Translate

2021. gada 12. marts

SIF Līdzfinansējuma programma

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padome apstiprināja programmas “Līdzfinansējuma programma” atklāta projektu pieteikumu konkursa nolikumu. Pieejamais finansējums organizācijām būs 425 000 euro. SIF plāno, ka pieteikumus varēs iesniegt no 2021.gada 1.aprīļa. 

Konteksts: 26.februārī Ministru kabinets apstiprināja Līdzfinansējuma programmu 430 000 euro apmērā, nodrošinot Latvijas biedrību un nodibinājumu līdzdalību Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu atbalsta programmās.

Konkursa veids: atvērts konkurss, kas tiks slēgts, kad tiks izmantots viss Programmā pieejamais finansējums, bet ne vēlāk kā 2021.gada 30.septembrī. Izmaksu attiecināmības periods: 01.01.2021. - 31.12.2021.

Projekta summa: vienam pieteicējam maksimālais pieejamais finansējums ir 100 000 euro, minimālā vienam projektam piešķiramā summa nav noteikta.

Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus, kas tiek īstenoti šādās jomās:

 1. interešu pārstāvība;
 2. pilsoniskā līdzdalība un demokrātija;
 3. cilvēktiesības;
 4. dažādības veicināšana;
 5. izglītība;
 6. sociālā palīdzība;
 7. vardarbības mazināšana;
 8. bērnu tiesību aizsardzība;
 9. vides aizsardzība;
 10. jaunatne;
 11. kultūra;
 12. lauku attīstība;
 13. migrācijas jautājumi;
 14. savstarpējā sadarbība Eiropas Savienības un pasaules līmenī;
 15. Piederība Eiropas Savienībai.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru