Translate

2021. gada 12. februāris

Noderīga informācija

Patērētāju un tiesību aizsardzības centrs ir sagatavojis infografiku par Spēļu un rekreācijas laukumu drošības noteikumiem https://www.slideshare.net/siltinam/spu-un-rekrecijas-laukumu-drobas-noteikumi

Publisko iepirkumu organizēšanas atvieglošanai ir izstrādāti trīs paraugnolikumi https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/publisko-iepirkumu-organizesanas-atvieglosanai-ir-izstradati-tris-paraugnolikumi  

PTAC mājaslapā http://ptac.gov.lv ir izveidota jauna informatīva sadaļa komersantiem – Ekodizains un energomarķējums http://www.ptac.gov.lv/lv/news/ptac-informe-komersantus-par-ekodizaina-un-energomarkejumsa-prasibam

ES fondu regulējums normatīvisma plūdu laikāhttps://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/noderigi-es-fondu-regulejums-normativisma-pludu-laika

Valsts atbalsts un tā regulējums ES fondu projektu īstenošanā https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/noderigi-valsts-atbalsts-un-ta-regulejums-es-fondu-projektu-istenosana

Energoefektivitātes programmas būvniecības “grābekļi” – kā uz tiem neuzkāpt https://buvinzenierusavieniba.lv/energoefektivitates-programmas-buvniecibas-grabekli-ka-uz-tiem-neuzkapt/

Aktuālie Altum Energoefektivitātes Kompetences centra ieteikumi: 

- Kādi ir finanšu korekciju riski un kā no tiem izvairīties? https://www.youtube.com/watch?v=UWxthVhwE24&t=2s

Kā tiek konstatētas un piemērotas korekcijas? https://www.youtube.com/watch?v=8l_wBPWQ5k4&t=2s
Kas mainījies piegādātāju atlasē pēc 04.07.2020? https://www.youtube.com/watch?v=fQkKt4I2rPM&t=1s  
 

Būvē droši - Pašpārbaudes lapas būvizstrādājumiem; 

Ielūkojies Valsts darba inspekcijas sagatavotajā Riska spēlē un Lineālā

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru