Translate

2021. gada 1. februāris

Aptauja pedagogiem par darba algas un darba slodzes veidošanās principiem, kā arī pedagogu profesionālās izdegšanas riskiem

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina visus pedagogus (izņemot augstskolu mācībspēkus) piedalīties  aptaujā par darba algas un darba slodzes veidošanu, kā arī pedagogu profesionālās izdegšanas riskiem.
Pētījuma rezultātus LIZDA izmantos kā argumentus, lai iestātos par pedagogu kā darba ņēmēju viedokli - par darba slodzes un tai atbilstošas darba samaksas noteikšanu.
LIZDA lūdz pedagogus uz aptaujas jautājumiem atbildēt godīgi, paužot savu patieso viedokli. Jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu sniegt pētījumā balstītus argumentus pedagogu darba samaksas pilnveidošanai!
Aptauju var pildīt gan LIZDA biedri, gan tie, kuri nav arodbiedrībā.
LIZDA aicina popularizēt un aicināt aizpildīt anketu pēc iespējas lielākam pedagogu skaitam, lai varam spēcīgāk pārstāvēt pedagogu intereses, lai nepieļautu neapmaksātus papildus darbus un novērstu profesionālo izdegšanu.
Aptauju var aizpildīt šeit, līdz š.g. 5. februārim:
www.visidati.lv/aptauja/1682493230/ 
Ar laba vēlējumiem,
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība
Tālrunis: 672 702 73
E-pasts: lizda@lizda.lv
Tīmekļa vietne: www.lizda.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru