Translate

2020. gada 30. decembris

Iepirkumu organizēšanai: 2 palīgmateriāli un 1 e-mācību kurss

1. Palīgmateriāli

Tajos soli pa solim var pārliecināties, vai ievērotas prasības iepirkuma dokumentācijas izstrādē un norisē.

 1. Iepirkuma dokumentācijas atbilstības pašpārbaude 

 2. Iepirkuma norises atbilstības pašpārbaude

Materiāli publicēti arī sadaļā "Palīgs finansējuma saņēmējiem"- "Iepirkumi". 

2. E-mācību kurss 

Iepirkuma plānošana ir vissvarīgākais posms veiksmīga iepirkuma mērķa sasniegšanai, tāpēc Iepirkumu uzraudzības birojs izveidojis jaunu e-mācību kursu iepirkumu veicējiem par iepirkumu plānošanu.

Pašmācības e-kursā uzzināsiet, kādi ir ieteikumi, kas jāņem vērā iepirkumu plānošanas procesā, kādas ir būtiskākās kļūdas un to skaidrojumi.

Kurss sastāv no četrām nodaļām, kurās detalizēti aplūkoti biežāk sastopamie jautājumi iepirkuma plānošanas procesā:

 • Kā nosaka iepirkuma priekšmetu un līguma veidu?
 • Kā nosaka paredzamo līgumcenu?
 • Kā iepirkuma priekšmetu apvienot un dalīt daļās?
 • Kā aprēķina iepirkuma veikšanai nepieciešamos termiņus?

Paldies personīgi Ivaram Zalužinskim un Valērijam Zalužinskim kā arī firmai SIA Vārpas 1

"Starp cilvēkiem labākais ir tas, kas nes vislielāko labumu citiem."
(Nuradin Abdurahman Džami, persiešu teologs, 1414-1492)
Liels Paldies personīgi Ivaram Zalužinskim un Valērijam Zalužinskim kā arī firmai SIA "Vārpas 1" par dāvinājumu - kokmateriāliem no kuriem taps plaukti grāmatām.
 

2020. gada 29. decembris

Kā dzīvos Health Institute 2021. gadā? Nodokļu izmaiņas!

Health Institute strādā pie šādiem jautājumiem šajā jomā:
• kādas būs nodokļu izmaiņas 2021. gadā?
• vienotais konts (maksājumi vienā kontā, bet ne visi);
• personāla atalgojums, nodokļi, likmes;
• atskaites, kam pievērst uzmanību 2020./2021.g.;
• NVO algu fonda un personāla plānošana 2021. gadam;
• līgumu sastādīšana ar iesaistītajām personām, kā tas ietekmēs Health Institute darbību un cenu par nepieciešamo pakalpojumu;
• citi jautājumi par nodokļiem.

Health Institute meklē partnerus Kapacitātes projektam

Lai varētu saprast par ko ir runa:

 Lai mums visiem brīnišķīgs gada noslēgums un lai jaunais gads ir izcils personiskais un organizācijas pārmaiņu un attīstības gads!

Idejas ģimenēm ar bērniem - kā plānot un interesanti pavadīt brīvlaiku

Ziemassvētku brīvlaiks sākumskolas skolēniem šogad būs garāks nekā parasti, tāpēc daudzās ģimenēs ir aktuāls jautājums par jēgpilnu laika pavadīšanu. Kaut arī ir stingru ierobežojumu laiks, kad daudzas publiskas vietas slēgtas un pat dažas populāras dabas takas apmeklētājiem nav pieejamas, tehnoloģijas dod iespējas daudz ko darīt attālināti vai arī pašiem plānot savus pārgājienu un pastaigu maršrutus un aizraujošus pasākumus.

Grāmatu lasīšana

grāmatu vietnē 3td.lv, tur ir  36 grāmatas kategorijā bērniem un jauniešiem.

Filmu skatīšanās

filmu vietnē Filmas.lv  kur piedāvā Latvijas teritorijā redzamas filmas – piedāvājumā ir vairāk nekā 200 filmas. Filmas var noskatīties bez maksas. Ir sadaļa "Restaurētas filmas", kur pieejamas arī bērnu auditorijai domātas filmas.

 

Pārgājieni un pastaigas dabā

Piemēram, Rīgas mežos ir pieejama digitālā karte, kurā atrodama informācija par meža teritorijām ar stigām un takām.

Plānojot maršrutu pārgājienam kopā ar bērniem, ir īpaši jādomā par takas garumu, piemērotību bērnam, cik ilgs ir pārgājiena laiks un kāda ir gājēju fiziskā sagatavotība. Līdzi nepieciešams piemērots apģērbs, ēdiens un dzēriens vienai dienai. Labi, ka Latvijas teritorijā vienmēr ir pieejamas apdzīvotas vietas, līdz kurām nav ļoti liels attālums, uzsver Juris Smaļinskis.

Ziemas prieki

Šobrīd iesaka slēpot Madonā, Priekuļos, tuvākā vieta Rīgai – Laurenču slēpošanas trase.

Dažviet iespējams arī slidot.

URL: https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/idejas-gimenem-ar-berniem-ka-planot-un-interesanti-pavadit-brivlaiku.a386945/?utm_source=MLpoust&utm_campaign=news&utm_medium=soc 

2020. gada 28. decembris

2021. gadā būtiskas nodokļu izmaiņas Latvijā jāgaida nodarbinātajiem

Būtiskas nodokļu izmaiņas Latvijā jāgaida nodarbinātajiem: tās stājas spēkā jau no 1.janvāra

Apkopota informācija par trešo valstu tirgiem

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā apkopojis bezmaksas informācijas resursus par trešo valstu tirgiem.

URL: http://www.een.lv/wp-content/uploads/2019/03/Tre%C5%A1o_valstu_tirgus_info.pdf?fbclid=IwAR01HQ3lcvzzp12kb23GpRPbhs-Lc_0aVskr-KOdU5qkNH4FQehz0-1sAj8 

Eiropas Platforma veselības aprūpes jomā cīņā pret COVID-19

Flandrijas Eiropas Biznesa atbalsta tīkls sadarbībā ar Flandrijas valdības programu “Flandrijas aprūpe” izveidojuši platformu ‘European Platform – Care & Industry together against CORONA’.

Tās galvenais mērķis - Eiropas līmenī apvienot dažādās veselības sektora vajadzības un dažādo valstu uzņēmumu un pētnieku piedāvājumus.

Platforma darbosies ne tikai kā pieprasījumu un piedāvājumu apkopojoša vietne, bet ari apkopos dažādo informāciju, ko ir sagatavojušas gan Eiropas valstu publiskās iestādes, gan pētniecības institūcijas.

Tā būs gan informācija par dažādo valstu pieeju krīzes risināšanai, gan par sniegto atbalstu daudzveidību.

Šobrīd platformā ir apvienojušās vairāk nekā 20 valstis.

Aicinām Latvijas uzņēmumus, pakalpojumu sniedzējus, pētniecības iestādes iesaistīties un reģistrēties platformā, piedāvājot savas iespējas un preces vai arī, ja ir nepieciešamība iegādāties sev nepieciešamo.

URL: https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/ 

Covid-19 produktu platforma

Covid-19 produktu platformā apkopoti Latvijā ražoti produkti Covid-19 ierobežošanai.

Ikviens sejas vairogu, sejas masku, roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļu u.c. ražotājs aicināts aizpildīt Latvijas izstrādāto Covid-19 produktu formu un pieteikties iekļaušanai platformā.

URL: https://covid.exim.lv/ 

Izmanto EEN jauno bezmaksas pakalpojumu uzņēmējiem

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) piedāvā pieteikties un bez maksas saņemt katram uzņēmumam individuāli pielāgotu informāciju par ES dalībvalstu, ārpus ES un starptautisko organizāciju  izsludinātājiem publiskajiem iepirkumiem.

URL: http://www.een.lv/jauns-pakalpojums-individuali-pielagota-publisko-iepirkumu-sistemas-abonesana/ 

Visi eksporta un importa noteikumi vienuviet

Izzini visus eksporta un importa noteikumus Access2Markets lapā
Eiropas Komisija publicējusi jauno Access2Markets platformu, kurā tagad daudz ērtākā un pārskatāmākā veidā iespējams atrast informāciju par ES tirdzniecības līgumiem, tarifiem, produktu iepakojuma prasībām un citiem importa noteikumiem: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content 

2020. gada 24. decembris

Par ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu un rādījumu nolasīšanu ārkārtējās situācijas laikā

Par ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu un rādījumu nolasīšanu ārkārtējās situācijas laikā

Darbs pie klimata mērķu sasniegšanas veicinās Latvijas valsts atveseļošanos

Darbs pie klimata mērķu sasniegšanas veicinās valstu atveseļošanos

Zaļais koridors būs administratīvais atbalsta instruments stratēģiskajiem investīciju projektiem

Zaļais koridors būs administratīvais atbalsta instruments stratēģiskajiem investīciju projektiem

Gaisa kvalitātes uzlabošana izglītības iestādē

Apstiprina pasākumu plānu gaisa kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādēs

Kopsavilkumi pēc tematiskajām diskusijām par ES fondu Atjaunošanas un noturības mehānisma komponentēm 10., 11., 14.decembrī

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejas e-portfelī ievietoti kopsavilkumi pēc 2020. gada 10., 11. un 14. decembrī notikušajām tematiskajām diskusijām par katru no sešām Atjaunošanas un noturības mehānisma  (Recovery and Resilience Facility - RRF) komponentēm. 

Datums

Laiks

Komponentes nosaukums

Hipersaites uz kopsavilkumiem

10.decembris

15:00 – 17:00

Klimata pārmaiņas un ilgtspēja

kopsavilkums

11.decembris

9:00 – 11:00

Veselība

kopsavilkums

11.decembris

11:00 – 13:00

Digitālā transformācija

kopsavilkums

11.decembris

14:00 – 16:00

Ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma

kopsavilkums

14.decembris

9:00 – 11:00

Nevienlīdzības mazināšana

kopsavilkums

14.decembris

11:00 – 13:00

Likuma vara

kopsavilkums

 

2020. gada 21. decembris

Informācija par trešo valstu tirgiem

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā ir apkopojuši bezmaksas informācijas resursus par trešo valstu tirgiem.

Eiropas Platforma veselības aprūpes jomā cīņā pret Covid-19

Aicinām Latvijas uzņēmumus, pakalpojumu sniedzējus, pētniecības iestādes iesaistīties un reģistrēties platformā Care & Industry together against CORONA, piedāvājot savas iespējas un preces vai arī, ja ir nepieciešamība, iegādāties sev nepieciešamo. 

Covid-19 produktu platforma

Platformā ir apkopoti Latvijā ražoti produkti Covid-19 ierobežošanai. Ikviens sejas vairogu, sejas masku, roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļu u.c. ražotājs ir aicināts aizpildīt Latvijas izstrādāto Covid-19 produktu formu un pieteikties iekļaušanai platformā.

Izmanto EEN jauno bezmaksas pakalpojumu uzņēmējiem

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) piedāvā pieteikties un bez maksas saņemt katram uzņēmumam individuāli pielāgotu informāciju par ES dalībvalstu, ārpus ES un starptautisko organizāciju  izsludinātājiem publiskajiem iepirkumiem.

Izzini visus eksporta noteikumus Access2Markets tīmekļa vietne

Eiropas Komisija ir publicējusi jauno Access2Markets platformu, kurā tagad daudz ērtākā un pārskatāmākā veidā iespējams atrast informāciju par ES tirdzniecības līgumiem, tarifiem, produktu iepakojuma prasībām un citiem importa noteikumiem. 

Jaunumi inovāciju un tehnoloģiju jomā portālā Labs of Latvia

Aicinām apmeklēt portālu Labs of Latvia un smelties iedvesmu uzņēmēju pieredzes stāstos, uzzināt par atbalsta instrumentiem biznesa attīstībai un iegūt noderīgu informāciju par inovācijām, tehnoloģijām, pētniecību un uzņēmējdarbību Latvijā. 

Covid-19 krīzes pārvarēšanai uzņēmumiem pieejams grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai

Lai palīdzētu pārvarēt Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni, krīzes skartajiem uzņēmumiem būs pieejams vienreizējs valsts atbalsts – grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai. Atbalsta pasākuma īstenošanai kopumā no valsts budžeta atvēlēti 70,8 miljoni eiro, un atbalstam var pieteikties vienu reizi – par 2020. gada novembri vai decembri. Iesnieguma forma atbalsta pieteikumam būs pieejama VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā jau pirmdien, 21. decembrī.

 • Atbalstu var saņemt uzņēmumi, kas mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, ir saskārušies ar apgrozījuma kritumu vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu šī gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, turklāt šis apgrozījums atbalsta mēnesī ir vismaz par 30 % mazāks nekā uzņēmumam tas bija 2019. gada attiecīgajā mēnesī.
 • Jaunie uzņēmumi, kas reģistrēti VID pēc 2020. gada 1. janvāra, atbalstam var pieteikties, ja izpildās 20 % apgrozījuma krituma kritērijs, salīdzinot 2020. gada augustu, septembri un oktobri kopā.
 • Lai saņemtu atbalstu, uzņēmumam jāatbilst Eiropas Komisijas noteiktajai mikro, mazā, vidējā vai lielā uzņēmuma definīcijai.
 • Uzņēmumiem pieejams vienreizējs atbalsts 30 % apmērā no to bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī. Maksimālais vienam uzņēmumam pieejamais atbalsts ir 50 000 eiro. Maksimālais saistītu personu grupai pieejamais atbalsts ir  800 000 eiro. Lielāks augšējais slieksnis – 120 000 eiro – noteikts saistītu personu grupai, kas darbojas zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādē un konservēšanā.
 • Ja uzņēmums darbojas vairākās nozarēs, no kurām viena ir zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana (tām piemēro dažādas maksimālās atbalsta summas), tas grāmatvedības uzskaitē nodala šīs nozares un nodrošina, ka  kopējais saņemtais atbalsts nepārsniedz noteiktos atbalsta griestus.

Kā pieteikties atbalstam

 • Atbalstam var pieteikties līdz 2021. gada 15. janvārim, pieteikumu var iesniegt no 21. decembra, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Atbalstu VID izmaksās 20 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Atbalsta pasākumu īstenošanai pieejami kopumā 70,8 miljoni eiro, un VID atbalstu piešķirs šī finansējuma ietvaros, ievērojot uzņēmumu iesniegumu iesniegšanas secību.  Atbalsta saņēmēju sarakstu VID publicēs savā tīmekļa vietnē.

Ierobežojumi jauno atbalsta pasākumu saņemšanai

 • Ministru kabinets paredzējis arī vairākus nosacījumus, kad atbalstu saņemt nevarēs. Atbalstu nepiešķirs, ja uzņēmumam ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro un kuriem nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai nav noslēgts vienošanās līgums.
 • Atbalstu nevar saņemt vidēji vai lieli uzņēmumi, kuri jau 2019. gada 31. decembrī un arī atbalsta piešķiršanas brīdī ir uzskatāmi par nonākušiem grūtībās. Šis ierobežojums attiecas arī uz mikro un mazajiem uzņēmumiem, ja  ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process, vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to attiecas pārstrukturēšanas plāns.
 • Atbalstam nevar pieteikties, ja uzņēmums ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra vai tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība, kā arī ja uzņēmums iepriekšējo sešu mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 eiro apmērā Atbalstu nepiešķir arī, ja uzņēmums vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par nodokļu saistību, muitas jomas vai darba tiesisko attiecību regulējuma pārkāpumiem, kur katrs sods bijis lielāks par 151 eiro un gadā kopumā vairāk par 500 eiro.
 • Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai nav paredzēts kredītiestādēm un finanšu iestādēm, publiskām personām un lauksaimniecības produktu primārās ražošanas nozarei.

Citi nodokļu jomas atbalsta pasākumi COVID-19 krīzes pārvarēšanai

 • Joprojām ir spēkā virkne atbalsta pasākumu nodokļu jomā, kas stājās spēkā šī gada martā, pirmās ārkārtējās situācijas laikā, piemēram, nodokļu samaksas termiņa pagarināšana līdz trim gadiem, ātrāka PVN pārmaksas atmaksa, iespēja nemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumus u.c. Informācija par tiem pieejama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “COVID-19”.
 • Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.  Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

2020. gada 20. decembris

Vebinārs Būvē un atjauno gudri (divas daļas)

20.12.2020.

Vebinārs "Būvē un atjauno gudri" (divas daļas) 
Video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLKEejtELkPctOvAWHxM4sSmLjck37AIwe

Kapacitātes projektu konkursa informatīvais tiešsaistes seminārs

Temats: Kapacitātes projektu konkursa informatīvais tiešsaistes seminārs

Datums: 21.12.2020

Laiks: 14.00-17.00  (Plānotais semināra ilgums: 3 stundas)

Rīko: Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF)

Darba kārtība:

 1. Kapacitātes projektu konkursa būtība - kādas iespējas biedrībām un nodibinājumiem AIF vēlas piedāvāt ar šī konkursa palīdzību un kādas problēmas sektorā risināt.
 2. Pamatnosacījumi dalībai Kapacitātes projektu konkursā.
 3. AIF fnansu plānošanas nosacījumi un padomi budžeta plānošanā.
 4. Pieteikuma veidlapa un tās aizpilde AIF projektu sistēmā http://projekti.activecitizensfund.lv.
 5. Padomi projekta sagatavošanai: būtiskākie vērtēšanas kritēriji un to sasaiste ar konkursa nolikuma nosacījumiem un pieteikuma veidlapu.
 6. Jautājumi un atbildes

 Vadītāji: AIF vadītāja Inese Siliņa un finanšu vadītājs Ansis Bērziņš.

Piezīme.

Dalībai seminārā pieteikšies 200 dalībnieku. Seminārs tiks ierakstīts un no janvāra būs pieejams AIF mājas lapā, kā arī Youtube, Facebook lapās, tāpat janvārī notiks papildu tematiskās apmācības visos Latvijas reģionos!

2020. gada 18. decembris

Pateicība par sadarbību un atbalstu

Atskatoties uz paveiktajiem darbiem, vēlamies pateikt PALDIES cilvēkiem un organizācijām, kas atbalstīja un palīdzēja ar savu enerģiju, laiku, darbu, zināšanām, cilvēkresursiem un finansēm. Vēlamies arī pateikties visiem par sadarbību. Bez jūsu atbalsta un ticības, mums būtu daudz grūtāk sasniegt mērķus. Jūsu, kas palīdzēja un balstīja Health Institute, ir daudz, tādēļ neuzskaitīsim atsevišķi, lai kāds nemanāmi nepaslīd garām vai neaizmirstas. Mēs ticam, ka Jūs paši zināt, ko esat izdarījuši gan Health Institute, gan arī visa www.alnet.lv labā. Paldies! 

Nenoliedzami pagājušajā gadā bijis atbalsts arī no publiskās pārvaldes, kas izrādīja interesi sadarboties un rast risinājumus izaicinājumiem, ar kuriem saskaras Health Institute gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Arī jums PALDIES! 

Protams, sakām lielu PALDIES visiem mūsu atbalstītājiem:

 1. Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija
 2. Alexandru Denk
 3. Apple Inc.
 4. Ascensio System SIA
 5. Atlassian
 6. A un G
 7. Baltic Alliance for Innovation
 8. Baltic Foundation for Innovation
 9. Binary Formations, LLCBetyl Pty Ltd
 10. Collabora Productivity Limited
 11. Elements of AI
 12. Enpass Technologies Inc
 13. Eugene Krupnov, UJ.Labs
 14. Fanatic Software Inc
 15. Health Institute
 16. Hermitage Solutions
 17. iBear, LLC
 18. Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija
 19. Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes Programmēšanas katedras laboratorija "Linux Centrs"
 20. Linux ekspertu darba grupa Valkā un Valgā
 21. Literature & Latte Ltd
 22. Mailr Tech LLP
 23. Moodle Pty Ltd
 24. Ninox Software GmbH
 25. ONLYOFFICE
 26. Ozols Grupa
 27. Peitho
 28. Rīgas Tehniskā universitātes Datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas fakultāte
 29. Slack Technologies, Inc
 30. Software Ambience Corp
 31. start(it)
 32. STEaMup
 33. TechSmith Corporation
 34. Two App Studio Pte. Ltd
 35. Valkas novada dome

Ievads C# programmēšanas pamatos

 
Lekcijas laikā sniegts neliels ieskats C# valodas pamatos, kā arī praktiski parādīti vairāki uzdevumi (viens no uzdevumiem - ar grafiskiem elementiem).
Apskatīti:
1) Kas ir .Net?
2) Kas ir C#?
3) Kā izmanto Visual Studio programmēšanas vidi?
4) Kur izmanto C#?
5) Pamatprincipi
6) Kā veidot lietotnes datoram ar grafisko interfeisu?
KAD? 18.12.2020. 18:30
KUR? Online lekcija, FB tiešraide.
LEKCIJA - BEZMAKSAS!
MĀCĪŠANĀS KOPĀ - DAUDZ JAUTRĀK
Ieraksts saglabāts FB TechSpace video sadaļā.

Mācību darba organizēšana attālinātās mācīšanās laikā

Mācību darba organizēšana attālinātās mācīšanās laikā
Piedalījās:
 1.  Skola2030 vecākais eksperts Mihails Basmanovs
 2. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktors Oskars Kaulēns
 3.  Cēsu 2. pamatskolas direktore Ija Brammane
Vebinārā dalībnieki stāstīja:
 1. par skolas mācību darba organizēšanas galvenajiem aspektiem,
 2. plānošanu attālinātas mācīšanās laikā,
 3. par to, kā gūt atgriezenisko saiti par procesu norisi šajā laikā - gan starp skolotājiem un skolēniem, gan arī starp skolotājiem un skolas vadību.

Vērtēšana attālinātas mācīšanās laikā

Vērtēšana attālinātas mācīšanās laikā
Šajā vebinārā piedalījās Skola2030 vecākie eksperti:
 1. Mihails Basmanovs
 2. Pāvels Pestovs
 3. Ventspils 4. vidusskolas skolotāja Vineta Īvāne
 4. Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotājas Evija Slokenberga un Liene Sabule
Vebinārā laikā:
 1.  sniegtas vadīnijas vērtēšanai attālinātu mācību laikā,
 2. doti ieteikumi, kā sniegt un izmantot atgriezenisko saiti mācību procesā
 3. atspoguļoti praktiski ieteikumi, kā to realizēt skolas ikdienā. 

Efektīva mācību plānošana attālinātas vai kombinētas mācīšanās apstākļos

Efektīva mācību plānošana attālinātas vai kombinētas mācīšanās apstākļos
Jautājumi:
 1. Kā attālinātas mācīšanās apstākļos skolēnus efektīvi “uzāķēt” un motivēt jaunā satura apguvei?
 2. Kā virzīt un atbalstīt ceļā uz dziļu izpratni?
 3. Kā sekmēt satura pārnesi?
Vebinārā piedalījās:
 1. Ogres 1. vidusskolas skolotāja un Skola2030 vecākā eksperte Ilze Mazpane,
 2. Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas un Raunas vidusskolas vēstures skolotāja Evija Pumpuriņa,
 3. Ogres 1. vidusskolas skolotāja Agnese Slišāne,
 4. Rīgas Juglas vidusskolas skolotāja Līga Sudare,
 5. Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas skolotājs Rūdolfs Roķis.

Health Institute tīmekļa vietnē alnet.lv izveidota jauna apakšizvēlne Ekspertīze (Expertise)

Health Institute tīmekļa vietnē alnet.lv izveidota jauna apakšizvēlne "Ekspertīze (Expertise)" (URL: http://www.alnet.lv/iespejas/ekspertize/), kas papildina galveno izvēlni "Iespējas" (URL: http://www.alnet.lv/iespejas/ ).
Apakšizvēlnē Ekspertīze izveidota pieteikšanās forma šādās jomās:
1. Transports un loģistika (Transport and Logistics)
2. Biotehnoloģija, farmācija un kosmētika (Biotechnology, Pharmacology and Cosmetics)
3. Izglītība (Education)
4. Elektronika (Electronics)
5. Enerģētika (Energy)
6. Apkārtējā vide (Environment)
7. Pārtika un zemkopības kultūra (Food and Agriculture)
8. Veselības aprūpe (Healthcare)
9. Mājas iekārtošana un mājsaimniecības piederumi (Home Furnishing and Housewares)
10. IKT nozare un pakalpojumi (ICT Industry and Services)
11. Rūpnieciskās iekārtas un mašīnas (Industrial Equipment and Machinery)
12. Atpūta un veselības atjaunošana (Leisure and Recreational)
13. Materiāli, tekstilizstrādājumi un ķīmiskās vielas (Materials, Textiles and Chemicals)
14. Nano- un mikrotehnoloģijas
15. Kosmoss un aviācija (Space and Aerospace)
16. Tūrisms un kultūras mantojums (Tourism and Cultural Heritage)
17. Citi varianti

2020. gada 17. decembris

ES programmu un ES fondu piesaiste savam biznesam

Temats:  ES programmu un ES fondu piesaiste savam biznesam
Vieta: Turības Biznesa inkubators
Datums: Ceturtdiena, 2020. gada 10. decembris
Laiks: plkst. Plkst. 18:00 (UTC+02) – Plkst. 20:30 (UTC+02)
Publisks attālināts pasākums
Semināru vadīja Biznesa inkubatora rezidente, uzņēmēja Terēze Riekstiņa
 

Iepazīsti dažādus tehnoloģiju centrus, dodoties virtuālā ekskursijā

Iepazīšanās/mācību ekskursijas
Vairāki tehnoloģiju centri piedāvā reto iespēju ieskatīties, kas notiek to iekšpusē. Piedaloties virtuālā vizītē apmeklētāji ekspertu vadībā apskata tehnoloģiju centru, kur var apspriest jaunākās pieejamās tehnoloģiskās iespējas, kā arī saņemt atbildes uz jautājumiem. Piedalīties tiek aicināti MVU, lielie uzņēmumi, universitātes, koledžas, valsts pārvaldes departamenti un citi interesenti.

Vienu šāda veida 60 minūšu virtuālo pasākumu 1. decembrī organizēja Bio Base Europe eksperimentālā rūpnīca (Bio Base Europe Pilot Plant). Tajā dalībniekiem bija iespēja uzzināt visu par rūpnīcu, apskatīt to no iekšpuses un ārpuses, un uzzināt, kādu pievienoto vērtību tā var dot inovatīvo produktu un procesu izstrādei vai ražošanas paplašināšanai. Ar pasākuma programmu var iepazīties šeit: https://bit.ly/37cKcTl. Līdzīgs pasākums tiek plānots 2021. gadā. Intereses gadījumā, lūdzu, sazinieties ar: Katrien.Molders@bbeu.org.

Nākošā virtuālā mācību ekskursiju notiks JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH. Uzņēmums aicina studentus un uzņēmējus apmeklēt viņu laboratorijas, un uzzināt vairāk par jaunumiem virsmu tehnoloģiju un fotonikas jomās. Virtuālās ekskursijas vadīs eksperti, kuri dalīsies savās zināšanās un pieredzē. Lai iegūtu papildinformāciju un reģistrētos pasākuma, lūdzu, sazinieties ar: daniele.cozzi@joanneum.at.
Vairāk uzzināt par mācību ekskursijām KET tehnoloģiju centros var mājas lapā: https://www.ket4sme.eu/study-tours.

Tehnoloģiju centru pakalpojumi
Projekts KET4CleanProduction veicina Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) un galveno pamattehnoloģiju tehnoloģiju centru (Key Enabling Technologies Technology Centres, KET TC) sadarbību.
Ir izveidota Interneta vietne (https://www.ket4sme.eu), kas palīdz MVU, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām, tehnoloģiju apmācības nodrošinātājiem, investoriem u.c. piekļūt tehnoloģiju ekspertīzei tehnoloģiju centros.

Piekļuve tehnoloģijām, zināšanām un pakalpojumiem
KET tehnoloģiju centri darbojas dažādās jomās, tādās kā biotehnoloģija, moderna ražošana un materiāli, nano un mikroelektronika, nano-tehnoloģijas un fotonika. Atsevišķa KET4CleanProduction mājaslapa (https://www.ket4sme.eu/technology-services-2) ar automatizēto atbilstības instrumentu palīdz atrast piemērotāko tehnoloģisko centru, kas sniedz pakalpojumus attiecīgajā jomā.

Tehnoloģiskās izpētes un pārskati
Uzņēmumiem vai investoriem, kurus interesē sarežģīta tehnoloģiju joma, taču ierobežotie resursi neļauj to izpētīt dziļāk, noderēs labāko ekspertu atbalsts no vairāk nekā 20 mūsdienīgiem Eiropas KET centriem. Tie var sagatavot tehnoloģiju pārskatus, kas ļauj novērtēt plusus un mīnusus pirms ieguldījumiem. Atrast vajadzīgo ekspertu palīdz mājaslapa www.ket4sme.eu/commissioning-reports.

Piedāvājums izmantot mūsdienīgas iekārtas
Mūsdienu aprīkojums, kas nepieciešams sistēmu/materiālu optimizēšanai un raksturošanai, ir diezgan unikāls un dārgs. Pārsvarā MVU to nevar atļauties vai tā iegāde nav pamatota nepietiekamu zināšanu vai īslaicīgas izmantošanas dēļ. Tādos gadījumos ir vērts izmantot tehnoloģiju centrus, kas piedāvā piekļuvi savām iekārtām. Tie sniedz arī tehnoloģisko atbalstu, lai uzņēmumi varētu pārbaudīt savu koncepciju, izmantojot tehnoloģiskā centra rūpnieciskās iekārtas. Tiek piedāvāts arī veikt izmēģinājumus, produktu testēšanu, prototipu izgatavošanu un novērtēšanu.
KET4CleanProduction mājaslapa https://www.ket4sme.eu/using-our-facilities-2 piedāvā palīdzību attiecīgo tehnoloģiju centru atrašanai.

Papildus ziņas par dažiem tehnoloģiju centriem varat atrast šeit:
Hahn-Schickard
Bio Base Europe Pilot Plant
Fraunhofer IPA
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
LEITAT Technological Center

Ja ir interese par šiem jautājumiem, lūdzu reģistrējieties KET4CleanProduction platformā: https://www.ket4sme.eu.

Aicinājums dalībai Global Game Jam, kas notiks 2021.gada 29.- 31.janvārī!

Global Game Jam® (GGJ) ir viens no pasaules lielākajiem video spēļu izstrādes gada notikumiem, kurš vienlaicīgi notiek daudzās pasaules valstīs. Pirmais GGJ tika organizēts 2010.gadā, bet Latvijā kopš 2013. gada. Katru gadu Latvijas GGJ piedalās vairāk kā 50 video spēļu izstrādātāju.

2021.gadā, pasaules pandēmijas dēļ, GGJ tāpat kā vairums citu pasākumu norisināsies tiešsaistes formātā. Global Game Jam Rīga organizatori sola izjūtas un tradīcijas saglabāt arī virtuālajā vidē!

GGJ ir 48 stundu pasākums, kura laikā tiek izstrādātas jaunas spēles atbilstoši uzdotajai tēmai, kas vienmēr ir slepena. Šogad tēmu dalībnieki uzzinās GGJ pirmajā dienā – 29.janvārī. Interesanti, ka GGJ dalībniekiem un uzvarētājiem nav balvu. 
Uzsvars uz sadarbību, komunikāciju spēļu izstrādē, rezultātā iegūstot jaunus kontaktus, draugus, potenciālus sadarbības partnerus.  
Būtiski – spēlei jābūt Creative komandas licencei, turklāt GGJ spēles versija jāraksta atvērtajā kodā. Pēc GGJ noslēguma spēli var pabeigt, gatavo versiju nokodēt un pārdot.

Jāņem vērā laika nobīdes, piemēram, 2020.gadā Havaju salas pieslēdzās atbilstoši savai laika zonai 12 h vēlāk nekā Rīga – neviens nedrīkstēja zināt tēmu iepriekš. Tāpat mēdz gadīties tik triviāli traucēkļi, kā elektrības padeves pārtraukums vai interneta problēmas. Tā kā Latvijā ir viens no labākajiem internetiem pasaulē, dalībniekiem no Latvijas šādi traucēkļi parasti nemēdz būt.

Piedalīties var jebkurš interesents, vienīgi dalībniekiem jābūt pilngadīgiem. Nepilngadīgiem interesentiem vecumā no 12 līdz 17 gadiem jābūt vecāku atļaujai. Turklāt Latviju pārstāvēt var vienīgi Latvijas laika zonā dzīvojošie dalībnieki.

2020.gadā piedalījās dalībnieki no 118 valstīm. Jau tagad GGJ 2021 dalību reģistrējuši 190 dalībnieki no 36 valstīm.

GGJ Latvija norises vieta: RISEBA apaļā ēka (Meža iela 3, Rīga).
GGJ tīmekļa vietne: https://globalgamejam.org/2018/jam-sites/riga
Reģistrēties Glogal Game Jam varat šeit: https://globalgamejam.org/2021/jam-sites/global-game-jam-latvia 

Sekot GameDev.LV jaunumiem varat šeit:
Facebook: facebook.com/gamedevlv 
Twitter: @gamedevlv
Discord: discord.gg/nHtt5Hy
E-Mail: info@gamedev.lv

Jaunākie tehnoloģiju sadarbības piedāvājumi šonedēļ

Jaunākie tehnoloģiju sadarbības piedāvājumi šonedēļ:
🇪🇸 Jaunu imūnterapiju pret COVID19 izstrāde, kas balstās uz himēriskām vīrusa paveida daļiņām (VLPs)
🇷🇺 Krievijas uzņēmums meklē robotizētus medicīniskās rehabilitācijas aprīkojumus to ražošanai Krievijā
 
🇬🇧 Lielbritānijas uzņēmums piedāvā ēdamas kafijas krūzes un traukus
🇮🇹 Mūsdienīgs programmatūras risinājums fiziskai modelēšanai bez nepieciešamības veidot prototipu

Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepcijas īstenošanas gaitu 2019.gadā

Informatīvais ziņojums "Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepcijas īstenošanas gaitu 2019.gadā'"
Vides politika
27.10.2020.
Aktuāls
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Strādā attālināti. Piesakies

Šeit ir dažādas vides attālinātām mācībām, sadarbībai, informācijas ieguvei, apstrādei un analīzei:

 1. E-klase - failu pievienošana stundai (piemēram, mājas darbus);
 2. E-klase e-pastā - vēstules ar pielikumiem;
 3. Uzdevumi.lv - veidot uzdevumus, dod izpildīt un sūta rezultātus uz E-klasi
 4. Soma.lv - pievieno žurnālus, nosūta uzdevumus uz E-klasi;
 5. Google Apps  - Google aplikācijas;
 6. OnlyOffice (latviešu valodā) - komplektā ir biroja programmas, sadarbība iespējas, u.c. ;
 7. Failiem.lv (sadarbība, faili, mapes)
 8. BigBlue Button - virtuālā klase ;
 9. collabedit.com -  tiešsaistes teksta redaktors sinhronam darbam ar tekstu! (Skolotāja darba secība: Creat New Document un adrese (no adreses rindas) jānokopē un jānosūta skolēniem, skolēni pieslēdzas ar savu vārdu un strādā. Pieejams arī čats operatīvai saziņai darba laikā.)
 10. WhatsApp - sarunas, failu apmaiņa (fali būs WhatApp Media mapē);
 11. Nearpod.com - straumē interaktīvas prezentācijas uz skolēnu ierīcēm;
 12. Sutori.com  - veido interaktīvus digitālus stāstus un koplieto (straumē, sūta adresi, u.c.);
 13. Google Drive, Dropbox, Box, Mediafire, u.c. - mākoņdiski un servisi (mācību materiālu glabāšanai, izplatīšanai un koplietošanai);
 14. Google veidlapas - testi, uzdevumi un failu iesūtīšana skolotājam;
 15. Blendspace - ļoti vienkārši izveidojamas prezentācijas, kuras vienkārši koplietot ar skolēniem;
 16. Wizer.me - testi un interaktīvi mācību materiāli, kurus ērti uzdot izpildei, var apkopot rezultātus, jautājumus un atbildes var ierunāt;
 17. GoFormative - interaktīvas prezentācijas, ērti dalīties ar skolēniem.
 18. SnapChat - zibenīga satura apmaiņa, lieto daudzi skolēni; 
 19. Vocaroo.com - ieraksti uzdevumu balsī, nosūta skolēnam, skolēnis balsī ieraksta atbildi un atsūta skolotājam uz e-pastu;
 20. Spiral.ac - serviss interaktīvu prezentāciju sagatavošanai un straumēšanai uz skolēnu ierīcēm;
 21. Loom.com - īsu video ierakstīšanas vide;
 22. Edulastic.com - interaktīva darba lapu un uzdevumu izveide un nosūtīšana skolēniem;
 23. Floopedu.com - mājas darbu iesūtīšanai, apkopošana un vērtēšana, komentēšana;
 24. Turtle Diary  - vieta jaunāko klašu skolēniem - atraktīvu un interaktīvu, kā arī drukājamu materiālu izveide.
 25. rollApp - plaša tiešsaistes  lietotņu kolekcija! 
 26. Webex.com - izcils bez maksas serviss 100 dalībniekiem, seansa ilgums nav ierobežots; 
 27. Zoom.us - arī lielisks serviss,  bez maksas 100 dalībniekiem, seansa ilgums 40min.; 
 28. Jitsi Meet - var strādāt bez iepriekšējas reģistrācijas, bezmaksas videokonfereneces ar iespēju koplietot ekrānus ar skolēniem un vecākiem, prezentācijas, vienlaicīgi rediģet dokumentus Etherpad vidē;
 29. 8x8 videokonferences - var strādāt bez iepriekšējas reģistrācijas, bez maksas un laika ierobežojuma.
 30.  WBO - ērta vide skaidrojumiem, piezīmēm rokrakstā, vienkāršiem zīmējumiem. Izmēģiniet Ērģemes skolas balto tāfeli šeit;
 31. miro  - populāra, ar ļoti daudz un dažādām iespējām! Lai varētu pilnvērtīgi strādāt, jāreģistrējas!
 32.  Baltā tāfele, kurā ir dažādi rīki, mikrofons, ieraksts, var uzaicināt dalībniekus! Uzaicināt citus un kopīgot (Share) var pēc reģistrēšanās sistēmā! 
 33. Virtuālā tāfele - ieliska, ar rīkiem matemātikai, bet prasa Flash atbalstu (der Opera, Firefox, Edge pārlūkprogrammas), tātad nedarbosies planšetēs un tālruņos;
 34. McGraw Hill - mācību platforma;
 35. AWW tāfele- laba tiešsaistes tāfele, pievienojot cilvēkus, uzģenerē adresi, QR kodu, iegulto kodu un iespējas izlatīt ar e-apstu, Twiterī vai Facebook;
 36. Whiteboardfox - ļoti vienkārša tiešsaistes tāfele, sesiju kopīgo (Share) ar adresi, var zīmēt, rakstīt, ievietot attēlus, veidot ekrānkopijas un momentāni tās kopīgot (izplatīt) ar adresi, ieraksta darbības uz tāfeles, tās var atskaņot atkārtoti, ierakstu momentāni var kopīgot (izplatīt) ar ieraksta adresi! Lielisks rīks jauna vai nesaprasta materiāla, kļūmju un nepilnību paskaidrošanai. Audio (balsi) nodrošina citā kanālā!
 37.  Ziteboard -  ne tikai tāfele, bet labs rīks sadarbībai!
 38. Groupboard - pieejama bezmaksas versija, visai populārs instruments sadarbībai un mācībām, plašas iespējas, ieteicams papētīt Demo izvēlni! Tur atrodamas demo tāfeles dažādām vajadzībām, t.sk. matemātikas apmācībai (Ieskaitot funkciju grafiku kosntruēšanu!)! 
 39. DrawChat iespaidīgs rīku klāsts, kopīgo ar adresi, 10 MB vēsture istabai, var augšuplādēt 10MB failus, saglabā istabas datus 1 mēnesi, ir balss un video čati (videokonference tāfeles istabā). Izplatīt (kopīgot) var ar adresi, QR kodu vai ielūdzot ar e-pastu! 
 40. Videokonference ar  Balto tāfeli - 75 dienas par brīvu, ietver tāfeles rīkus, čatu, balsošanu jeb aptaujas, ekrāna kopīgošanu un vebināra iespējas!
 41. Limnu - interesanta tiešsaistes tāfele ar labām iespējām, izveidotajai tāfelei var pieklūt 14 dienas, ir pieejams bezmaksas konts! 
 42. Twiddla  - teicama tiešsaistes tāfele ar plašām iespējām;
 43. Board 800 - vienkārša un laba tiešsaistes tāfele, bet prasa Flash, tātad nedarbosies planšetēs un tālruņos!

Vebinārs Dzīvokļa īpašniek, to Tev vērts zināt (divas daļas)

17.12.2020.

Vebinārs "Dzīvokļa īpašniek, to Tev vērts zināt"  (divas daļas)
Video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLKEejtELkPcuHp5RvmpixCqpeYENeZn_u

Tiešsaistes konference par Erasmus+ lomu izglītības modernizēšanā un reformu īstenošanā

Temats: Erasmus+ programmas 2014. – 2020. gada rezultātu izplatīšanas konference "Erasmus+ loma izglītības modernizēšanā un reformu īstenošanā"
Kad: 17.12.2020
Laiks: 10.00-14.00

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2020. gada 17. decembrī organizēja Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ 2014. – 2020. gada rezultātu izplatīšanas tiešsaistes konferenci “Erasmus+ loma izglītības modernizēšanā un reformu īstenošanā”, kurā izvērtēs programmas sasniegumus septiņos darbības gados.

Konferencē aplūkoja Erasmus+ programmas lomu izglītības sistēmas reformu īstenošanā un ietekmi uz izglītības iestāžu internacionalizāciju. Projektu īstenotāji no dažādiem izglītības sektoriem iepazīstināja ar labās prakses piemēriem, kā arī vērtēs Erasmus+ nozīmi izglītības modernizēšanā izglītības iestāžu internacionalizācijas procesā.

Konferences noslēgumā VIAA klausītājiem sniegts ieskats Erasmus+ programmas 2021. – 2027. gada perioda aktualitātēs.

Konferencē piedalījās Erasmus+ projektu pašreizējie un potenciālie īstenotāji, izglītības iestāžu pārstāvji, politikas veidotāji un citi interesenti.

Darba kārtība: Erasmus nosleguma konference darba kartiba 17.12.2020.?d=Darba_kartibas_projekts_04.11.2020.pdf

Konferences ieraksts un prezentācijas pieejamas VIAA mājaslapā.

Konferences gaitā Health Institute saņēma pilnvērtīgu atbildi uz šādiem 3 jautājumiem:
"Nākamajos septiņos gados Latvija plāno koncentrēties uz reformām un investīcijām, kas cels mūsu valsts ražīgumu un konkurētspēju, turpinot Latvijas ekonomikas pārveidi uz zināšanām balstītu ekonomiku. Tas ļaus daudziem gūt labumu. Infografika "ES fondu investīcijas Latvijā 2021-2027" atrodama šeit: https://www.esfondi.lv/upload/lv-finansejums_25112020.pdf. Jautājumi:
 1. Kāda būs Erasmus+ loma šajā (2021-2027) procesā?
 2. Kā Erasmus+ var palīdzēt veidot sinerģiju?
 3. Kādas būs NVO (nevalstiskās organizācijas) iespējas jaunizveidotajā „ES Erasmus + programmā”?

2020. gada 15. decembris

Argumentācija: prasme noformulēt savu viedokli un atšķirt pamatotus argumentus no manipulācijas

Temats: „Argumentācija: prasme noformulēt savu viedokli un atšķirt pamatotus argumentus no manipulācijas”
Datums: 15.12.2020
Laiks: 18.30-20.30 
Dalībnieki apguva argumentācijas pamatprincipus, mācoties gan to, kas ir labs arguments un kā to veidot, gan arī analīzējot sliktus argumentus – loģikas kļūdas. Nodarbībā dalībniekiem bija iespēja gan klausīties, gan aktīvi līdzdarboties.

Nodarbību vadīja Sintija Tarasova, debašu entuziaste, īsteno un vada projektus biedrībā „Latvijas Debašu asociācija” (publiski pazīstama ar nosaukumu "QUO Tu domā?"), vada lekcijas un ir mentore, arī politikas pētniece.

Lai uzzinātu vairāk par argumentāciju, kritisko un loģisko domāšanu, kā arī citām tēmām, kas tika apskatītas 15.decembra nodarbībā, lūdzu, skatiet sarakstu zemāk. Ja ir kādi papildus jautājumi par apskatītajām tēmām, droši rakstiet Latvijas Debašu asociācijai "QUO Tu domā?" - quotudoma@gmail.com.

 1. Par loģikas kļūdām un to veidiem (latviešu valodā) - https://yourlogicalfallacyis.com/lv
 2. Loģikas kļūdu spēles "Populists" materiāli (latviešu valodā) - https://www.quotudoma.lv/galda-spele-populists
 3. Loģikas kļūdu spēles "Populist" materiāli (angļu valodā) - https://en.quotudoma.lv/galda-spele-populists
 4. Debašu lekcijas latviešu, krievu un angļu valodā - https://www.youtube.com/playlist?list=PLPI7NOk72ioH0A0tJ_WlY4XGAHXyBXhRo

Saeimas komisijas sēdē turpinājās diskusiju par NVO finanšu riskiem Saeimas komisijas sēdē turpinās diskusiju par NVO finanšu riskiem

Kad: 15.12.2020

Forma: attālinātā

Virsraksts: Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde, kurā turpinājās 07.10.2020. komisijas sēdē aizsākto diskusiju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu izplatības ierobežošanu NVO sektorā.

Ko darīja:

07.10.2020. sēdē vienojās, ka Finanšu ministrijai, Tieslietu ministrijai Finanšu izlūkošanas dienestam, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Finanšu nozares asociācijai sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi (LPA) un nepieciešamības gadījumā citām nevalstiskām organizācijām (NVO) plānots apspriest komisijas sēdē iezīmētos problēmjautājumus saistībā ar NVO finanšu riskiem: pilnveidot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadlīnijas atbilstoši nevalstiskā sektora specifikai, uzlabot kredītiestāžu izpratni par NVO darbību, tai skaitā par patiesā labuma guvējiem nevalstiskajās organizācijās un citus strīdīgos jautājumus.

 

Finanšu pratība

Tiešsaistes mācības “Finanšu pratība uzņēmējiem” noslēdzās 2020. gada oktobrī.

Visi apstrādātie video un materiāli skatāmi šeit - http://inkubatori.magneticlatvia.lv/finansu-pratiba

Visi moduļi ir sadalīti īsākos video, kas apskata konkrētas tēmas. Katrs modulis sastāv no:

 • apskatīto tēmu saraksta,
 • video atskaņošanas saraksta;
 • palīgmateriāliem (lektora prezentācija,  Excel rīki, atbildes uz saņemtajiem jautājumiem);
 • testa par konkrēto moduli.

 Veiksmīgu zināšanu apguvi un to praktisku pielietošanu!

Health Institute tīmekļa vietnē alnet.lv izveidota jauna apakšizvēlne Investēšana (Investment)

Health Institute tīmekļa vietnē alnet.lv izveidota jauna apakšizvēlne "Investēšana (Investment)" (URL: http://www.alnet.lv/iespejas/investesana/), kas papildina galveno izvēlni "Iespējas" (URL: http://www.alnet.lv/iespejas/ ).
Apakšizvēlnē Investēšana izveidota pieteikšanās forma šādās jomās:
1. Transports un loģistika (Transport and Logistics)
2. Biotehnoloģija, farmācija un kosmētika (Biotechnology, Pharmacology and Cosmetics)
3. Izglītība (Education)
4. Elektronika (Electronics)
5. Enerģētika (Energy)
6. Apkārtējā vide (Environment)
7. Pārtika un zemkopības kultūra (Food and Agriculture)
8. Veselības aprūpe (Healthcare)
9. Mājas iekārtošana un mājsaimniecības piederumi (Home Furnishing and Housewares)
10. IKT nozare un pakalpojumi (ICT Industry and Services)
11. Rūpnieciskās iekārtas un mašīnas (Industrial Equipment and Machinery)
12. Atpūta un veselības atjaunošana (Leisure and Recreational)
13. Materiāli, tekstilizstrādājumi un ķīmiskās vielas (Materials, Textiles and Chemicals)
14. Nano- un mikrotehnoloģijas
15. Kosmoss un aviācija (Space and Aerospace)
16. Tūrisms un kultūras mantojums (Tourism and Cultural Heritage)
17. Citi varianti

2020. gada 14. decembris

Individuālās tikšanās ar LIAA pārstāvjiem ārvalstīs un EEN Latvija darbiniekiem

Datums 15.–18. decembris
Laiks9.00–17.00
Vieta Tiešsaiste

Esi gatavs apgūt jaunus eksporta tirgus?

Vai arī jau veiksmīgi darbojies ārvalstīs, taču ir radušies jautājumi?

Aicinām izmantot iespēju un noskaidrot sev aktuālos jautājumus par interesējošo mērķa tirgu!

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA) 16 pasaules valstīs darbojas Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības. Lai uzturētu pārstāvniecību nepastarpinātu saikni ar uzņēmējiem, individuāli pārrunājot uzņēmēju intereses ārzemju tirgos, ik gadu tiek rīkotas uzņēmēju tikšanās ar LIAA pārstāvniecību ārvalstīs vadītājiem (kontaktbirža). Ņemot vērā un pielāgojoties šī brīža situācijai pasaulē, šogad piedāvājam iespēju tikties ar LIAA pārstāvniecību vadītājiem online formātā B2B platformā.

Šoreiz iespējams pieteikt tikšanos ar LIAA pārstāvjiem Amerikas Savienotajās Valstīs, Apvienotajos Arābu Emirātos, Dānijā, Francijā, Japānā, Dienvidkorejā, Krievijā, Ķīnā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Somijā, Ukrainā, Vācijā un Zviedrijā.

Piedāvājam arī satikties ar Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā darbiniekiem, kas sniedz jums konsultācijas par LIAA un EEN pieejamo atbalstu. Eiropas Biznesa atbalsta tīkls jeb Enterprise Europe Network ir Eiropas Komisijas projekts, kas sniedz palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 65 pasaules valstīs.

Tiešsaistes tikšanās norisināsies atbilstoši iepriekš sastādītam grafikam. Vienas tikšanās ilgums – 20 minūtes.

Pieteikšanās līdz 14. decembrim, taču vietu skaits ir ierobežots. Nekavējies – piesakies un atrodi atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem! 

Kā reģistrēties pasākumam un pieteikt tikšanās?

 1. Reģistrējies platformā: https://individual-meetings-with-liaa-representatives.b2match.io/signup Ja gribi uzzināt vairāk par reģistrācijas procesu, noskaties video.
 2. Aizpildi profilu.
 3. Uzaicini uz tikšanām interesējošos LIAA pārstāvjus un EEN darbiniekus.
 4. Pēc tam, kad tikšanās būs apstiprināta, platformā varēsi vienoties par tikšanās laiku.
 5. Pārbaudi savas tikšanās platformā.
 6. Neilgi pirms tikšanas laika, ieej platformā un pievienojies tiešsaistes virtuālajām kabinetam. Nekādu papildu programmu instalēšana nav nepieciešama.

Darba valoda – latviešu.
Dalība – bez maksas. 

Vebinārs un kontaktbirža "International Green Industry Innovation and ICT"

Datums 15. decembris
Laiks 12.00–18.00
Vieta Tiešsaiste

Aicinām piedalīties sadarbības partnera “Innovation Norway” organizētā online pasākumā "International Green Industry Innovation and ICT Webinar and Matchmaking"! 

Kāpēc piedalīties?

Mērķis ir iepazīties ar Norvēģu grantu piedāvājumiem un meklēt potenciālos sadarbības partnerus Norvēģijā, ar kuriem kopā iesniegt projektus Norvēģu grantu programmā “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi”, lai saņemtu atbalstu jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei un ieviešanai ražošanā “zaļo” inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās.

Kāda ir pasākuma programma?

Pasākuma ietvaros uzstāsies eksperti, kas sniegs informāciju par inovācijām aprites ekonomikā un informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, par projektu finansēšanas iespējām, izmantojot Norway Grants un sadarbības projektu partneru piesaisti Norvēģijā. Innovation Norway apstiprinātajiem 12 dalībniekiem no Latvijas, kas atbilst programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” atklāta konkursa mērķim, būs iespēja rezervēt tiešsaistes B2B tikšanās ar citiem pasākuma dalībniekiem - potenciāliem Norvēģijas sadarbības partneriem. Pasākuma provizoriskā programma: https://green-industry-innovation-ict.b2match.io/agenda

Piesakies pasākumam!

Aicinām pieteikties mazos un vidējos komersantus, kas darbojas apstrādes rūpniecībā “zaļo” inovāciju un IKT jomās, kā, piemēram, videi draudzīgu produktu izstrāde, izmantojot IKT komponentes, “zaļāku” ražošanas procesu izstrāde un ieviešana ražošanā, kā arī jebkura cita veida produkta ražošana, kas saistīta ar resursu ekonomiju un ietekmes uz vidi samazināšanu. Reģistrējies pasākumam līdz 14. decembrim: https://green-industry-innovation-ict.b2match.io/

Darba valoda – angļu.
Dalība – bez maksas.

Diskusijas par Atveseļošanas un noturības mehānismu

Trīs dienas –  10., 11. un 14. decembrī, attālināti notika Finanšu ministrijas (FM) rīkotas tematiskās diskusijas, lai ar sociālajiem un sadarbības partneriem pārrunātu Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) ietvaros plānotās reformas klimata, veselības, digitalizācijas, ekonomikas un produktivitātes, nevienlīdzības mazināšanas un likuma varas jomās. 

Piedalījās Health Institute.

Lai novērstu COVID-19 pandēmijas radīto kaitējumu ekonomikai un sociālajai jomai, stimulētu Eiropas atgūšanos, kā arī aizsargātu un radītu darbavietas, Eiropas Komisija (EK) šī gada pavasarī ierosināja ieviest vērienīgu Eiropas atveseļošanas plānu. Būtiska daļa no Eiropas atveseļošanas finansējuma tiks novirzīti Atveseļošanas un noturības mehānismam. 

ANM finansējums sniedz ievērojamu papildu finansiālu atbalstu reformu īstenošanai. Lai šo finansējumu pilnvērtīgi ieguldītu, rūpīgi jāizsver nepieciešamās strukturālās reformas un investīciju projekti, iekļaujot tos nacionālajā ANM plānā. Garantēti pieejamais finansējums Latvijai ir 1,65 miljardi eiro, un līdz ar to ANM plāns šobrīd tiek gatavots par šo summu. Latvijai pieejamā summa vēlāk varētu pieaugt līdz maksimālajam plāna finanšu apjomam 2.02 miljardi (neskaitot potenciālo aizdevumu daļu), atkarībā no reālajiem ekonomikas izaugsmes dinamikas datiem 2020. un 2021. gadā.

Šāda mēroga ES atbalsta instrumenta radīšana salīdzinoši tik īsā laika posmā ir nebijis precedents. Tā kā joprojām notiek intensīvs saskaņošanas process ar dalībvalstīm un ES institūcijās, pašlaik vēl nav apstiprināts ES regulējums. Finanšu ministrijas vadītā darba grupa turpina strādāt pie apkopota Latvijas priekšlikuma izstrādes. Šobrīd darbs tiek organizēts 6 reformu virzienos – klimata pārmaiņas un ilgtspēja, digitālā transformācija, ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma, veselība, nevienlīdzības mazināšana un likuma vara. 20% no ANM līdzekļiem pēc EK ieteikumiem plānots ieguldīt digitalizācijā, bet 37% - klimata mērķu sasniegšanā.

 1. 10. decembrī notika diskusija par klimata pārmaiņām un ilgtspēju.
 2. 11. decembrī notika diskusijas par trīs tematiskajām komponentēm - veselību, digitālo transformāciju, ekonomikas transformāciju un produktivitātes reformu.
 3. 14. decembrī notika tikšanās par nevienlīdzības mazināšanu un likuma varu

 

2020. gada 13. decembris

Vebinārs: Sociālās kampaņas par vides tēmām - kā sasniegt savu mērķi?

Kad: 17.12.2020.

Kur:  Zoom platformā

Kas: Vebinārs “Sociālās kampaņas par vides tēmām - kā sasniegt savu mērķi?”. 

Jautājumi:

 1. LIFE projekta mērķis var būt sabiedrības izglītošana, bet kā šo mērķi sasniegt?
 2. Kā uzrunāt un ieinteresēt sabiedrību par tēmām, kas saistītas ar vidi un klimatu?
 3. Kā novērtēt kampaņas sasniegtos rezultātus, kad tā noslēgusies?  

Pasākums paredzēts gan jau esošo LIFE projektu īstenotājiem, gan potenciālajiem projektu pieteicējiem.  
 

Pasākumā ar savu pieredzi veiksmīgas sociālās kampaņas izveidē dalīsies Beļģijas LIFE projekta “LIFE Against Bird Crimes” pārstāvis Jeremy Herry. Komunikācijas speciālists pastāstīs kāda ir sociālo kampaņu specifika, ja tās tiek realizētas LIFE projektu ietvaros, kā arī kas jāņem vērā potenciālajiem projektu iesniedzējiem šādu kampaņu veidošanā. 

Savukārt par to, kā veidot veiksmīgu sociālo kampaņu Latvijā, pastāstīs Ceļu satiksmes drošības direkcijas sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Bērziņa. 

Pasākuma programma:

15:00-15:10 Ievads
15:10-16:00 Social campaigns in LIFE projects - Jeremy Herry, Beļģijas LIFE projekta “LIFE Against Bird Crimes” pārstāvis
16:00-16:45 Veiksmīgas sociālās kampaņas izveide – Ieva Bērziņa, CSDD Sabiedrisko attiecību speciāliste
16:45-17:00 Jautājumi, diskusija

Bērnu veselībai var ziedot arī McDonald’s pašapkalpošanās kioskos

Ik gadu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) Mobilais veselības aprūpes centrs veic vairāk nekā 100 vizītes Latvijas reģionos, sniedzot bērniem vairāk kā 4400 bezmaksas medicīniskās konsultācijas.

Lai sniegtu atbalstu bērniem, kuriem tas ir nepieciešams, ikviens “McDonald’s” restorānu apmeklētājs ir aicināts piedalīties “McHappy Day” labdarības kampaņā, ziedojot arī “McDonald’s” pašapkalpošanās kioskos.

„Mums ir svarīgi, lai ikviens bērns saņem kvalitatīvus pakalpojumus. Mūsu ārstu komanda dodas uz reģioniem, lai bērni saņemtu savlaicīgas ārstu konsultācijas un neielaistu slimības. Lai mēs spētu arī turpmāk nodrošināt visu speciālistu konsultācijas izbraukumos, ir svarīgi sniegt informāciju par šo labdarības kampaņu, jo mums ikkatrs ziedojums ir svarīgs,” saka Ronald McDonald House Charities Latvija vadītāja Zane Gedroviča.

Plašāk par kampaņu lasiet šeit

Dabas un klimata skola jauniešiem

Latvijas Dabas fonds 17. decembrī 14.00 - 15.00 tiešsaistē piedāvā apmeklēt nodarbību “Klimata pārmaiņas un sociālās problēmas/migrācija”

Tas ir 2. pasākums jaunā projekta “Dabas un klimata skola jauniešiem” ietvarā.

Nodarbību vadīs ilgtspējas pētnieks Elgars Felcis, bet viņu iztaujās un diskusiju ar dalībniekiem moderēs klimata aktīvists Rūdolfs Kivlenieks.

17. decembra nodarbību “Klimata pārmaiņas un sociālās problēmas/migrācija” būs iespējams vērot šeit. Plašāku informāciju par nodarbību lasiet šeit.

Atvērta projektu pieteikumu pieņemšana Kapacitātes projektu konkursā

Līdz 2021. gada 15. februāra plkst. 14.00 Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektu tiešsaistes sistēmā Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas aicinātas sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus organizācijas kapacitātes stiprināšanai.

Šis ir trešais Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkurss, un tā mērķis ir stiprināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības sektora un pilsoniskās sabiedrības organizāciju  ilgtspēju un kapacitāti.

Konkursa ietvaros var plānot aktivitātes, kuras ir vērstas uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību un tīklošanos, cilvēkresursu kompetenču celšanu, finanšu ilgtspējas attīstību un līdzekļu piesaisti, kā arī citas aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas attīstību un veicina tās pāreju uz nākamo organizācijas brieduma līmeni ar mērķi efektīvāk un ar lielāku ietekmi darboties savu mērķu sasniegšanā.

Viena projekta finansējums: 6 000 - 20 000 eiro

Kopējais konkursa budžets: 1 060 000 eiro

AIF finansējums: līdz 100% no projekta kopējā budžeta

Projekta ilgums: 6 - 24 mēneši

Projektu īstenošanas periods: 01.04.2021. - 30.09.2023.

Atbilstības nosacījums: pretendentam Biedrību un nodibinājumu reģistrā jābūt reģistrētam pirms 2020. gada 15.februāra.

Informatīvais seminārs par konkursu notiks 2020. gada 21. decembrī pl. 14.00 Zoom platformā, kuru vadīs AIF vadītāja Inese Siliņa un finanšu vadītājs Ansis Bērziņš. Semināra ieraksts būs pieejams www.activecitizensfund.lv sadaļā “Resursu krātuve”. Pieteikšanās līdz 21. decembra plkst. 13.30 šeit. Plašāk par projektu konkursu lasiet šeit. 

Apkopoti apstākļi, kas varētu veicināt ieguldījumu veikšanu NVO

Izstrādāts pārskats “Iedzīvotāju ieguldījumu palielināšana pilsoniskajā sabiedrībā”, kurā noteikti faktori (apstākļi), kas varētu veicināt privātpersonu un uzņēmumu ieguldījumu veikšanu NVO, aplūkojot trīs ieguldījumu veidus:

 1. finanšu ziedojumus,
 2. pakalpojumu un preču ziedojumus (piemēram, lietotas mēbeles vai biroja aprīkojumu),
 3. brīvprātīgo darbu.
 
NVO pārstāvjiem ir nepieciešamība stiprināt ticību sev un paveiktā darba vērtībai, kas ne vienmēr izpaužas veidā, kā tās sazinās ar potenciālajiem atbalstītājiem – uzņēmumiem vai privātpersonām.
NVO ir jāuzmanās, lai atbalstītājus nepārslogotu ar pārlieku lielu informācijas daudzumu – nepieciešama kodolīga informācija par ziedojumu izlietojumu, negaidot, ka privātpersonas vai uzņēmumi iepazīsies ar atbalstīto organizāciju gada finanšu pārskatiem.
Šie un vēl citi ieteikumi ir atrodami pārskatā:

Pārskats izstrādāts projekta “Palielināt iedzīvotāju ieguldījumu ilgtspējīgā pilsoniskajā sabiedrībā Baltijas jūras reģionā” (“Increasing citizen investments in a sustainable civil society in the Baltic Sea region”) ietvaros un tajā ir apkopoti dati no visās trijās valstīs veiktās aptaujas, kā arī no diskusijām un citiem pētījumiem.

10.novembrī tiešsaistē norisinājās diskusija “Cik atvērta ir sabiedrība dažādām atbalsta formām, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību”, kuras ierakstu var noskatīties šeit.

Diskusijā Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas NVO pārstāves iepazīstināja ar pārskatu par nevalstisko organizāciju sektoru un veiktās aptaujas secinājumiem, kurā tika sniegti nevalstiskā sektora, biznesa sektora un sabiedrības pārstāvju viedokļi par atbalsta veidiem pilsoniskajai sabiedrībai, kas ietekmē to izvēles atbalstīt vai neatbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, tai skaitā, kā atbalstu ietekmē Covid - 19 krīze.