Translate

2021. gada 29. aprīlis

Memoranda padomes 28.04.2021. sēde

Atskatoties uz vakardienas, 2021.gada 28.aprīļa Memoranda padomes sēdes norisi:

- Valsts kancelejas pārstāves I.Pauloviča un I.Kušķe informēja par piektā Latvijas atvērtās pārvaldības plāna izstrādes procesa uzsākšanu. Atvērtās pārvaldības sekretariāta pārstāvji P.Varga un I.Mangule pauda atbalstu Latvijas aktivitātēm atvērtās pārvaldības sekmēšanai. Ar līdz šim paveikto un aktualitātēm atvērtās pārvaldības iniciatīvas ietvaros var iepazīties Ministru kabineta tīmekļvietnē -https://www.mk.gov.lv/lv/atverta-parvaldiba, kur arī būs iespējams sekot līdzi jaunā plāna izstrādes procesam.

- I.Vaivare (biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”) informēja par aktualitātēm saistībā ar darbu COVID-19 stratēģiskās vadības grupā un Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izstrādes procesā visa nevalstisko organizāciju interesēs, ņemot vērā, ka plāns 27.04.2021. ir apstiprināts Ministru kabinetā. Padomes locekļi aktualizēja jautājumu par konsultēšanos ar nevalstiskajām organizācijām atbilstoši 31.marta sēdē izteiktajam lūgumam organizēt tikšanos par ieguldījumiem nozarē, konstatējot, ka atsaucība no Memoranda padomē nepārstāvētajām ministrijām ir bijusi nepietiekama. Līdz ar to Memoranda padomes sekretariātam tika lūgts atgādināt atsevišķām ministrijām par padomes lūgumu, kā arī Memoranda padomes NVO puses locekļi līdz nākamajai Memoranda padomes sēdei organizēs tikšanos ar ministriju amatpersonām ar mērķi skaidrot iesaistes nepieciešamību.

- Valsts kancelejas pārstāvis H.Beitelis informēja par Ministru kabinetā apstiprināto atbalstu nevalstiskajām organizācijām Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros.

- Biedrības “Sabiedriskās politikas centrs “Providus”” pētniece A.Frīdenberga iepazīstināja ar veiktā pētījuma rezultātiem un priekšlikumiem iespējamajiem risinājumiem. Tieslietu ministrijas pārstāve L.Medin pauda atbalstu nepieciešamajām izmaiņām, informējot, ka Tieslietu ministrija sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu plāno tuvākajā laikā uzsākt darbu pie risinājumiem (grozījumi normatīvajos aktos, sistēmu programmēšana) ar mērķi panākt pēc iespējas atbilstošākus datus par nevalstiskajām organizācijām.

- Memoranda padome atbalstīja Ā.Ādlera (biedrība "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai") un kā aizvietotāja A.Gobiņa (biedrība"Eiropas kustība Latvijā") deleģēšanu darbam komisijā, kura vērtēs nevalstisko organizāciju pieteikumus darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē.

- K.Zonberga (biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse") un A.Gobiņš iepazīstināja ar Demokrātijas nedēļas aktivitātēm, aicinot pasākumu un aktivitāšu organizēšanā iesaistīties gan nevalstiskās organizācijas, gan valsts pārvaldes institūcijas, lietojot īpaši izveidoto logo (pievienoti pielikumā). Ņemot vērā to, ka Demokrātijas nedēļa ir pilsoniska/sabiedriska iniciatīva, nav nekādu īpašu noteikumu logo izmantošanai. Pasākumiem utt., protams jāatbilst Satversmei un demokrātiskām vērtībām, tomēr nekāda saskaņošanas procesa nav. Organizatori priecāsies, ja par saviem pasākumiem informēsiet Eiropas Kustību Latvijā un Latvijas Pilsonisko aliansi (info@eiropaskustiba.lv; alianse@nvo.lv), kā arī kādu ziņu ieliksiet Facebook grupā “Demokrātijas nedēļa 2021”. Visvienkāršākais iesaistes veids ir katru dienu nedēļas laikā savos sociālajos tīklos publiskot kādu ministrijas/NVO citātu/pieredzes stāstiņu par demokrātijas stiprināšanu.

DemokrātiJĀ!

- 1. maijs, Satversmes sapulces sasaukšanas diena. Demokrātijas nostiprināšanas svētki, jo 1920. gadā pirmo reizi sanāca Satversmes sapulce, kas veidoja demokrātiskās Latvijas svarīgāko dokumentu - Satversmi;

-  4. maijs, Neatkarības atjaunošanas diena, demokrātijas atgūšanas svētki;

- 7. maijs, Latvijas valstsgribas tēva, izcilā valstsvīra Dr. Miķeļa Valtera dzimšanas diena ar diskusijām par demokrātijas nākotni;

-  9. maijs, Eiropas diena. Diena, kurā atzīmējam savu sadarbību ar Eiropas demokrātiskajām valstīm un svinam savu piederību demokrātisko Eiropas valstu saimei, kārtojam Eiropas Eksāmenu utt.

-  J.Ābola no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā informēja par iespējām Eiropas dienas atzīmēšanai.

-  Nākamā Memoranda padomes sēde plānota 2021. gada 26. maijā plkst. 11.00, darba kārtība pievienota pielikumā.

Visi sēdes materiāli pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē: https://www.mk.gov.lv/lv/2021-gada-28-aprila-sedes-darba-kartiba, savukārt sēdes ieraksts - https://www.youtube.com/watch?v=bXTTA0_YZ3g.  

Informāciju sagatavoja:

Zane Legzdiņa-Joja

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru