Translate

2020. gada 17. decembris

Tiešsaistes konference par Erasmus+ lomu izglītības modernizēšanā un reformu īstenošanā

Temats: Erasmus+ programmas 2014. – 2020. gada rezultātu izplatīšanas konference "Erasmus+ loma izglītības modernizēšanā un reformu īstenošanā"
Kad: 17.12.2020
Laiks: 10.00-14.00

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2020. gada 17. decembrī organizēja Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ 2014. – 2020. gada rezultātu izplatīšanas tiešsaistes konferenci “Erasmus+ loma izglītības modernizēšanā un reformu īstenošanā”, kurā izvērtēs programmas sasniegumus septiņos darbības gados.

Konferencē aplūkoja Erasmus+ programmas lomu izglītības sistēmas reformu īstenošanā un ietekmi uz izglītības iestāžu internacionalizāciju. Projektu īstenotāji no dažādiem izglītības sektoriem iepazīstināja ar labās prakses piemēriem, kā arī vērtēs Erasmus+ nozīmi izglītības modernizēšanā izglītības iestāžu internacionalizācijas procesā.

Konferences noslēgumā VIAA klausītājiem sniegts ieskats Erasmus+ programmas 2021. – 2027. gada perioda aktualitātēs.

Konferencē piedalījās Erasmus+ projektu pašreizējie un potenciālie īstenotāji, izglītības iestāžu pārstāvji, politikas veidotāji un citi interesenti.

Darba kārtība: Erasmus nosleguma konference darba kartiba 17.12.2020.?d=Darba_kartibas_projekts_04.11.2020.pdf

Konferences ieraksts un prezentācijas pieejamas VIAA mājaslapā.

Konferences gaitā Health Institute saņēma pilnvērtīgu atbildi uz šādiem 3 jautājumiem:
"Nākamajos septiņos gados Latvija plāno koncentrēties uz reformām un investīcijām, kas cels mūsu valsts ražīgumu un konkurētspēju, turpinot Latvijas ekonomikas pārveidi uz zināšanām balstītu ekonomiku. Tas ļaus daudziem gūt labumu. Infografika "ES fondu investīcijas Latvijā 2021-2027" atrodama šeit: https://www.esfondi.lv/upload/lv-finansejums_25112020.pdf. Jautājumi:
  1. Kāda būs Erasmus+ loma šajā (2021-2027) procesā?
  2. Kā Erasmus+ var palīdzēt veidot sinerģiju?
  3. Kādas būs NVO (nevalstiskās organizācijas) iespējas jaunizveidotajā „ES Erasmus + programmā”?

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru