Translate

2021. gada 5. marts

Ministru kabinets apstiprina Līdzfinansējuma programmu

2021. gada 26.februārī LR Ministru kabinets apstiprināja Līdzfinansējuma programmu 430 000 euro apmērā, nodrošinot Latvijas biedrību un nodibinājumu līdzdalību Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu atbalsta programmās. Ārvalstu fondu projektu konkursi nosaka, ka projekta īstenotājiem ir jānodrošina 20-30% līdzfinansējumam no saviem līdzekļiem, ko nav iespējams nosegt no organizāciju iekšējiem resursiem, jo īpaši Covid-19 izraisītās krīzes laikā.

Konkursa veids: atvērts konkurss, kas tiks slēgts, kad tiks izmantots viss Programmā pieejamais finansējums, bet ne vēlāk kā 2021.gada 30.septembrī.

Izmaksu attiecināmības periods: 01.01.2021. - 31.12.2021.

Projekta summa: vienam pieteicējam maksimālais pieejamais finansējums ir 100 000 euro, minimālā vienam projektam piešķiramā summa nav noteikta.

Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus, kas tiek īstenoti šādās jomās:

 1. interešu pārstāvība;
 2. pilsoniskā līdzdalība un demokrātija;
 3. cilvēktiesības;
 4. dažādības veicināšana;
 5. izglītība;
 6. sociālā palīdzība;
 7. vardarbības mazināšana;
 8. bērnu tiesību aizsardzība;
 9. vides aizsardzība;
 10. jaunatne;
 11. kultūra;
 12. lauku attīstība;
 13. migrācijas jautājumi;
 14. savstarpējā sadarbība Eiropas Savienības un pasaules līmenī;
 15. Piederība Eiropas Savienībai.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru