Translate

2021. gada 22. aprīlis

Konference tiešsaistē "Kā NVO dzīvo un strādā ierobežojumu laikā?"

Lai iepazīstinātu ar labās prakses piemēriem un stiprinātu nevalstisko organizāciju sektoru pandēmijas laikā, ceturtdien, 2021. gada 29. aprīlī plkst. 14.00, tiešsaistē notiks pieredzes apmaiņas un tīklošanās konference “Kā NVO dzīvo un strādā ierobežojumu laikā?”. Konferencē būs iespēja uzklausīt ekspertu viedokļus, dzirdēt NVO iedvesmas stāstus, dalīties pieredzē, kā arī apgūt jaunus digitālus rīkus.

Konferencē aicināti piedalīties NVO pārstāvji no visas Latvijas, aktīvi kopienu pārstāvji, kā arī interesenti, kas pietuvināti nevalstiskajam sektoram.

Pieredzes apmaiņas un tīklošanās konferencē dalībniekus uzrunās Rīgas domes pārstāvji: Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Smiltēns, akcentējot NVO lomu pilsoniskās sabiedrības attīstībā, un RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un Sabiedrības integrācijas nodaļas vadītāja Ilona Stalidzāne, iezīmējot Rīgas domes aktualitātes NVO jomā un NVO nama darbu ierobežojumu laikā.
Turpinājumā dalībniekiem būs iespēja piedalīties 3 darba grupās: “Organizācijas darbinieki un darbīgums izaicinājumu laikā”, “Ķēdes stiprais posms: sadarbība” un “Iegūstot - varēšu dalīties un dot!”. Ekspertu vadībā klātesošie varēs ieklausīties un dalīties ar savu NVO pieredzes un iedvesmas stāstiem. Darbā grupas būs aicinātas arī paust priekšlikumus par NVO nama darbību, lai turpinātu atbalstīt un sekmīgi sadarboties ar NVO.

“Hibrīdpasākumi. Kāpēc šis kļūs par 2021.gada pasākumu trendīgāko formātu un kas jāņem vērā, organizējot hibrīdpasākumus?” – šādu tēmu klātesošajiem prezentēs Inese Šubēvica, biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” pārstāve.

Noslēgumā ar konferences darba grupu rezultātiem un vērtīgākajām atziņām iepazīstinās RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un Sabiedrības integrācijas nodaļas NVO atbalsta sektora projektu koordinatore Lauma Celma.
Pasākumu vadīs un uz tehniskiem jautājumiem pirms un pasākuma laikā labprāt atbildēs NVO un kopienu attīstības virzītāja, pasākumu moderatore ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi Inese Šubēvica, e-pasts: subevica.inese@gmail.com vai tālrunis: 29209607.

Informējam, ka tiešsaistes pasākums tiks fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un video tiks izmantoti pasākuma organizatoru publicitātes vajadzībām.

2021. gada 21. aprīlis

Kaitīgas mākslīgā intelekta sistēmas

Mākslīgā intelekta (MI) sistēmu radīto risku novēršanai Eiropas Komisija (EK) rosina jaunus noteikumus. Plāno aizliegt sistēmas, kas ļautu veikt iedzīvotāju sociālo novērtējumu vai mudinātu bērnus uz kaitīgām darbībām.

EK pārstāvniecība Latvijā skaidro, ka trešdien komisija spērusi pirmos soļus, lai "padarīt Eiropu par uzticama mākslīgā intelekta (MI) globālo centru." Proti, paredzēts ieviest virkni noteikumu, kas nepieļautu digitālo tehnoloģiju izmantošanu sabiedrības drošībai un ekonomikai kaitīgos veidos.

EK uzskata, ka jaunā Eiropas Savienības (ES) regula nodrošinās, ka eiropieši var uzticēties tam, ko piedāvā mākslīgais intelekts. Noteikumi novērsīs specifiskos riskus, ko rada MI sistēmas, un noteiks pasaulē augstākos standartus. Koordinētajā plānā ir norādītas politikas izmaiņas un investīcijas dalībvalstu līmenī, kas vajadzīgas, lai stiprinātu Eiropas vadošo pozīciju antropocentriska, ilgtspējīga, droša, iekļaujoša un uzticama MI izstrādē.

Mākslīgā intelekta sistēmas paredzēts iedalīt grupās, ko noteiks risks, kuru tās ir spējīgas radīt. Piemēram, grupā "nepieņems risks" tiks iekļautas sistēmas, kas nepārprotami apdraud cilvēku drošību, iztikas līdzekļus un tiesības. Sistēmas, kas manipulē ar cilvēku uzvedību un kas ļauj valdībām veikt "sociālo novērtējumu", kā, piemēram, aizvadītajos gados tas ir bijis pilotprojektu veidā ieviests Ķīnā.

 

“Mākslīgais intelekts ir nevis mērķis, bet līdzeklis. Tas ir zināms jau gadu desmitiem, taču, pateicoties datošanas jaudai, tas ir sasniedzis jaunas spējas. Tas sola milzīgu potenciālu tik atšķirīgās jomās kā veselība, transports, enerģētika, lauksaimniecība, tūrisms un kiberdrošība. Tas arī rada vairākus riskus,” sacījis par iekšējo tirgu atbildīgais Komisijas loceklis Tjerī Bretons

"Augsta riska" grupā ir sistēmas, kas saistītas ar kritisko infrastruktūru, izglītību, ražošanu un citām līdzīgām nozarēm. Paredzēts, ka tām būs jāatbilst virknei drošības nosacījumu. Kā piemēru "ierobežota riska" sistēmai EK min virtuālos asistentus. Un šeit ir galvenais, ka cilvēks, kurš ar tiem saskarās apzinās, ka tā ir mākslīgā intelekta sistēma, nevis cilvēks. Bet "minimāla riska" grupā ir videospēles, e-pasta vēstuļu filtri un citi līdzvērtīgi produkti, kuri var izmantot MI.

"Mākslīgā intelekta jomā uzticēšanās ir obligāts, nevis maznozīmīgs faktors. Ieviesdama šos būtiski svarīgos noteikumus, ES kļūst par iniciatori jaunu globālu standartu izstrādei, kas nodrošinās, ka mākslīgajam intelektam var uzticēties," komentē EK priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere.

EK uzskata, ka koordinācija dalībvalstu līmenī stiprinās Eiropas vadošo pozīciju antropocentriska, ilgtspējīga, droša, iekļaujoša un uzticama MI jomā. Lai saglabātu konkurētspēju pasaules mērogā, Komisija ir apņēmusies veicināt inovāciju MI tehnoloģiju izstrādē un izmantošanā visās nozarēs visās dalībvalstīs.

Pagaidām gan regula vēl ir sākumprocesā un Eiropas Parlamentam un dalībvalstīm likumdošanas procedūrā būs jāpieņem priekšlikumi par Eiropas pieeju attiecībā uz mākslīgo intelektu un mašīnbūves ražojumiem. Kad regulas būs pieņemtas, tās būs tieši piemērojamas visā ES. Vienlaikus Komisija turpinās sadarboties ar dalībvalstīm, lai īstenotu koordinētajā plānā paredzētās darbības.

Vairāk šeit

2021. gada 20. aprīlis

Attālinātās nodarbības nākotnē iekļaus ikdienas klātienes mācībās

 
Nākotnē, pilnā apjomā atsākoties klātienes mācībām skolās, varētu ļaut skolām atsevišķas dienas mēnesī organizēt attālinātās mācības. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie noteikumi, kas prezentēti Konsultatīvajā padomē mazākumtautību izglītības jautājumos.

Ministru kabineta noteikumu projektu “Attālināto mācību īstenošanas un organizēšanas kārtība” IZM nodeva sabiedriskai apspriešanai jau februārī, bet tagad izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (Jaunā konservatīvā partija) ar to iepazīstināja Konsultatīvo padomi mazākumtautību izglītības jautājumos. Ministre rosināja diskutēt par mācību stundām tiešsaistē kā neatņemamu klātienes mācību procesa sastāvdaļu, kuru nākotnē nevajadzētu asociēt ar darbu ārkārtējās situācijas apstākļos, bet uzlūkot kā vienu no mācīšanās formām, kas ļaus efektīvāk apgūt mācību saturu, informēja IZM.

Ministru kabineta noteikumu projektā paredzēts procentuāli maksimālais attālinātajās mācībās īstenojamais stundu skaits mācību gadā, kā arī vienā mācību priekšmetā, kursā vai modulī. Piemēram, vispārējā izglītībā orientējoši līdz vienai dienai mēnesī 2.–3. klasei, līdz divām dienām mēnesī 4.–6. klasei, līdz trim dienām mēnesī 7.–9. klasei, līdz četrām dienām mēnesī – vidusskolas posmā.

Attālinātās mācības plānotas arī profesionālās pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpēs. Attiecībā uz augstāko izglītību attālinātā mācību īstenošana līdz 50% ir noteikta kā maksimālā robeža

Savukārt attālinātas mācības nebūs paredzētas pirmsskolas izglītības pakāpē un 1. klasē.

Tāpat šādā formā mācības nebūs īstenojamas speciālās pamatizglītības programmās izglītojamiem ar garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

Noteikumu projekts paredz izglītības iestādei izvēles tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumu par detalizētākas attālināto mācību formu, proti, izdodot atsevišķu vai arī papildinot jau spēkā esošos iekšējos normatīvos aktus. Mācību priekšmetu (kursu, moduļu) stundu īstenošanas plānā un darba organizācijas plānā (stundu un nodarbību sarakstā) izglītības iestāde norāda attālināto mācību ietvaros plānotās stundas.

Ministrijas skatījumā attālinātās mācīšanās elementu iekļaušana ikdienas klātienes mācībās uzlabo digitālās kompetences, sekmē  atbildības nodošanu par mācībām pašiem skolēniem un personalizē zināšanu apguvi, stiprina pašvadītas mācīšanās iemaņas, digitālo pratību un kritisko domāšanu, radošumu, kā arī problēmrisināšanas un sadarbības caurviju prasmes. Pētnieki arī esot secinājuši, ka attālināto mācību elementi uzlabo adaptācijas spējas darbam dažādās situācijās, līdz ar to – mazina spriedzi un apjukumu iespējamo krīžu laikā.

IZM sagatavotā projekta anotācija norādīja uz pētnieku ieteikumu katram priekšmetam semestrī vismaz vienu mācību stundu realizēt attālinātā režīmā, lai tādējādi uzturētu prasmes mācīties attālināti un regulāri atjauninātu saistīto zināšanu, pieredzes un tehnoloģiju bāzi. Esot arī svarīgi atstāt pietiekamu brīvību pedagogiem, lai viņi varētu izvērtēt to, kuras tēmas ir derīgākas attālinātām mācībām. Nepieciešams arī uzlabot tehnisko nodrošinājumu.

Vienlaikus IZM ieskatā ir būtiski nošķirt krīzes periodu, kurā nav iespējas izmantot mācības klātienē, un pēckrīzes periodu, kad būs iespējama izvēle, kurām aktivitātēm izmantot attālināto mācīšanos. Attālinātā mācību procesā esot būtiski noteikt skaidrus mācību mērķus, piemēram, digitālo kompetenču attīstīšana, pašvadītas mācīšanās veicināšana, atbildības uzņemšanās par savu darbu.

Vairāk šeit

2021. gada 19. aprīlis

Atvērta pieteikšanās BAFF līderības akadēmijai

Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds (BAFF) aicina jauniešus, kas šobrīd mācās 10. un 11. klasē, pieteikties bezmaksas virtuālai apmācību programmai angļu valodā Līderības Akadēmija 2021. Šogad, apgūstot inovatīvas prasmes, kas nepieciešamas nākotnes līderiem, programma dos iespēju dalībniekiem iepazīt arī dažādas dizaina domāšanas metodes.

Līderība ir domāšanas veids, prasme sazināties un sadarboties, tāpēc virtuālās programmas Līderības Akadēmija 2021 ir vērsta uz to, lai veicinātu jauniešu līderības prasmes un iesaisti dažādās sabiedriskās aktivitātēs, attīstīt domāšanu ārpus rāmjiem, spēju iedvesmot un drosmi pieņemt lēmumus. Iesaistītajiem jauniešiem neformālā veidā būs iespēja apgūt interesantas un mazāk zināmas metodes, kas izstrādātas ASV, tādējādi pilnveidojot savu personību, attīstot radošo domāšanu, satiekot un iepazīstot domubiedrus.

Nedēļu ilgā apmācību programmā ietvertas šādas tēmas:

   • Inovācijas stratēģijas
   • Dizaina domāšanas metodes
   • Prezentācijas un komunikācijas prasmes
   • Komandas darbs
   • Līdzdalība un sadarbība

Programmai aicināti pieteikties aktīvi un mērķtiecīgi skolēni, kuriem ir interese par līderības izglītību, sevis pilnveidošanu un vēlme iegūt jaunas zināšanas ārpus skolas ASV pasniedzēju vadībā. Pieteikšanās BAFF virtuālai Līderības Akadēmijai 2021 notiek BAFF mājaslapā līdz 2021. gada 16. maijam. Programmas norise plānota no 26. līdz 30. jūlijam.

Vairāk šeit

2021. gada 11. aprīlis

Kāda ir saistība starp putekšņiem un koronavīrusu?

Augu putekšņi palielina risku inficēties ar koronavīrusu, turklāt tas attiecas ne tikai uz tiem, kuriem ir alerģijas, liecina jauns starptautiskas zinātnieku grupas pētījums.

Gaisā izkaisītie ziedputekšņi var būt faktors, kas ietekmē saslimstības ar Covid-19 līmeni – tāds ir galvenais secinājums pētījumam, kas publicēts ASV Nacionālās zinātņu akadēmijas žurnālā “Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS).

Kāda ir saistība starp putekšņiem un koronavīrusu?

Pirms diviem gadiem Eiropas zinātnieku grupas pētījumā tika pierādīts, ka putekšņi var mazināt cilvēka imūnsistēmas reakciju uz vīrusiem.

Savstarpēji iedarbojoties ar olbaltumvielām, kuras iniciē pretvīrusa reakciju elpceļu epitēlijšūnās, putekšņu daļiņas var padarīt cilvēkus uzņēmīgākus pret elpceļu slimībām, tostarp gripu un SARS, norāda jaunā pētījuma līdzautors, Kolumbijas Universitātes Ņujorkā vides un veselības katedras docents Lūiss Ziska rakstā, kas publicēts akadēmisko jaunumu portālā “The Coversation”.

Jaunajā pētījumā zinātnieki analizējuši inficēšanās ar koronavīrusu jauno gadījumu skaita atkarību no augu putekšņu koncentrācijas gaisā izmaiņām. Novērojumi veikti 31 pasaules valstī, dati vākti 248 aerobioloģiskā monitoringa stacijās, tostarp Latvijā.

Lūiss Ziska raksta, ka iegūto datu analīze rāda, ka vidēji apmēram 44% gadījumu saslimstības pieaugums ar Covid-19 bijis saistīts ar putekšņu iedarbību, bieži apvienojumā ar gaisa mitruma un temperatūras izmaiņām.

Jaunu inficēšanās ar koronavīrusu gadījumu skaits parasti pieauga četras dienas pēc tam, kad gaisā tika konstatēta paaugstināta putekšņu koncentrācija.

Ja valstī vai reģionā nebija noteikti stingri ierobežojumi nolūkā iegrožot koronavīrusa izplatīšanos, jaunu Covid-19 gadījumu skaita pieaugums bija vidēji apmēram 4% uz 100 putekšņu daļiņām kubikmetrā gaisa. Stingru ierobežojumu apstākļos ar putekšņiem saistītais saslimstības pieaugums bija divas reizes mazāks, paskaidro zinātnieks.

Lūiss Ziska arī norāda, ka putekšņu negatīvā iedarbība šajā gadījumā ir problēma ne tikai cilvēkiem ar alerģiju, un pat putekšņu veidi, kas parasti neizraisa alerģiskas reakcijas, veicina jaunu inficēšanās ar koronavīrusu gadījumu skaita pieaugumu.

Kā izsargāties

Dienās, kad ir augsta ziedputekšņu koncentrācija, centieties palikt telpās, lai sevi maksimāli pasargātu.

Izejot ārā putekšņu sezonā, uzvelciet masku. Putekšņu daļiņas ir diezgan lielas, un praktiski jebkura maska, kas domāta cilvēkiem ar alerģijām, tās aizturēs.

Tomēr, ja jūs šķaudāt un klepojat, labāk izmantot masku, kas domāta, lai samazinātu risku inficēties ar koronavīrusu. Covid-19 var noritēt nemanāmi vai ar viegliem simptomiem, kurus jūs varat kļūdaini uzskatīt par alerģiju. Šķaudot koronavīrusa daļiņas aizlido tālāk, tāpēc bez maskas jūs varat kļūt par patogēna izplatītāju un inficēt apkārtējos.

Putekšņu sezona tagad turpinās ilgāk

Amerikāņu zinātnieks arī min pierādījumus tam, ka, mainoties klimatam, putekšņu sezona tagad ir ilgāka nekā pirms 20 līdz 30 gadiem.

Pirmkārt, putekšņu sezona sākas agrāk, jo arī pavasara radītās izmaiņas dabā sākas agrāk. Daudzās pasaules valstīs konstatēts, ka putekšņi parādās agrāk.

Otrkārt, putekšņu sezona kopumā kļuvusi ilgāka. Periods, kurā cilvēki ir pakļauti putekšņu iedarbībai, sākas pavasarī ar koku ziedēšanu, turpinās vasarā, kad zied nezāles, un ievelkas līdz rudenim. Ziemeļamerikā šis periods tagad turpinās apmēram 20 dienas ilgāk nekā 1990. gadā.

Izpētot datus par putekšņu sezonām kopš pagājušā gadsimta 70. gadiem, zinātnieks secina, ka šādas izmaiņas notiek vismaz pēdējos trīsdesmit līdz četrdesmit gadus. Šie faktori aprakstīti zinātniskajā rakstā, kas publicēts PNAS šogad februārī.

Tā kā klimata izmaiņas pagarina putekšņu sezonu, tas potenciāli var izraisīt to, ka vīrusi vairāk apdraud cilvēkus, prognozē zinātnieks.

Vairāk šeit

2021. gada 10. aprīlis

92% mācību telpu gaisa kvalitāte ir neatbilstoša

Telpās ar nepieelpotu, svaigu gaisu gan vieglāk mācīties, gan riski inficēties ar kādu vīrusu, tajā skaitā ar Covid-19 izraisītāju, ir daudzkārt zemāki. Taču, pēc Veselības inspekcijas apsekojuma rezultātiem, Latvijā deviņās no 10 mācību telpām ir tik slikta gaisa kvalitāte, ka vairākas reizes tiek pārsniegti Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ieteikumi par  ogļskābās gāzes koncentrāciju gaisā. Kādēļ situācija ir tik slikta, un vai ir plāns, kā problēmu risināt?

Pilsētas gaisā ir aptuveni 500 ar aci nesaskatāmu ogļskābās gāzes jeb CO2 vienību. Saskaņā ar PVO vadlīnijām kvalitatīvs mācību darbs kļūst apgrūtināts, ja ogļskābās gāzes koncentrācija gaisā pārsniedz 1000 vienības. Kopš 2017. gada Veselības inspekcija Latvijas skolu mācību klasēs veica mērījumus un secināja, ka daļā mācību klašu ieteicamais CO2 līmenis tiek pārsniegts pat trīskārši. Līdz 3000 CO2 vienībām.

"Tur nevajag lolot nekādas ilūzijas, ka mums būs labi sasniegumi kādās mācībās, jo vienkārši cilvēka galva, viņa vienkārši nav spējīga uztvert. Viņa atslēdz tās svarīgās funkcijas, lai izdzīvotu. Tik vienkārši tas ir, to mēs ignorējam,"  skaidroja Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš.

Bērniem nāk miegs un pasliktinās spēja uztvert skolotāja teikto. Un arī vīrusi, ja kādam klasē ir, izplatās pa visu telpu.

"Vīruss var kādu laiku atrasties gaisā, aerosolos, ja telpas slikti vēdinātas. Tā kā, protams, šobrīd šī problēma sasaucas arī ar Covid-19 izplatību," teica Veselības inspekcijas Vides veselības nodaļas vadītājs Normunds Kadiķis.

Veselības inspekcijas skolu monitorings atklājis neglaimojošu situāciju – gadu gaitā, ieguldot naudu siltināšanā un logu nomaiņā, gaisa kvalitāte pasliktinājusies, jo tagad aiztaisītas ciet dabiskās ventilācijas atveres – nav vairs veco logu spraugu, kas zināmā mērā nodrošināja gaisa apmaiņu.

"Problēma ir bijusi tā, ka vienkārši ir akceptēts tas, ka daudzu gadu garumā skolu remontdarbi,  renovācijas notiek bez vēdināšanas, jo tā kā anekdotē – logus nevar neielikt, sienu nevar nenokrāsot, ventilāciju – to neviens neredz, to var neielikt," ironizēja Vanadziņš.

To apstiprināja arī Ekonomikas ministrija (EM), norādot, ka prasības atbilstošai ventilācijai vienmēr ir bijušas, bet diezgan bieži ignorētas.

"Mēs arī jaunajās ēkās esam konstatējuši, ka atteikšanās no ventilācijas. Un ne tikai no dabīgās, bet arī no mehāniskās, kas būtu ļoti svarīga, nepieciešama publiskajās ēkās.

Tas ir pirmais, no kā principā pasūtītājs atsakās, mazinot būvniecības izmaksas," atzina EM Būvniecības politikas departamenta direktore Olga Feldmane.

Tikai 8% klašu telpu no Veselības inspekcijas monitorētajām 50 skolām gaisa kvalitātes ziņā atbilst PVO vadlīnijām. Kurās skolās ir labākā, kurās sliktākā gaisa kvalitāte, uzzināt nav iespējams, jo, skolām piekrītot piedalīties pētījumā, inspekcija apņēmusies ievērot konfidencialitāti.

Inspekcija vien norādīja, ka parasti labāks gaiss ir tur, kur mazāks skolēnu blīvums.

"Tas lielā mērā ir atkarīgs, protams, no klases lieluma un bērnu skaita klasē. Un šeit arī tāda likumsakarība: mazajās lauku skolās, kur neliels skaits bērnu klasē, stāvoklis ir daudz labāks nekā lielajās pilsētas skolās, kur klasē vienlaikus ir daudz bērnu," norādīja Veselības inspekcijas pārstāvis.

Vanadziņš norādīja – kārtīga vēdināšana starpbrīžos ir ļoti būtiska. Viens no secinājumiem – telpas ne vienmēr tiek atbilstoši vēdinātas. Taču, pat ja tas notiek, klasēs ar tik sliktu gaisa apmaiņu, kāda ir lielākajā daļā Latvijas skolu, gaisa kvalitāte būtiski pasliktinās jau pirmajās 15 mācību stundas minūtēs. Tāpēc ar vēdināšanu ne vienmēr pietiek. Eksperti uzsvēra, ka skolām jāparedz līdzekļi piespiedu ventilācijas sistēmu ierīkošanai.

Redzot dramatiskos gaisa kvalitātes rezultātus skolās, EM sākusi virzīt izmaiņas Ministru kabineta noteikumos, lai nepieļautu jaunu publisko ēku, tostarp skolu būvniecību, kurās nav paredzēta atbilstoša ventilācija. Arī renovācijas procesā ventilācijas sistēmai būs jāpievērš īpaša uzmanība. Taču jau renovētajās ēkās vismaz pagaidām nevienu nespiedīs veikt izmaiņas. Vai uzlabojumi tiks veikti, lielā mērā atkarīgs no skolu vadības uzstājības risinājumu meklēšanā.

Latvijas Pašvaldību savienības izglītības eksperte Ināra Dundure savukārt norādīja – šis jautājums ir jārisina valstiskā mērogā.

"Risinājums ir tikai viens – jāparedz finansējums valsts līmenī, proti, šobrīd ir iespējami pieejamie finanšu resursi no noturības un atveseļošanas fonda un arī nākamajā struktūrfondu plānošanas periodā."

Skolu vadītāji šobrīd saņēmuši plašu informatīvo materiālu par dažādiem risinājumiem, kā uzlabot gaisa kvalitāti. Kad un vai tie tiks īstenoti, atkarīgs arī no iespējām par to samaksāt.

Vairāk šeit

2021. gada 6. aprīlis

Latvijā kursi varmākām būs obligāti

Varmākām turpmāk būs piespiedu kārtā jāapmeklē vardarbīgu uzvedību mazinoši kursi, ja tā būs lēmusi tiesa. Tas attieksies uz ģimenes vardarbības gadījumiem, kad tiesa būs noteikusi pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Šo Saeimas lēmumu atzinīgi vērtē arī psihologi, kas strādā ar vardarbību ģimenē, norādot, ka arī piespiedu kārtā var panākt labvēlīgu rezultātu.
ĪSUMĀ:
Dzīves scenāriji kopējas no paaudzes paaudzē. Vectētiņš sitis tēti, tētis sit dēlu, visticamāk, dēls arī tā audzinās savu bērnu.
Pašlaik vardarbīgu uzvedību mazinoši kursi ir brīvprātīga izvēle. Lielai daļai, kam tos vajadzētu apmeklēt, šobrīd nevar piekļūt ne sociālie dienesti, ne psihologi un neko nevar mainīt. Jo, par spīti piedzīvotajam, daļa cietušo turpina kopdzīvi ar savu pāridarītāju un vardarbības cikls turpinās.
Vairāk šeit

2021. gada 2. aprīlis

Tīmekļa seminārs "Cīņa pret antisociālu uzvedību" (Webinar: Tackling Anti - Social Behaviour)

ĪSUMĀ
Tā kā antisociāla uzvedība (turpmāk - ASU) zied un plaukst ne tikai Latvijā, bet visā ES, Health Institute kolēģi no Apvienotās Karalistes ielūdz profesionāļus uz pasākumu "Cīņa pret antisociālu uzvedību" (Tackling Anti - Social Behaviour).
Atšķirībā no Latvijas, Apvienotajā Karalistē par ASU runā tieši, bez aplinkiem, nemeklē atrunas datu aizsardzības regulās, bet gan piesaka karu tam. Saskaņā ar Apvienotajā Karalistes Iekšlietu ministrijas datiem reģistrētais incidentu skaits martā vien palielinājās par aptuveni 75%. Tā ir tikai viena no Covid-19 "slēptām kaitēm"; izolācijas un palielināta stresa sekas ir palielinājušas sabiedrības spriedzi un izraisījušas lielāku konfliktu starp indivīdiem. Šis fons ir arī palielinājis iespēju neaizsargātām personām (diemžēl, Latvijā šai kategorijai ir pieskaitāmi arī skolotāji) kļūt par vieglu mērķi ASU elementiem, jo juridiski radītā sistēma veido noteiktu sociālo distancēšanos, kas liek viņiem ciest klusumā.
 
Addressing Anti-Social Behaviour: Ensuring Effective Responses and Supporting Victims

Thursday, June 3rd 2021
Webinar  Key Speakers Include:
 • Daryl Edmunds, Neighbourhoods and Criminal Justice Manager at Richmond and Wandsworth Councils

 • Rebecca Brown, CEO of ASB Help

 • Janine Green, Specialist & Consultant in Community Safety and Anti-Social Behaviour

Levels of anti-social behaviour (ASB) in the UK surged during 2020, particularly in the months following the first national lockdown. According to the Home Office, the recorded number of incidents increased by approximately 75% in the wake of the March lockdown. This is just one of the ‘hidden harms’ of Covid-19; the effects of isolation and increased stress have magnified community tensions and provoked greater conflict between individuals. This backdrop has also increased the potential for vulnerable individuals to become easy targets for perpetrators of ASB, as social distancing pressures them to suffer in silence.

This area is governed by the Anti-Social Behaviour Crime and Policing Act 2014, which introduced the Community Trigger, enabling victims to request a review of their case where no effective action has been taken to resolve it. This mechanism is critical, enabling community stakeholders to share expertise and actively resolve the situation, and providing perpetrators with access to support in order to prevent re-occurrence. However, analysis has revealed that overall agency compliance with the legislation is problematic. A survey of the 40 Police and Crime Commissioner websites carried out by ASB Help showed that only 15 even mention the community trigger, and, even then, a great deal of information is incorrect. ASB Help have proposed that the government establish ‘Nightingale Taskforces’ in areas where ASB has risen sharply, in order to quantify the problem and counter the deficiencies and lack of consistency in ASB management at a county level.

Some reports have dismissed the suggestion that successive lockdowns have increased the levels of recorded ASB, instead attributing the increase solely to complaints of lockdown regulations being breached. However, even when these incidents are removed, the NPCC’s analysis showed that levels of anti-social behaviour remained 12% higher than in 2019. It is clear that ASB is on the rise and it appears that victims are being left to fend for themselves. In August, the charity Victim Support saw a 161% increase in ‘hits’ about ASB on their website, however, when it comes to tangible support, some local authorities and registered providers (RPs) are struggling to find the resources to cope.

Many have suggested that the impact of such incidents on victims has been widely, and routinely, underestimated. ASB, at any time, has the potential to cause victims misery and stress, however lockdown conditions have heightened the intensity of these effects. The Victims’ Commissioner has called for a greater voice to be given to victims of ASB, citing instances in which those who have endured persistent ASB have taken their own life. This has led to pressure on the government to honour their longstanding promise to enact a Victims’ Law, giving victims of crime enforceable rights with regard to their treatment by police and courts.

This symposium is, therefore, an invaluable opportunity to draw attention to an arguably neglected issue. The UK continues to be plagued by cases of anti-social behaviour, and a coordinated response is necessary if we are to protect victims and prevent further corrosion of our communities.

Program

 • Evaluate the effectiveness of the current legislative framework for dealing with ASB (ASBCPA 2014) and discuss opportunities for reform
 • Assess the use of the Community Trigger and identify methods to ensure it is accessible for victims and utilised in practice 
 • Examine how local authorities and registered providers (RPs) can prevent ASB and protect victims in their areas
 • Explore opportunities to enhance the legal rights of victims of ASB, particularly through the proposed Victims’ Law
 • Analyse the role of the police and PCCs in dealing with ASB and how the response can be improved
 • Assess the effectiveness of local responses to reports of ASB, and develop strategies for a more co-ordinated multi-agency response
 • Raise awareness of the seriousness of ASB and its potentially devastating impacts upon victims, and identify methods to debunk the myth that it is a ‘low-level crime’
 • Explore successful educational programs raising awareness of ASB within housing areas
 • Evaluate the impact of Covid-19 on levels of ASB in communities and discuss opportunities for targeted responses to increased tensions and isolated victims
 • Reflect on the need to gather more data on instances of ASB and create a plan for the future
To register for this webinar, please click here.

Please feel free to circulate this information on to any relevant colleagues.

Kind regards,

Conference Team
Public Policy Exchange
Tel: 020 3137 8630
Fax: 020 3137 1459

LM aicinājums uz tikšanās par plānotajiem ieguldījumiem

2021.gada 31.marta sēdē Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome (turpmāk – Padome) lēma aicināt visas ministrijas ar savas nozares NVO rīkot sanāksmes, gatavojot Latvijas kopējo redzējumu par vēlamajiem ieguldījumiem nozarē (t.sk. NVO aktivitātēm/līdzdalībai) no (t.sk. Atveseļošanas un noturības mehānisms un Daudzgadu finanšu ietvars). Padome lūdz ministrijas organizēt diskusijas līdz 2021.gada 21. aprīlim.

Labklājības ministrija aicina ieinteresētās NVO piedalīties  diskusijā par plānotajiem ieguldījumiem labklājības sektorā no ES fondiem un citiem ārvalstu finanšu instrumentiem. Diskusija norisināsies 16.aprīlī plkst. 10:00 – 12:30 platformā Zoom.

Sanāksmē Labklājības ministrija prezentēs plānotos ieguldījumus, taču lielāko daļu sanāksmes, vēlamies veltīt savstarpējām diskusijām, ierosinājumiem un secinājumiem.

Zemāk pievienota pieslēgšanās saite:

https://us02web.zoom.us/j/85769854040?pwd=T1ZZbnJqMWVVcVVNZkwreWpaZGt2QT09

Meeting ID: 857 6985 4040

Passcode: 502217

Pievienojoties sanāksmei, lūgums norādīt savu vārdu, uzvārdu un pārstāvēto organizāciju!

Informāciju sagatavoja

Diāna Jakaite

Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta direktore

Tālr. 67021629

Diana.Jakaite@lm.gov.lv

 Labklājības ministrija

Skolas iela 28, Rīga, LV-1331

www.lm.gov.lv

2021. gada 31. marts

Atskats uz Memoranda padomes 31.03.2021. sēdi

Atskatoties uz šodienas, 2021. gada 31.marta Memoranda padomes sēdes norisi:

 • Memoranda padome uzklausīja Pārresoru koordinācijas centra pārstāvju redzējumu par aktivitātēm sociālās uzticēšanās veicināšanai,  izsakot pateicību par tēmas nozīmīguma aktualizēšanu un atbalstu plānotajām turpmākajām darbībām. Valsts kanceleja informēja par OECD plānoto pētījumu par uzticēšanos visās organizācijas dalībvalstīs pēc vienotas metodoloģijas.
 • Kultūras  ministrijas pārstāves iepazīstināja ar Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāna 2021.-2023.gadam projektu, kuru plānots pēc 2021.gada 12.aprīļa izsludināt publiskajā apspriešanā, aicinot sabiedrības pārstāvjus izteikt priekšlikumus plāna pilnveidošanai. Vienlaikus Kultūras ministrija informēja par iepriekšējā Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāna 2019.-2020.gadam īstenošanā sasniegtajiem rezultātiem.
 • Finanšu ministrijas pārstāve iepazīstināja ar sagatavoto redzējumu saistībā ar izmaiņām regulējumā sabiedriskā labuma organizāciju saimnieciskai darbībai. Tika sniegta informācija arī par dokumenta turpmāko virzību – to plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē. Padome vienojās, ka nepieciešams diskusijas turpinājums par šo jautājumu – vismaz sanāksme, kas tiek plānota 9.aprīlī plkst. 15.00 un iespējams, arī nākamajā Memoranda padomes sēdē. Informācija par iespējām piedalīties sanāksmē tiks sniegta, nosūtot uzaicinājumu Memorandu parakstījušajām organizācijām tuvākajā laikā.
 • Memoranda padome apstiprināja konkursa komisijas personālsastāvu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa atlases procesa nodrošināšanai.
 • I.Vaivare informēja par aktualitātēm saistībā ar darbu COVID-19 stratēģiskās vadības grupā un Memoranda padome atbalstīja kopīgu aicinājumu visām ministrijām ar savas nozares NVO rīkot sanāksmes, gatavojot Latvijas kopējo redzējumu par vēlamajiem ieguldījumiem nozarē (t.sk. NVO aktivitātēm/līdzdalībai) no ES fondiem un citiem ārvalstu finanšu instrumentiem (t.sk. Atveseļošanas un noturības mehānisms un Daudzgadu finanšu ietvars). Memoranda padome lūdz ministrijas organizēt diskusijas līdz 2021.gada 21. aprīlim, to norises kopsavilkumu nosūtot Memoranda padomei līdz 2021.gada 23. aprīlim.
 • Tāpat Memoranda padome atbalstīja priekšlikumus sagatavot grozījumus Memoranda padomes 2017.gada 24.maijā apstiprinātajā kārtībā attiecībā uz pārstāvju deleģēšanu, risinot identificētos Memoranda padomes un deleģēto pārstāvju sadarbības problēmjautājumus.
 • Sabiedrības integrācijas fonds iepazīstināja ar kustību “Dažādībā ir spēks” (plašāka infomācija pieejamahttps://www.dazadiba.lv/). Tuvākajā laikā tiks izsūtīta papildus informācija par iespējām pieteikties pašvērtējuma veikšanai.
 • Ņemot vērā, ka iespējai deleģēt pārstāvi Dziesmu un deju svētku padomes pretendentu vērtēšanas komisijā noteiktajā termiņā nav atsaukusies neviena organizācija, sadarbībā ar Kultūras ministriju rasts risinājums – Memoranda padomes sekretariāts aicinās jomas ekspertus no Nemateriālā kultūras mantojuma padomes, Latvijas Mūzikas padomes un Latvijas Dejas padomes apsvērt pārstāvju izvirzīšanu, lai attiecīgi Memoranda padome rakstiskajā procedūrā 2021.gada aprīļa sākumā varētu lemt par pārstāvja deleģēšanu.
 • Sabiedrības integrācijas fonds informēja par tuvākajās dienās plānoto konkursa izsludināšanu uz četrām nevalstisko organizāciju pārstāvju vietām Sabiedrības integrācijas fonda padomē, kā arī aicināja Memoranda padomi deleģēt pārstāvi pretendentu pieteikumu vērtēšanas komisijas sastāvā.
 • Nākamā Memoranda padomes sēde notiks 2021.gada 28.aprīlī plkst. 11.00, tās darba kārtībā iekļaujami šādi jautājumi: Valsts kancelejas un Atvērtās pārvaldības partnerības ekspertu ziņojums par 5.Latvijas Atvērtās pārvaldības plāna izstrādes procesu, provizoriski ziņojums par biedrības „Latvijas Pilsoniskās alianse” un biedrības „Sabiedriskās politikas centrs Providus” kopīgi veikto pētījumu, kā arī citi jautājumi, kas tiks precizēti tuvākajā laikā.

Visi sēdes materiāli pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē: https://www.mk.gov.lv/lv/2021-gada-31-marta-sedes-darba-kartiba, savukārt sēdes ieraksts - https://www.youtube.com/watch?v=kLDbD1_ZpJ0.

Informāciju sagatavoja 

Zane Legzdiņa-Joja

Valsts kanceleja

Valsts pārvaldes politikas departaments

Konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos

2021. gada 30. marts

Izsludināts pirmais konkurss Erasmus+ programmas jaunajā periodā

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka Eiropas Komisija (EK) paziņojusi par Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ jaunā perioda uzsākšanu un izsludinājusi 2021. gada projektu pieteikumu konkursu. Šajā programmas periodā uzsvars likts uz personu individuālo un grupu mācību mobilitāti, kā arī organizāciju sadarbību, kas sekmē iekļaušanu, izcilību, radošumu, inovācijas un ilgtspēju. Programmas kopējais budžets 7 gadiem pārsniedz 28 miljardus eiro, paredzot iesaistīt 12 miljonus dalībnieku visās programmas dalībvalstīs.

Programmas īstenošanai Latvijā izglītības un mācību jomā 2021. gada konkursā piešķirti vairāk nekā 21,6 miljoni eiro, t.sk. 13,9 miljoni eiro mācību mobilitātēm un 7,7 miljoni eiro sadarbības partnerību īstenošanai. Nozīmīgs finansējuma pieaugums šajā konkursā ir mācību mobilitāšu īstenošanai skolu un pieaugušo izglītības sektorā.

Jaunums programmā ir mācību mobilitātes iespējas skolēniem un pieaugušo izglītības dalībniekiem. Skolēni var doties līdz 30 dienām ilgā grupu mobilitātē uz ārvalstīm, savukārt skolēniem individuāli ir pieejama īstermiņa mobilitāte līdz 29 dienām vai ilgtermiņa mobilitāte līdz pat vienam gadam. Līdzīgi arī pieaugušo izglītības dalībnieki var doties grupu mobilitātē līdz 30 dienām vai šāda paša garuma individuālajā mācību mobilitātē.

Lai sekmētu stratēģisku pieeju mācību mobilitāšu plānošanā un īstenošanā, jaunajā programmas periodā izglītības iestādes skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības sektorā varēs iegūt Erasmus+ akreditāciju. Tā sniegs iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties mobilitātes projektu īstenošanai.

Erasmus+ programmā paredzēts īstenot arī sadarbības partnerības, kas ļauj organizācijām gūt starptautiskās sadarbības pieredzi, stiprināt savu kapacitāti un radīt augstas kvalitātes inovatīvus rezultātus izglītības un mācību jomā. Lai sniegtu iespēju programmā iesaistīties nelielām organizācijām ar mazu pieredzi projektu īstenošanā, programmā ir iekļautas neliela mēroga partnerību iespējas, kuru īstenošanai piemēro vienkāršotu finansējuma piešķiršanas modeli. 

Jaunajā programmas periodā ieviesta aktivitāte Erasmus Skolotāju akadēmijas (Erasmus Teacher academies), kur aicināti piedalīties skolotāju sākotnējās izglītības un mācību nodrošinātāji, lai veidotu Eiropas un pasaules perspektīvu skolotāju izglītībā, veicinātu skolotāja profesijas pievilcību un risinātu pedagoģiskā personāla novecošanās problēmu.

Jaunajā darbības periodā no 2021. līdz 2027. gadam Erasmus+ programmas prioritātes, kas caurvij visas aktivitātes, ir iekļaušana un daudzveidība, nodrošinot dažādu sabiedrības grupu pārstāvju dalību projektos, vide un klimata pārmaiņu novēršana, digitālā pārveide un līdzdalība demokrātiskajos procesos.

Projektu pieteikumus konkursā aicinātas iesniegt organizācijas (juridiskas personas), kuras darbojas vispārējās, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības jomās. Erasmus+ programmas 2021. gada konkursa vadlīnijas pieejamas EK mājaslapā. VIAA laikā no 12. līdz 16. aprīlim organizēs informatīvus pasākumus par projektu pieteikumu iesniegšanu potenciālajiem projektu īstenotājiem visos izglītības sektoros.  Aicinām  sekot līdzi informācijai VIAA mājaslapā.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi

Iesniegšanas laiks visām aktivitātēm norādīts pēc Briseles laika. 

Mācību mobilitāte:

  • personu mobilitāte izglītības un mācību jomā – 2021. gada 11. maijs, plkst. 12.00;
  • Erasmus akreditācijas skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības sektorā – 2021. gada 19. oktobris, plkst. 12.00.

Sadarbības partnerības:

  • sadarbības partnerības izglītības un mācību jomā, izņemot sadarbības partnerības nevalstiskajām organizācijām, kuras iesniedzamas Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā (EACEA) – 2021. gada 20. maijs, plkst. 12.00;
  • sadarbības partnerības izglītības un mācību jomā nevalstiskajām organizācijām, kuras iesniedzamas EACEA – 2021. gada 20. maijs, plkst. 17.00;
  • neliela mēroga sadarbības partnerības izglītības un mācību jomā –
  • 2021. gada 20. maijs, plkst. 12.00 un
  • 2021. gada 3. novembris, plkst. 12.00;
  • sadarbības partnerības un neliela mēroga sadarbības partnerības sporta jomā – 2021. gada 20. maijs, plkst. 17.00.

Profesionālās izglītības izcilības centri – 2021. gada 7. septembris plkst. 17.00.

Erasmus skolotāju akadēmijas – 2021. gada 7. septembris plkst. 17.00.

Erasmus Mundus – 2021. gada 26. maijs, plkst. 17.00.

Inovāciju alianses  – 7. septembris plkst. 17.00.

Bezpeļņas sporta pasākumi – 2021. gada 20. maijs, plkst. 17.00.

Žana Monē (Jean Monnet) aktivitātes un tīkli – 2021. gada 2. jūnijs, plkst.17.00.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ īstenošanu Latvijā, savukārt VIAA un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina Erasmus+ programmas ieviešanu.

Vairāk šeit

Cik daudz Covid-19 antivielu ir pēc slimošanas un vakcinācijas?

Antivielas pret Covid-19 atklātas arī cilvēkiem, kuri nav zinājuši par slimošanu ar jauno koronavīrusu, savukārt pēc slimošanas antivielu daudzums pakāpeniski samazinās. Bet dažiem vakcinētajiem cilvēkiem antivielas testos nemaz neuzrādījās.

Tiesa, zinātnieki vēl nav atklājuši, vai lielāks Covid-19 antivielu daudzums nodrošina labāku aizsardzību. Svarīgi, kā šīs antivielas saglabāsies, bet to paši vakcīnu ražotāji un zinātnieki vēl pēta.   

ĪSUMĀ:

 • Antivielu testi ir dažādi, tie nav savstarpēji salīdzināmi. 
 • Eksperiments antivielas atklāj arī tiem, kuri par slimošanu nezināja.
 • Testi atklāj: pēc izslimošanas antivielas ir, bet daudzums samazinās.
 • Testos “Pfizer”/”BioNTech” vakcinētajiem antivielu daudzums lielāks.
 • “AstraZeneca” pēc pirmās potes antivielas ir, bet mazāk; dažiem nav vispār.
 • Aizsardzības ilgums un jaunie varianti – vel neatbildētie jautājumi.
Vairāk šeit

Latvijai finanšu pratībā – divnieks. Kā uzlabot iedzīvotāju zināšanas?

Prast rīkoties ar naudu, to māca jau skolās, bet līdzīgi kā ar sinusiem, kosinusiem – ne visi šīs iemaņas profesionāli pielieto ikdienā. Vai, piemēram, kādas ir sekas tam, ja sociālismā skolotus cilvēkus iemet atmodas kapitālismā ar visai draņķīgiem likumiem – redzējām 2008. gada krīzē. Valstī tapusi jaunā finanšu pratības stratēģija 2021.–2027.gadam. Ko tā paredz?
Vairāk šeit

2021. gada 29. marts

Tiešsaistes apmācības “How well prepared are you to sell online in China?”

Online 09:00-12:00 (BRUSSELS)
Aicinām apmeklēt bezmaksas tiešsaistes apmācības par e-komercijas vidi Ķīnā. Apmācību laikā uzzināsiet par jaunākajām tirgus tendencēm, saņemsiet praktiskus ieteikumus un norādes par to kā visveiksmīgāk pārdot savu produktus tiešsaistē Ķīnā. Apmācības organizē EU SME Centre un Ķīnas IPR SME Helpdesk sadarbībā ar Ungārijas Rūpniecības un tirdzniecības kameru un Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociāciju (EUROCHAMBRE).

Darba valoda – angļu.

Detalizētāka informācija un pieteikšanās pasākumam šeit

Apmācību programma un informācija par lektoriem pieejama šeit

-----------------------------------------------------------------------------

China has rapidly become one of the biggest retail markets in the world and, as a result, it is a magnet for brands from all over the world. The E-commerce is a booming sector representing approximately 35% of the overall retail market. The online shopping offers a completely different customer experience to any physical store and in most cases, it is significantly easier for Chinese consumers to shop online rather than offline. It is important, however, to understand that the E-commerce operates differently to Europe in many respects.

This workshop developed by the EU SME Centre and the China IPR SME Helpdesk in cooperation with the Hungarian Chamber of Industry and Commerce and EUROCHAMBRES has the objective of giving attendees a well-rounded understanding of the Chinese E-commerce landscape and the cross border e-commerce (CBEC) and how to sell your products online in China.

This session will cover an array of practical aspects and presents best practices, making sure that you can apply the newly gained knowledge in your daily business. By joining the workshop, companies will grasp the latest market trends, practical recommendations and pointers as to which strategy is most suitable for one’s business.

Tehnoloģiju konference "Deep Tech Atelier"

Tehnoloģiju konference "Deep Tech Atelier" ir veltīta starptautisko zinātnisko startup radīšanai un attīstībai, piedāvājot ne tikai platformu ieinteresēto pušu – uzņēmēju, zinātnisko sasniegumu autoru un tehnoloģiju attīstītāju, industrijas pārstāvju, investoru un politikas veidotāju diskusijām un viedokļiem, bet arī "Commercialization Reactor 17’th Ignition Event" pasākumu, kurš dod uzņēmējiem praktisku iespēju izveidot savu zinātnisko startup komandu kopā ar tehnoloģiju autoriem.

Tehnoloģiju konferences "Deep Tech Atelier" ietvaros tiks prezentētas 15 jaunas zinātniskās tehnoloģijas. Izveidotajām jaunuzņēmumu komandām tiks nodrošinātas praktiskas mācības un treniņi jaunu uz zinātni balstītu startup uzņēmumu veidošanai. Konferences noslēgumā uzņēmēju un zinātnisko tehnoloģiju autoru izveidotās komandas prezentēs savu biznesa vīziju investoriem, akseleratoriem un industriju pārstāvjiem.

Šogad konferencē padziļināti runāsim par medicīnas un kosmosa tehnoloģijām un biznesu.

 • 2021. gada 14. aprīlis, trešdiena
  • Zinātnisko tehnoloģiju prezentācijas un jaunu startup komandu veidošana – tava iespēja kļūt par deep-tech jaunuzņēmuma vadītāju
 • 2021. gada 15. aprīlis, ceturtdiena
  • Konferences atklāšana
  • Nozaru ekspertu uzstāšanās
  • Aktualitātes medicīnas, veselības un kosmosa tehnoloģiju nozarē, viedokļi un diskusijas
  • Zinātnisko startup konkurss, laureātu paziņošana un apbalvošana
  • Norvēģijas finanšu instrumenta aktuālais atbalsts
  • B2B tikšanās
 • 2021. gada 16. aprīlis, piektdiena
  • Zinātnisko startup komandu veidošana
  • Meistarklases un mācību sesijas
  • Uzņēmēju un zinātnisko sasniegumu autoru izveidoto komandu biznesa ideju prezentācijās investoriem, akseleratoriem, industriju pārstāvjiem

Pasākuma darba valoda – angļu. Tulkošana netiks nodrošināta.
Dalība – bez maksas.

Pieteikšanās un plašāka informācija pasākuma mājaslapā deeptechatelier.liaa.gov.lv.

Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā

Piektdien, 9. aprīlī, notiks pirmais tiešsaistes seminārs vairāku pasākumu ciklā, kur Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) pulcētie jomas speciālisti dalīsies ar labo praksi Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta izmantošanā.
CFLA direktore Anita Krūmiņa: “Šī būs jau septītā reize, kad ES fondu projektu īstenotājiem un interesentiem organizējam semināru ciklu “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā”. Šoreiz gan izpaliks tikšanās klātienē, taču tas ļāvis mums seminārus sadalīt tematiski: pirmajā dienā runāsim par aktualitātēm, novērojumiem, ieteikumiem ES fondu projektos; otra tikšanās reize būs veltīta iepirkumu un līgumu jautājumiem ES fondu projektu īstenošanā. Semināru ciklu noslēgsim ar informāciju un diskusijām par ES fondu nākotni – jau zināmo un vēl tikai iecerēto.”

Seminārus CFLA organizē sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Labklājības ministriju, Iepirkumu uzraudzības biroju un Valsts darba inspekciju. Diskusijās par pašvaldību iecerēm stāstīs Daugavpils, Jelgavas, Kuldīgas un Limbažu pašvaldību pārstāvji.

Semināri notiks tiešsaistē un tiem sekot varēs CFLA mājaslapā un Facebook kontā:
• 9. aprīlī 10.00 – 13.00 ES fondu projekti: aktualitātes, novērojumi, ieteikumi;
• 16. aprīlī 10.00 – 13.30 Iepirkumi un līgumi ES fondu projektu īstenošanā;
• 23. aprīlī 10.00 – 13.30 ES fondi: ko sola un nesīs nākotne?

Lai sazinātos par semināru norisi, lūdzam reģistrēt savu dalību semināros šeit. Tāpat, aizpildot reģistrācijas formu, ir iespējams uzdot jautājumus, uz kuriem vēlaties dzirdēt atbildes semināros. Semināru darba kārtību skati te.

2021. gada 23. marts

Kodu nedēļa: 2021. gada 9.-24. oktobris

#CodeWeek

Materials from the Second EOSC-Nordic Policy Workshop

The second EOSC-Nordic Policy Workshop was hosted by the Baltics and was successfully held online on March 9. This year, the event presented and discussed the progress of open science in the Baltics and Nordics, also the overall development of EOSC in the collaboration of the partner countries.
It was a great roundup of the first half of the EOSC-Nordic project: the past experiences, challenges that came up and lessons learned, as well as insights into harmonizing the science policies between the partnering countries.

EOSC-Nordic Policy Workshop gathered participants from research and academic institutions, e-infrastructure service providers, policymakers, and funding agencies.

Materials

You can find the recording of the event on our YouTube channel.

The presentations are available in the training library on our Knowledge Hub.

Izveidots finanšu pratības zīmols NAUDASPRASME

Lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju finanšu pratību un sniegtu skaidru norādi par aktivitātēm un informāciju, kas vērsta uz naudas prasmes stiprināšanu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) izveidojusi zīmolu "Naudasprasme". Zīmola mērķis ir apvienot un popularizēt daudzveidīgos partneru projektus, aktivitātes un informatīvos materiālus, kuri veicina tādu Latvijas iedzīvotāju attieksmi, rīcību un zināšanas, kas nodrošina finansiālu drošību un ilgtspējību.

Lai kļūtu par naudas pratēju, ir ne tikai jāapgūst zināšanas, bet tās arī jāpielieto.  Lai to izceltu, zīmols papildināts ar saukli "Izprast, apgūt, lietā likt!", kas ir praktisku soļu secība ceļā uz naudas prasmi. "Naudasprasme" iekļauj ļoti plašu tēmu loku, kas soli pa solim palīdz virzīties uz finansiālu drošību un ilgtspējību.

Plašāka informācija par zīmolu un tā lietošanu pieejama Finansupratiba.lv

Facebook vietnē https://www.facebook.com/Naudasprasme regulāri tiks apkopota un publicēta informācija par aktuālajiem finanšu pratības projektiem, noderīgiem materiāliem un pasākumiem.

CSP tīmekļa vietne maina izskatu un adresi

Centrālā statistikas pārvaldes (CSP) mājaslapa tika pārmigrēta uz valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienoto platformu, un turpmāk būs līdzīga citām valsts iestāžu vietnēm – pēc vienotiem principiem veidota, mūsdienīga un ērti lietojama.

Jaunā vietnes adrese ir csp.gov.lv, taču lietotāji, kas lietos līdzšinējo domēnu csb.gov.lv, automātiski tiks pārvirzīti uz jauno mājaslapu. Arī citām biežāk lietotajām saitēm ir izveidotas pāradresācijas uz jauno vietni vai statistikas portālu.

Jaunajā tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par iedzīvotāju aptaujām, uzņēmumu apsekojumiem, iestādi un cita ar datiem tieši nesaistīta informācija.

Pēc CSP mājaslapas veiksmīgas migrācijas uz valsts pārvaldes vienoto tīmekļvietnes platformu CSP neturpinās uzturēt statistikas datubāzi, un tā būs pieejama tikai oficiālās statistikas portālā. Saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru portālā tiks publicētas arī statistikas relīzes, publikācijas, kartes, datu vizualizācijas u.tml.

Pārejas shēma no tabulas identifikatora (ID) CSP statistikas datubāzē uz tabulas ID un nosaukumu oficiālās statistikas portālā.

Oficiālās statistikas portālā datubāzes tabulas iespējams atrast, pārlūkojot tēmu koku vai meklējot pēc tabulas nosaukuma vai ID. Visām oficiālās statistikas portālā publicētajām datubāzes tabulām ir iespējams izveidot piekļuvi ar lietojumprogrammas saskarni jeb API.

Eiropas Inovāciju padomes oficiālā atklāšana

18. un 19. martā notika pasākumi, kas veltīti zinātnes un inovāciju pamatprogrammas Apvārsnis Eiropa (2021-2027) jaunās Eiropas Inovāciju padomes (EIC) oficiālajai atklāšanai. Tā ir vērienīgākā inovāciju iniciatīva, ko Eiropa ir uzņēmusies, un tās budžets laika posmā no 2021. līdz 2027. gadam ir 10 miljardi eiro.

EIC uzdevums ir identificēt, attīstīt un sekmēt jaunu tehnoloģiju un iespaidīgu inovāciju ienākšanu tirgū. EIC atbalstīs jaunizveidotus uzņēmumus, MVU un pētnieku komandas, kas izstrādā augsta riska un augstas ietekmes inovācijas. Pirmos projektu konkursus plānots izsludināt 18. martā. Aicinām pievienoties divu dienu atklāšanas pasākumam, lai uzzinātu vairāk par EIC redzējumu un par tā finansēšanas iespējām.

18. martā (9.30 – 11.30 CET) bija iespēja noklausīties valstu vadītāju un ES institūciju uzrunas, kā arī notiks īsas īpašas sesijas par EIC ieguldījumu Eiropas ekonomikas atveseļošanā. 19. martā (9.30 – 16.30 CET) bija projektu pieteicēju diena, kuras laikā tiks sniegta konkrēta informācija par to, kā darbojas EIC, kā pieteikties šim finanšu instrumentam, kas ir tiesīgs piedalīties un cita vērtīga informācija. Sesijās tiks iekļauta informācija par finansēšanas iespējām pētniecības komandām, jaunajiem uzņēmumiem, MVU un investoriem.

Pasākumu straumēs tiešsaistē YouTube kanālā EUScienceInnov, un reģistrācija nebija nepieciešama.

Plašāka informācija par pasākumu pieejama šeit.

2021. gada 22. marts

Erasmus+ kontaktseminārs par karjeras atbalstu skolēniem no mazāk aizsargātām grupām

Laikā no 2021. gada 19. maija līdz 21. maijam Serbijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tiešsaistes tematisko semināru "Karjeras atbalsts un konsultāciju sniegšana skolēniem no mazāk aizsargātām grupām" (“Career guidance and counselling for students from vulnerable groups”).

Seminārs sniedz iespēju skolu un profesionālās izglītības iestādēm iegūt plašāku informāciju par karjeras atbalsta jautājumiem, dalīties ar labo praksi un pieredzi, kā arī atrast projekta partnerus un veicināt projektu pieteikumu izstrādi jaunajā Erasmus+ programmā. Tiešssaistes seminārā aicinām pieteikties skolu un profesionālās izglītības sektoru speciālistus, kurus interesē starptautiska sadarbība, labās prakses un pieredzes apmaiņa, kā arī Erasmus+ projektu izstrāde saistībā ar semināra tēmu.

Detalizēta informācija par semināru SALTO mājaslapā. Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas.

Pietiekšanās semināram, aizpildot tiešsaistes pieteikuma veidlapu, un vienlaikus nosūtot dalībnieka CV Europass formātā uz elektroniskā pasta adresi vineta.straume@viaa.gov.lv. Veidlapas aizpildīšanas valoda ir angļu. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju. Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 12. aprīlis.

Pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Starptautisko pasākumu (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Vairāk šeit

2021. gada 20. marts

Jauns algoritms normatīvo aktu projektu izstrādei Latvijā

Š.g. 17. martā Valsts kanceleja un TietoEVRY iepazīstināja biedrību un nodibinājumu pārstāvjus ar jauno Tiesību aktu portālu (TAP portāls), kas no šī gada maija beigām būs vieta, kurā tiks gatavoti faktiski visi normatīvo aktu projekti. TAP portāls izveides mērķis ir Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesa modernizēšana, nodrošinot sabiedrībai pieejamāku līdzdalību un valsts pārvaldei efektīvāku un ātrāku TAP izstrādes un saskaņošanas procesu, kā arī sēžu vadības procesu pilnveidošana (darba kārtību projektu izstrāde un apstiprināšana, protokolu izstrāde un parakstīšana, rezolūciju gatavošana, Ministru kabineta sēdē pieņemto dokumentu pārvaldība), tai skaitā Ministru kabineta un Ministru kabineta komitejas sēžu, Valsts sekretāru sanāksmju organizēšanas un norises informācijas sistēmas (e-portfelis) funkcionalitātes pilnveidošana. TAP portālā būs pieejama vispārpieejama un ierobežotas pieejamības informācija.

Tikšanās laikā klātesošie tika iepazīstināti ar šādām TAP portāla funkcionalitātēm:

 • Darbs ar TAP portālu (darba vieta un iestatījumi);
 • Atzinuma sniedzēja noteikšana;
 • Atzinumu sniegšana, saskaņošana, iesniegšana;
 • VSS, MK sēdes, darba kārtība;
 • Protokoli;
 • Pieteikšanās uz jaunumiem;
 • Pieteikšanās uz sēdi;
 • Sabiedrības līdzdalība;
 • Jautājumi un atbildes.

TAP portāla izmantošana būs iespējama izvēloties divus risinājumus, proti, viens veids ir izveidojot organizācijas kontu, otrs veids – neveidojot kontu, bet izmantojot TAP portāla tīmekļa vietni. Pēdējā variantā, lai sniegtu atzinumu par normatīvā akta projektu, būs jāizmanto portāla Latvija.lv, veicot autentifikāciju ar valstī noteiktajiem drošajiem risinājumiem: eParaksts mobile, eParaksts eID vai eParaksts karte. Kā minēja Valsts kancelejas pārstāvis, šādi autorizācijas risinājumi ir noteikti atbilstoši VARAM un Aizsardzības ministrijas prasībām. Savukārt, konta izveidošana ļaus deleģēt atzinuma veidošanu vairākiem darbiniekiem, veikt komentārus kolēģu vajadzībām.

Jāmin, ka ar TAP portāla darbības uzsākšanu būtiski mainīsies atzinumu sniegšanas princips, jo atzinums tekstuālā veidā nebūs jāgatavo, bet gan jāraksta viedoklis un piedāvātais risinājums pie katra normatīvā akta panta vai punkta. Iesniegtie iebildumi vai priekšlikumi veidos pamatu izziņai. Kā vēl viens būtisks aspekts jāmin, ka ikviens normatīvais akts būs redzams publiski pēc tā sagatavošanas, uz to būs iespējams pieteikties atzinuma sniegšanai. Tā pat arī ministrija, pēc savas iniciatīvas, varēs nodot projektu atzinuma sniegšanai tās izvēlētai biedrībai vai nodibinājumam, kas nekādi neietekmēs citu interesi pieteikties atzinuma sniegšanai.

Aicinām laicīgi iepazīties ar TAP portālu, jo ar maija beigām (vai brīdi, kad TAP portāla darbība tiks uzsākta) priekšlikumi vai iebildumi būs jāsniedz šajā portālā. Informāciju par TAP portālu un video ieraksts no 17. marta pasākuma ir pieejams šeit. Jautājumu, tehnisku problēmu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties ar TAP portāla projekta vadītāju Vitāliju Jakovelu, sūtot e-pastu uz adresi Vitalijs.Jakovels@tietoevry.com.

Konta izveides lūgums jānosūta Valsts kancelejai uz e-pastu tap.atbalsts@mk.gov.lv ar informāciju par biedrības vai nodibinājuma nosaukumu, biedrības vai nodibinājuma nosaukuma saīsinājumu, reģistrācijas numurs, administratora vārds, uzvārds, amats un e-pasts.

Saeimas un nevalstisko organizāciju foruma diskusiju kopsavilkumi

5.martā norisinājās ikgadējais Saeimas un nevalstisko organizāciju (NVO) forums, kurā diskutēja par valsts un sabiedrības izturētspēju Covid-19 pandēmijas laikā. Forumā dalībnieki piedalījās divās paralēlās tematiskajās diskusijās “Sabiedrības drošība un demokrātija pandēmijas apstākļos” un “Sociālā slodze un sabiedrības izturētspēja krīzes laikā: ko varam darīt labāk?”. Šobrīd ir apkopoti abu diskusiju kopsavilkumi.

Diskusijas “Sabiedrības drošība un demokrātija pandēmijas apstākļos” galvenie ieteikumi:

1) Arī pēc pandēmijas beigām saglabāt iespēju NVO  piedalīties Saeimas komisiju darbā attālināti;

2) Izveidot un attīstīt komunikācijas kanālu, kur NVO var nodot saviem biedriem visai valstij svarīgu informāciju (nepārvēršoties par propagandas kanāliem un cienot neatkarīgu žurnālistiku);

3) Valdībai un Saeimai atzīt kvalitatīva pilsoniskā dialoga nozīmi – proti, pilsoniskajam dialogam (Valdība/Saeima- NVO) jābūt līdzvērtīgam sociālajam dialogam (Valdības- LDDK/LBAS dialogam), NVO jābūt vietai pie reformu sagatavošanas galda.

4) Lai NVO varētu pildīt abas apspriestās funkcijas – (1) palīgs valstij, savienojot valsts institūcijas ar sabiedrību; (2) kvalitatīvu padomu sniedzējs valdībai/Saeimai – NVO sektoram vajadzīga stiprināšana un attīstība, tai skaitā ilgtermiņā prognozējamas un pietiekamas finanses.

Savukārt diskusijā “Sociālā slodze un sabiedrības izturētspēja krīzes laikā: ko varam darīt labāk?” galvenie ieteikumi:

1) NVO būtu jāpalielina finansiālais atbalsts vai jāpiešķir papildus labumi, piemēram, papildus nodokļu atlaides ziedotājiem.

2) Jāizveido un jāattīsta komunikācijas kanālu, kur NVO var viegli uzzināt tieši par savas konkrētās jomas aktualitātēm Saeimas darbā. Manabalss.lv darbojas pie šāda risinājuma.

3) Nepieciešams veidot jaunatnes jautājumu darba grupu, kas varētu koordinēt palīdzību jauniešiem, kurus smagi psiholoģiski / emocionāli / fiziski ir skārusi Covid-19 krīze.

Ar NVO kopsavilkumiem no diskusijas "Sabiedrības drošība un demokrātija pandēmijas apstākļos” var iepazīties šeit un diskusijas “Sociālā slodze un sabiedrības izturētspēja krīzes laikā: ko varam darīt labāk?” var iepazīties šeit

Arī Saeima ir sagatavojusi foruma kopsavilkumus, par abām diskusijām ar kuriem var iepazīties šeit.

Aktualitātes par Atveseļošanās un noturības plāna izstrādi

No 8. – 12.martam norisinājās Finanšu ministrijas tematiskās diskusijas par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā (ANM plāns) paredzētajām reformām, kurās piedalījās arī plašs biedrību un nodibinājumu skaits, paužot viedokli par nepieciešamajiem uzlabojumiem ANM plānā. Zemāk atrodami diskusiju materiāli:

Atbalsta joma

Diskusijas materiāli

Digitalizācija

Saite

Ekonomikas attīstība

Saite

Likuma vara

Saite

Veselība

Saite 

Nevienlīdzības mazināšana

Saite

Klimats un transports

Saite 

Somija atzīta par laimīgāko valsti pasaulē, Latvija – 34.vietā

Somija ceturto gadu pēc kārtas atzīta par laimīgāko valsti pasaulē, piektdien pavēstīja ANO.

Latvija laimīgāko valstu sarakstā ierindojusies 34. vietā, Igaunija 28., bet Lietuva 29. vietā.

Izsakoties par Somijas atrašanos pirmajā vietā, pētnieki norādīja, ka tas "nav pārsteigums", ņemot vērā, ka Somija "allaž atradusies augstās vietās savstarpējās uzticības izvērtējumā, kas palīdzējusi nosargāt dzīvi un labklājību pandēmijas laikā".

Somija ir viena no 23 apskatītajām valstīm, kur valdību vada sievietes.

Viņas "sliecas veidot tādu politiku, kurā kopējais mērķis ir labklājība, un tas viņām kopienas transmisijas apslāpēšanu padara par vēl pašsaprotamāku izvēli".

Pasaules ziņojums par laimi ir balstīts trīs gadu laikā tapušajos Gelapa institūta pētījumos par iedzīvotāju laimes pašnovērtējumu.

Aplūkoto faktoru vidū ir iekšzemes koprodukts (IKP), prognozējamie dzīves gadi pie labas veselības, brīvība, valdības un biznesa korupcijas uztvere.

Pirmajā desmitniekā ierindojušās arī Dānija, Šveice, Islande, Nīderlande, Norvēģija, Zviedrija, Luksemburga un Jaunzēlande.

ASV ir 20. vietā, Krievija 77., Ķīna 85., bet Indija 140. vietā.

149 valstu sarakstu noslēdz Ruanda, Zimbabve un Afganistāna.

ANO Ilgtspējīgās attīstības risinājumu tīkla pasūtītais ziņojums klajā laists, tuvojoties Pasaules laimes dienai.

Avots

2021. gada 18. marts

Par Covid-19 vakcinācijas plānu

Par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam

Par prioritāri vakcinējamām personu grupām

Par skolotāju un atbalsta personāla individuālo konsultāciju apmaksu mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā

Par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi

Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta saprašanās memorandu

Pārskats par finanšu līdzekļu izlietojumu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirtajiem līdzekļiem

2021. gada 17. marts

Tiešsaistes seminārs “Simulācijas spēles kā rīks darbam ar dažādām mērķa grupām”


Divas nevalstiskās organizācijas - biedrība “IMKA Latvija” un biedrība “Jaunatnes līderu koalīcija” aicina interesentus uz tiešsaistes semināru “Simulācijas spēles kā rīks darbam ar dažādām mērķa grupām”. Seminārs notiks otrdien, 2021. gada 30. martā, no 14.00 līdz 15.30.

Seminārā aicināti piedalīties gan NVO pārstāvji, gan ikviens interesents, kas ikdienā strādā ar dažādām cilvēku grupām, vēlas dažādot savus pasākumus, to programmās iekļaujot simulācijas spēles, vai vēlas vienkārši vairāk uzzināt par simulācijas spēļu veidošanu un pielietošanu.

Pieteikšanās tiešsaistes semināram līdz 25. martam: https://ej.uz/wkp9

Semināra laikā dalībnieki gūs svarīgāko informāciju par simulācijas spēles izstrādes soļiem, uzzinās, kas jāņem vērā, organizējot simulācijas spēles, iepazīsies ar simulācijas spēli “Hashtag” - kādās situācijās to var izmantot un kā adaptēt dažādām tēmām un grupām. Vēl būs iespēja iepazīties ar vadlīnijām “Simulācijas spēles kā rīks darbam ar jauniešiem”, kas tapušas starptautiskā projekta “Hashtag”, ko finansē Eiropas Savienības neformālās izglītības programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, ietvaros.

Semināru vadīs un pieredzē dalīsies neformālās izglītības treneres, kopienu attīstības virzītājas ar vairāk nekā 20 gadu praktiskā darba pieredzi tematikā - Gunta Kelle un Inese Šubēvica.

Tiešsaistes seminārs “NVO – biedrību un nodibinājumu – gada pārskats. Kā to sagatavot?”

Tiešsaistes seminārs notiks Zoom platformā otrdien, 2021. gada 23. martā, no plkst. 15.00 līdz 18.00.

Lektore - Linda Miezīte,  praktizējoša konsultante un pasniedzēja nodokļu, grāmatvedības finanšu un juridiskajos jautājumos.

Lektore seminārā stāstīs par gada pārskata sastāvdaļām, bilanci, inventarizāciju, to iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskajā deklarēšanās sistēmā un citiem saistītiem jautājumiem. Semināra apmeklētājus informēs arī par izmaiņām normatīvajos aktos, kuras, sastādot gada pārskatu, var skart jebkuru nevalstisko organizāciju.  

Semināra programma:

 1. Vienkāršā grāmatvedība;
 2. Divkāršā grāmatvedība;
 3. Inventarizācijas veikšana un atspoguļošana grāmatvedības reģistros – naudai, pamatlīdzekļiem, krājumiem, debitoriem, kreditoriem u.c.
 4. Gada pārskata sastāvdaļas: bilance, ieņēmumu un izdevumu pārskats, pārskats par administratīvajiem izdevumiem, gada pārskata revīzija, gada pārskata iesniegšanas termiņi un kārtība (iesniegšanas termiņš - pagarināts līdz 30.06.2021.);
 5. Sabiedriskā labuma organizāciju gada pārskatu sastāvdaļas un ziedojumu atspoguļošana;
 6. Gada pārskata iesniegšana EDS;
 7. Citi aktuāli jautājumi, diskusijas.

Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti https://ej.uz/nvoparskati

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 22.martam, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

Aicinām dalieties ar šo ziņu savu nevalstisko organizāciju biedru, darbinieku, brīvprātīgo un atbalstītāju vidū!

FB pasākums https://fb.me/e/Rue61KoJ

2021. gada 16. marts

Latvijai ir potenciāls uzsākt vakcīnu ražošanu

Vairāk šeit

Pētījums apstiprina e-komercijas uzvaras gājienu

Vairāk šeit

Bīstamie cipari mūsu galvās – par vecuma diskrimināciju un tās sekām jauniem cilvēkiem

Vairāk šeit

Kas mainījies sociālajā jomā – kurus un kāda palīdzība sasniedz?

Īsumā:
 1. Garantētais minimālais ienākums
 2. Dzīvokļu pabalsti
 3. Maznodrošinātie un trūcīgie
Vairāk šeit

Eiropas latviešu uzņēmēju un uzņēmīgo virtuālais tīklošanās pasākums #2

Laipni ielūdzam uz otro Eiropas latviešu uzņēmēju un uzņēmīgo tīklošanās pasākumu Zoom platformā 2021.gada 18.martā plkst.20 pēc LV laika!

Diasporas uzņēmēju kopiena #esiLV aicina ikvienu uzņēmēju, kā arī uzņēmīgo, radošo un darošo piedalīties virtuālajā tīklošanās pasākumā!

Tā mērķis ir apzināt Eiropā dzīvojošos Latvijas uzņēmējus un citus aktīvos cilvēkus, lai sniegtu atbalstu, veicinātu kontaktu un pieredzes apmaiņu, kā arī radītu bāzi auglīgām diskusijām un savstarpējai sadarbībai.

Līdzīgi kā ieprieksējā reizē, dalībniekiem būs iespēja īsumā prezentēt sevi, savu piedāvāto produktu vai pakalpojumu un pastāstīt, kādu sadarbību šobrīd meklē, tāpēc sāciet jau trenēt savu "lifta uzrunu", kā arī sagatavot rakstisku kontaktinformāciju, ar kuru dalīties Zoom čatā.

Kā papildus ieguvumu šoreiz piedāvāsim lekciju par digitālo mārketingu, kuru vadīs Katrīne Zane Geidmane, klientu piesaistes kampaņu un satura veidotāja un LinkedIn un zīmola stāstniecības konsultante ar plašu starptautisku pieredzi.

Papildus esam uzaicinājuši dalīties ar saviem digitālā mārketinga pieredzes stāstiem mazākās grupās Dagniju Melderi no Stila Lampām, Zani Vērdiņu no Baltic Design Stories, Daci Gaili no SolaAir Sequin Walls un Zani Puduli no LSM.lv.

Pasākums norisināsies virtuāli, ZOOM platformā, šā gada 18.martā plkst. 20.00 (pēc Latvijas laika!). Lai e-pastā saņemtu saiti uz ZOOM, lūgums pieteikties šeit līdz 2021. gada 17.martam!

Tā kā Zoom platformā vietu skaits ir ierobežots, tiem, kuri tomēr netiek, lūdzam no savas biļetes atteikties šeit pat, bet tiem, kuri vairs nevarēs iegādāties piekļuvei bezmaksas biļetes, būs iespēja noskatīties atskata video ELA un esiLV Youtube kanālos un noklausīties esiLV podkāstu. Informācija būs arī FB grupā @esiLVkopiena (https://www.facebook.com/esiLVkopiena)

GDPR: Piesakoties pasākumam, Jūs piekrītat, ka pasākums tiks ierakstīts un tā fragmenti var tikt izmantoti plašsaziņas un reklāmas nolūkos.

*****

Tīklošanos organizē "Ekonomiskā Sadarbība un Investīcijas Latvijai" (#esiLV), kas veidota kā ārvalstīs darbojošos Latvijas izcelsmes uzņēmēju un nozares profesionāļu un organizāciju kopiena pieredzes apmaiņai un biznesa partnerību veidošanai. Sīkāka informācija: esiLV@latviesi.com*****

Sadarbība un savstarpējs atbalsts ir latviešu uzņēmēju nākotne!

 

2021. gada 15. marts

Kā izvēlēties pareizo Google Ads aģentūru?

No tā, kuru "Google" reklāmas aģentūru jūs izvēlēsieties, atkarīgs tas, cik efektīvi tiks iztērēts jūsu uzņēmuma reklāmas budžets un kādi būs "Google reklāmas" kampaņas augļi. Iespējams, kāds uzņēmējs, kuram agrāk bijusi negatīva pieredze ar "Google" reklāmas amatieriem, vispār teiks, ka "Google" reklāma nestrādā un tajā nav vērts ieguldīt savu naudu. Lai vilšanās rūgtums ietu secen un jūs saņemtu maksimumu no "Google" reklāmas, šajā rakstā apskatīsim to, kā ar vairākiem soļiem nonākt līdz tādai "Google" reklāmas aģentūrai, kura "Google" plašumos orientējas kā kapteinis jūrā.

 Sākotnēji būtu jāuzzina atbilde uz jautājumu, vai "Google" reklāmas vispār strādā, nodrošinot reālus reklāmguvumus to lietotājiem? Īsā atbilde uz šo jautājumu ir "jā" – "Google Ads" strādā gan lielu, gan mazu uzņēmumu popularizēšanai un attīstībai, tikai svarīgi izvēlēties savām nepieciešamībām atbilstošāko reklāmas variantu, jo tādu ir daudz.

Būtiski ir apskatīt arī populārākos viedokļus par to, kāpēc "Google Ads" nedarbojas, ņemot vērā arī pretargumentus, kas ļaus iegūt objektīvu ainu un saprast to, kāpēc citiem "Google" reklāma nav sniegusi cerēto. Pastāv uzskats, ka "Google" reklāmas izmaksā ļoti dārgi un to efektivitāte nav pietiekami liela, taču ir iespējams pielāgot "Google Ads" tā, lai tās spētu sasniegt tieši jūsu uzņēmumam nepieciešamo rezultātu.

Viens no "Google" peļņas avotiem ir tieši "Google Ads" ienesīgā sadarbība ar populāriem uzņēmumiem, kā arī reklāmu veidošana lielam skaitam mazo uzņēmumu. Ir zināms, ka aptuveni puse cilvēku, kuri apmeklē jūsu mājaslapu pēc noklikšķināšanas uz "Google" ievietotās reklāmas, visticamāk veiks pirkumu, atšķirībā no tiem, kas jūsu mājaslapu apmeklē pēc organisko meklēšanas rezultātu apskates, jo bieži vien cilvēki vienkārši apskata veikalu piedāvājumu, lai to salīdzinātu, taču, redzot vajadzīgo produktu reklāmā, topošajam klientam ir lielāka vēlme to iegādāties.

Ir vairāki uzņēmumi, kuri "Google Ads" reklāmās ik gadu iztērē vairākus miljonus dolāru, kas nozīmē, ka tās sniedz lielu ienākumu atdevi (IA) un reklāmguvumus, tāpēc viens no variantiem, lai jau šobrīd sāktu attīstīt savu uzņēmumu, ir vērsties pie kāda no oficiālajiem "Google Premiere Partner". Latvijā šo oficiālo "Google" partneru ir salīdzinoši maz, un viens no "Google" partneriem ir "JKonsult". Būšana oficiālajam "Google" partnerim nozīmē ātrāku pieeju jaunākajiem "Google Ads" reklāmas rīkiem, iespēju apmeklēt profesionālās pilnveides pasākumus, kā arī ekskluzīvas informācijas iegūšanu, kas ļauj būt soli priekšā citiem reklāmdevējiem.

Kad esam sapratuši, ka "Google Ads" reklāmas ir efektīvas un ar tām ir iespējams uzlabot uzņēmuma pārdošanas rādītājus, tēlu un popularitāti, būtu jāsāk apdomāt, kuru "Google" reklāmas aģentūru izvēlēties, jo no šīs izvēles ir atkarīgi daudzi turpmākie faktori, kas ietekmēs uzņēmuma budžetu un reklāmguvumus.

Galvenais "Google Ads" pamatprincips ir maksa par klikšķi (MPK), kas nozīmē, ka uzņēmums maksā nevis par laika periodu, kurā reklāma tiek rādīta, bet gan par lietotāju klikšķiem uz reklāmas. Ja vajadzīgās prasības izpilda augsti kvalificēts profesinālis, kas visbiežāk būs aģentūra, kura kvalificēta kā "Google Premiere Partner", tad MPK reklāmas piesaistīs ne tikai maksimālu klientu skaitu, bet arī atlasīs pareizos cilvēkus, kuri šajā gadījumā būs jūsu topošie klienti. Tātad sāksim ar to, kuri būtu galvenie kritēriji, izvēloties reklāmas aģentūru?

"Google Premiere Partner: Starp Google Partner" un "Google Premiere Partner" ir liela atšķirība, jo "Premiere" partnera statuss norāda, ka reklāmas aģentūrai ir labākas partnerattiecības ar "Google". Šīs partnerattiecības norāda, ka konkrētā aģentūra, analizējot jūsu reklamēšanas mērķus un budžeta iespējas, spēs sasniegt labākos rezultātus. "Premiere" partneriem ir vairākas priekšrocības, piemēram, ātrāka pieeja jaunākajai informācijai un aktualitātēm. Šādas aģentūras ir daudz pieredzējušākas savā jomā, kas rezultēsies ar pozitīvu ietekmi uz jūsu uzņēmuma investīciju atdevi.

Pārskatu veidošana: Viens no faktoriem, kas uzlabos jūsu sadarbību ar reklāmas aģentūru, ir pārskati, kurus veido aģentūra, lai jums būtu vieglāk analizēt kampaņu datus. Reklāmas aģentūra ar "Google Ads" un "Analytics" palīdzību izseko dažādas darbības un reģistrē nepieciešamos datus, kas saistās ar jūsu MPK kampaņu, lai gan jūs, gan aģentūra spētu pārskatīt kampaņas statusu un plānot turpmākās kampaņas un darbības snieguma uzlabošanai. Skaidru, jums pielāgotu pārskatu veidošana, kas atbilst tam, ko jūs vēlaties uzzināt par kampaņas darbību, liecina par profesionālu aģentūru, kura ciena savus klientus. Pārskatiem parasti ir konkrēts formāts un cikliskums (piemēram, reizi mēnesī vai ceturksnī)

Aģentūras pārredzamība: Jāņem vērā arī pārredzamība, kas, izvēloties aģentūru, būs svarīgs faktors turpmākā sadarbībā. Ja aģentūra saprotami atspoguļo jūsu reklāmas kampaņas statusu, reklāmguvumus un kopējās izmaksas, visticamāk, tā būs laba izvēle. Kāpēc? Jo, sniedzot aģentūrai lielu piekļuvi savam kontam, ir svarīgi, lai ar jūsu profilu un uzņēmuma datiem darbojas kāds, kurš spēj nodrošināt caurspīdīgumu un atklātību. Aģentūrai būtu jābūt ieinteresētai jūsu uzņēmuma attīstībā un jāveic kvalitatīvu darbu godīgi un atklāti, lai rezultātā sadarbība nebeidzas ar sliktiem, jūs neapmierinošiem rezultātiem.

Savstarpējā komunikācija: Jau labi zināms, ka jebkurās darba attiecības svarīga ir aktīva komunikācija, kas attiecas arī uz sadarbību ar aģentūru, kas pārstāvēs jūsu intereses. Strādājot ar reklāmas aģentūru, būs vieglāk sasniegt nepieciešamo rezultātu, ja aģentūra ar jums regulāri sazināsies, informējot jūs par jaunumiem, kā arī konsultējoties ar jums par reklāmu izveidei nepieciešamo informāciju. Labai MPK kampaņai ir nepieciešama jūsu un reklāmas aģentūras mijiedarbība, lai apspriestu gan vēlamos mērķus, gan nepieciešamās izmaiņas kampaņu uzlabošanā.

Galvenie ieguvumi, izvēloties pareizo reklāmas aģentūru, ir tādi, ka jūsu reklāmas kampaņas veidos profesionāli eksperti, kuri šajā jomā strādā jau ilgu laiku un savā starpā konkurē, kas nozīmē, ka "Google Premiere Partner" aģentūras nemitīgi attīstās, lai neatpaliktu viena no otras un spētu klientiem sniegt tikai pašus aktuālākos risinājumus.

"Google Ads" aģentūras izvēle var būt ļoti sarežģīta, taču, vadoties pēc noteiktiem kritērijiem, būs viegli atrast jums piemērotāko. Aģentūru skaits ir salīdzinoši liels, taču augsti kvalificēta un profesionāla aģentūra gan drīzāk būs retums, it īpaši Latvijas tirgū. Pēc iepriekš minētajiem principiem var viegli atrast nepieciešamos pakalpojumus un uzņēmumu, kas spēs realizēt jūsu izvirzītos mērķus.

Avots