsvarots budžets, kas ļaus spēcīgi atbalstīt gan fundamentālo pētniecību, gan tematiskus pētījumus. Turklāt šī ir pirmā reize, kad atsevišķs budžets atvēlēts arī Eiropas kultūras un radošajām nozarēm,” uzsvēra ziņotājs par “Apvārsnis Eiropa” īpašo programmu Kristiāns Ēlers (PPE, Vācija), norādot, ka “ar šo programmu Eiropas Savienība juridiski apņemas arī aizstāvēt akadēmisko brīvību visā kontinentā”.


Vispārēja informācija

 Programmas “Apvārsnis Eiropa” vispārējais budžets būs 95,5 miljardi eiro, no kuriem 5,4 miljardi eiro tiks novirzīti no Eiropas Savienības atveseļošanas plāna “Next Generation EU”, un vēl 4 miljardus eiro nodrošinās ES daudzgadu budžets.

Programma “Apvārsnis Eiropa” ir strukturēta trīs pīlāros.

  • Pīlārs “Izcila zinātne”, iesaistot Eiropas Pētniecības padomi, atbalstīs pašu zinātnieku definētus un virzītus progresīvas pētniecības projektus. Tiks finansētas arī Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās pētniecības stipendijas, kā arī pētnieku apmaiņa, un veiktas investīcijas pētniecības infrastruktūrā.

  • Pīlārs “Globāli izaicinājumi un Eiropas rūpniecības konkurētspēja” paredz tiešu atbalstu pētījumiem, kas saistīti ar sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanu un tehnoloģiskajām un rūpnieciskajām spējām, un iezīmēs virzību ES mēroga pētniecības misijām. Šā pīlāra ietvaros darbosies arī Kopīgais pētniecības centrs (JRC), kas sagādā Eiropas Savienības un valstu politikas veidotājiem neatkarīgus zinātniskos pierādījumus un sniedz tehnisku atbalstu.

  • Pīlāra “Inovatīva Eiropa” mērķis ir nodrošināt Eiropai līderpozīciju tirgu radošā inovācijā. Vēl tajā paredzēts, nostiprinot Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) darbību, veicināt darījumu pasaules, pētniecības, augstākās izglītības un uzņēmējdarbības integrāciju.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru