Translate

2021. gada 12. februāris

Finanses un konkursi

  1. LIAA aicina eksportējošos uzņēmumus pieteikties līdzfinansējumam digitālajiem pakalpojumiem https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/liaa-aicina-eksportejosos-uznemumus-pieteikties-lidzfinansejumam-digitalajiem-pakalpojumiem
  2. Jauna atlases kārta ES fondu programmā uzņēmējiem finansējuma piesaistei kapitāla tirgos https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/jauna-atlase-es-fondu-programma-uznemejiem-finansejuma-piesaistei-kapitala-tirgos
  3. Atbalsts algu subsīdijai daļēji nodarbinātiem darbiniekiem būs pieejams jebkuras nozares uzņēmumam https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/atbalsts-algu-subsidijai-daleji-nodarbinatiem-darbiniekiem-bus-pieejams-jebkuras-nozares-uznemumam
  4. Atvērts EuroNanoMed III 2021. gada projektu konkursshttps://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/era_net_proj/era_net_aktualitates/?text_id=41411

  5. Arī apgrozāmo līdzekļu subsīdija būs pieejama visu nozaru uzņēmumiem https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/ari-apgrozamo-lidzeklu-subsidija-bus-pieejama-visu-nozaru-uznemumiem  

  6. Atvērts ERA-NET EnerDigit projektu konkursshttps://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/era_net_proj/era_net_aktualitates/?text_id=41461
  7. Jaunuzņēmumi var saņemt finansējumu Covid-19 radīto izaicinājumu risināšanai https://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?text_id=41460

  8. Grantu apgrozāmajiem līdzekļiem komersanti varēs saņemt katru mēnesi līdz maija beigām https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/grantu-apgrozamajiem-lidzekliem-komersanti-vares-sanemt-katru-menesi-lidz-maija-beigam 
  9. Izsludināts konkurss LIFE nacionālā finansējuma saņemšanai https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/izsludinats-konkurss-life-nacionala-finansejuma-sanemsanai  

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru