Translate

2020. gada 3. decembris

Attālinātā diskusija par politikas plānošanu

3.decembrī Health Institute attālināti piedalījās Pārresoru koordinācijas centra rīkotajā diskusijā ar nozaru ministriju plānotājiem par politikas plānošanas dokumentiem (pamatnostādnes, plāni, konceptuālie ziņojumi) kā instrumentu konsekventas, pierādījumos balstītas un izsvērtas politikas veidošanā, kas orientēta ir uz stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Pārresoru koordinācijas centrs prezentēja nozaru ministrijas aptaujas rezultātiem par politikas plānošanas procesiem, kas saistītas ar plānošanas dokumentu izstrādes procesu, saturisko ietvaru, termiņiem, finansējuma piešķīrumu un ietekmi uz izvirzīto mērķu sasniegšanu, kā arī nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa plānošanas iniciatīvu sekmīgu salāgošanu dažādu tautsaimniecības nozaru un kopējās valsts attīstības labā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru