Translate

2021. gada 5. marts

Finanses un konkursi energoefektivitātes jomā

  1. Aicinām eksportējošos uzņēmumus pieteikties līdz 50% atbalstam mājaslapu un e-veikalu izstrādei un modernizēšanai https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/atbalsts-majaslapu-izstradei-un-modernizesanai
  2. Atbalsts algu subsīdijai daļēji nodarbinātiem darbiniekiem būs pieejams jebkuras nozares uzņēmumam https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/atbalsts-algu-subsidijai-daleji-nodarbinatiem-darbiniekiem-bus-pieejams-jebkuras-nozares-uznemumam
  3. Arī apgrozāmo līdzekļu subsīdija būs pieejama visu nozaru uzņēmumiem https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/ari-apgrozamo-lidzeklu-subsidija-bus-pieejama-visu-nozaru-uznemumiem  

  4. Jaunuzņēmumi var saņemt finansējumu Covid-19 radīto izaicinājumu risināšanai https://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?text_id=41460

  5. Grantu apgrozāmajiem līdzekļiem komersanti varēs saņemt katru mēnesi līdz maija beigām https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/grantu-apgrozamajiem-lidzekliem-komersanti-vares-sanemt-katru-menesi-lidz-maija-beigam

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru