Translate

2020. gada 13. decembris

Apkopoti apstākļi, kas varētu veicināt ieguldījumu veikšanu NVO

Izstrādāts pārskats “Iedzīvotāju ieguldījumu palielināšana pilsoniskajā sabiedrībā”, kurā noteikti faktori (apstākļi), kas varētu veicināt privātpersonu un uzņēmumu ieguldījumu veikšanu NVO, aplūkojot trīs ieguldījumu veidus:

  1. finanšu ziedojumus,
  2. pakalpojumu un preču ziedojumus (piemēram, lietotas mēbeles vai biroja aprīkojumu),
  3. brīvprātīgo darbu.
 
NVO pārstāvjiem ir nepieciešamība stiprināt ticību sev un paveiktā darba vērtībai, kas ne vienmēr izpaužas veidā, kā tās sazinās ar potenciālajiem atbalstītājiem – uzņēmumiem vai privātpersonām.
NVO ir jāuzmanās, lai atbalstītājus nepārslogotu ar pārlieku lielu informācijas daudzumu – nepieciešama kodolīga informācija par ziedojumu izlietojumu, negaidot, ka privātpersonas vai uzņēmumi iepazīsies ar atbalstīto organizāciju gada finanšu pārskatiem.
Šie un vēl citi ieteikumi ir atrodami pārskatā:

Pārskats izstrādāts projekta “Palielināt iedzīvotāju ieguldījumu ilgtspējīgā pilsoniskajā sabiedrībā Baltijas jūras reģionā” (“Increasing citizen investments in a sustainable civil society in the Baltic Sea region”) ietvaros un tajā ir apkopoti dati no visās trijās valstīs veiktās aptaujas, kā arī no diskusijām un citiem pētījumiem.

10.novembrī tiešsaistē norisinājās diskusija “Cik atvērta ir sabiedrība dažādām atbalsta formām, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību”, kuras ierakstu var noskatīties šeit.

Diskusijā Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas NVO pārstāves iepazīstināja ar pārskatu par nevalstisko organizāciju sektoru un veiktās aptaujas secinājumiem, kurā tika sniegti nevalstiskā sektora, biznesa sektora un sabiedrības pārstāvju viedokļi par atbalsta veidiem pilsoniskajai sabiedrībai, kas ietekmē to izvēles atbalstīt vai neatbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, tai skaitā, kā atbalstu ietekmē Covid - 19 krīze.

 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru