Translate

2021. gada 8. janvāris

NVO piedāvājums Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas plānam

2020.gada nogalē Nevalstisko organizāciju (tanī skaitā arī Health Institute) un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nevalstisko organizāciju pārstāvji kopīgi ir sagatavoja piedāvājumu Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānismam, kas tika nosūtīts Ministru prezidentam un nozaru ministriem.

Ar prezentāciju var iepazīties šeit.

Priekšlikums plānam radīts tāpēc, ka Covid-19 pandēmija jau šobrīd ir radījusi veselības krīzi, taču būtiski, lai tā neradītu arī ekonomisko un finanšu krīzi, kas savukārt radīs arī sociālo un demokrātisko krīzi. Tā novēršanai būtiska loma ir konkrētu atbalsta instrumentu ieviešanai, balstoties uz ieinteresēto pušu (darba ņēmēji, komersanti, patērētāji, biedrības un nodibinājumi, finanšu iestādes, politikas veidotāji) savstarpējo ietekmi un sadarbību. Tādēļ nepieciešami mūsdienīgi risinājumi ekonomiskās krīzes novēršanai, tai skaitā ieguldījumi cilvēkkapitālā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru