Translate

2021. gada 6. marts

Vislielākais sieviešu vadītāju īpatsvars ES ir Latvijā

Starp ES dalībvalstīm lielākais sieviešu īpatsvars vadošos amatos 2020. gada 3. ceturksnī reģistrēts Latvijā (45%) un Polijā (44%), kam seko Bulgārija, Ungārija, Slovēnija un Zviedrija (visas 42%).

Skalas pretējā galā sievietes ir tikai aptuveni ceturtā daļa vadītāju Horvātijā (24%), Nīderlandē (26%) un Kiprā (27%).

Lai iegūtu vairāk informācijas:

  • Eurostat tīmekļa vietnes sadaļa, kas veltīta uz dzimumu balstītiem rādītājiem
  • Eurostat datu bāze par dzimumu līdztiesību
  • Eurostat ziņu raksts par dzimumu nodarbinātības atšķirībām pēc izglītības līmeņa
  • Raksti: Nodarbinātība - ceturkšņa statistika un Nodarbinātība detalizēti - ceturkšņa statistika
  • Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) datu bāze
  • ANO mājas lapa , kas veltīta Starptautiskajai Sieviešu diena
  • Vadošie amati tiek noteikti saskaņā ar Starptautisko profesiju klasifikāciju (ISCO-08). Vadītāji plāno, vada, koordinē un novērtē uzņēmumu, valdību un citu organizāciju vai to organizatorisko vienību vispārējo darbību, kā arī izstrādā un pārskata to politiku, likumus, noteikumus un noteikumus. Datu avots ir ES darbaspēka apsekojums ( EU-LFS ).
  • Vācija: 2019. gada 4. ceturkšņa dati, jo 2020. gada 1. – 3. Ceturkšņa dati par Vāciju nav pieejami. Sakarā ar tehniskiem jautājumiem, ieviešot jauno Vācijas integrēto mājsaimniecību apsekojumu sistēmu, ieskaitot darbaspēka apsekojumu (LFS), sasniegtais 2020. gada 1. – 3. Ceturkšņa paraugs nav pietiekami liels, lai varētu izplatīt vācu skaitļus. Tomēr tie ir iekļauti ES kopsummas aprēķinos. Lai iegūtu vairāk informācijas: skatiet šeit .

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru