Translate

2021. gada 12. februāris

Ekonomikas aktualitātes: 2021. gada janvāris

 1. Pirmo reizi privātmāju īpašniekiem būs pieejams atbalsts māju atjaunošanai un energoefektivitātes uzlabošanai https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/pirmo-reizi-privatmaju-ipasniekiem-bus-pieejams-atbalsts-maju-atjaunosanai-un-energoefektivitates-uzlabosanai

 2. Patēriņa cenu līmeni janvārī ietekmēja sezonalitāte, pasaules cenu kāpums un nodokļu likmju izmaiņas https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/paterina-cenu-limeni-janvari-ietekmeja-sezonalitate-pasaules-cenu-kapums-un-nodoklu-likmju-izmainas

 3. Tikai katrs desmitais publiskas ēkas īpašnieks novērtējis sava īpašuma tehnisko stāvokli https://www.bvkb.gov.lv/lv/jaunums/tikai-katrs-desmitais-publiskas-ekas-ipasnieks-novertejis-sava-ipasuma-tehnisko-stavokli

 4. Stabilu un kontrolētu gaisa apmaiņu izglītības iestādēs var nodrošināt tikai ar mehāniskas ventilācijas ierīkošanu https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/stabilu-un-kontroletu-gaisa-apmainu-izglitibas-iestades-var-nodrosinat-tikai-ar-mehaniskas-ventilacijas-ierikosanu

 5. Būvniecībā izaugsme gan 4.ceturksnī, gan 2020.gadā kopumā https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/buvnieciba-izaugsme-gan-4ceturksni-gan-2020gada-kopuma

 6. No 8. februāra pastiprinātas drošības prasības tirdzniecībā un paplašināta preču pieejamība klātienē https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/no-8-februara-pastiprinatas-drosibas-prasibas-tirdznieciba-un-paplasinata-precu-pieejamiba-klatiene

 7. Anulējot 29 atļaujas tirgot elektroenerģiju OI ietvaros, BVKB valstij pērn ietaupījis 35 milj. EUR https://www.bvkb.gov.lv/lv/jaunums/anulejot-29-atlaujas-tirgot-elektroenergiju-oi-ietvaros-bvkb-valstij-pern-ietaupijis-35-milj-eur

 8. Aicinām būvkomersantus izteikt viedokli par BIS reģistru pakalpojumiemhttps://www.bvkb.gov.lv/lv/jaunums/aicinam-buvkomersantus-izteikt-viedokli-par-bis-registru-pakalpojumiem

 9. BVKB aicina iesniegt elektroenerģijas patēriņa bilancihttps://www.bvkb.gov.lv/lv/jaunums/bvkb-aicina-iesniegt-elektroenergijas-paterina-bilanci
 10. BVKB piešķirs de minimis atbalstu nodokļu maksātājiem, kas tirgo dabasgāzi kā degvielu https://www.bvkb.gov.lv/lv/jaunums/bvkb-pieskirs-de-minimis-atbalstu-nodoklu-maksatajiem-kas-tirgo-dabasgazi-ka-degvielu

 11. Atklāta Apvārsnis Eiropa ietvara programmahttps://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?year=2021&text_id=41496

 12. Plāno ieviest jaunus tiesiskos mehānismus kopīpašnieku starpā radušos strīdu risināšanai https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29480-plano-ieviest-jaunus-tiesiskos-mehanismus-kopipasnieku-starpa-radusos-stridu-risinasana

 13. Saeima atbalsta atvieglotu parādu atgūšanas kārtību par mājas pārvaldīšanas izdevumiem https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29472-saeima-atbalsta-atvieglotu-paradu-atgusanas-kartibu-par-majas-parvaldisanas-izdevumiem  

 14. Valsts darba inspekcija aicina tīrīt jumtus drošihttps://www.vdi.gov.lv/lv/jaunums/vdi-aicina-tirit-jumtus-drosi
 15. Uzsākta Eiropas "Bauhaus" iniciatīvas izveidehttps://www.em.gov.lv/lv/jaunums/uzsakta-eiropas-bauhaus-iniciativas-izveide 

 16. Izziņota labas prakses balvas konkursa “Zelta ķivere” 2021.gada tēma – ergonomika http://stradavesels.lv/jaunumi/izzinota-labas-prakses-balvas-konkursa-zelta-kivere-2020-gada-tema-ergonomika/ 
 17. OiRA rīks, lai pārliecinātos par uzņēmuma gatavību COVID-19 otrajam vilnim šeit 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru